смт.Воловець, Закарпатська область


28 серпня 2012 р.

План роботи школи передового педагогічного досвіду керівників гуртків Центру позашкільної роботи і дитячої творчості на 2012-2013 н.р.
План
роботи школи передового педагогічного досвіду  керівників гуртків Центру позашкільної роботи і дитячої творчості  на 2012-2013 н.р.
Заняття І. «Азбука керівника гуртка» в ЦПРДТ
Термін проведення: 4 вересня 2012 року
Місце проведення : комп»ютерний клас Центру позашкільної роботи і дитячої творчості
Мета: ознайомлення з нормативно-правовими документами та надання основних знань щодо організації навчально-виховного процесу у гуртку.
І. Організація заняття.      
- Реєстрація учасників заняття       - педагог –організатор ЦПРДТ Чорней Л.В.
- Проведення тренінгової вправи «Постановка мети»- методист  ЦПРДТ   Рудейчук М.М.
ІІ. Теоретично-практичне заняття.
1. Засідання «круглого столу»:
- ознайомлення з нормативними документами, що регламентують діяльність керівника гуртка позашкільного закладу.
- посадові інструкції керівника гуртка позашкільного закладу
- інструкції щодо оформлення ділової документації керівника гуртка протягом навчального року: журнали обліку роботи гуртка, навчальні програми, навчально-виховні плани гуртків, конспекти занять, протоколи батьківських зборів і таке інше.
Ознайомлення з методичними матеріалами та літературою для подальшої роботи молодих педагогів.
2. Практична робота:
 -  Складання навчального плану на перше півріччя. ( робота на комп’ютері )
-        Інформаційне повідомлення «Підготовка педагога до якісного сучасного заняття».
-        Міні-бесіда: «Хід заняття, його структура».
-        Мозковий штурм: «Складання схеми-конспекту гурткового заняття».                
ІІІ. Підсумки заняття школи.    
          «Відкритий мікрофон». Обговорення результатів проведення навчання. (Чи досягнуто мету заняття? Що нового, цікавого Ви обрали для своєї подальшої педагогічної діяльності?)     
  ІV.Видача методичних рекомендацій та  матеріалів.
- Інформаційний  вісник ЦПРДТ №2 «На допомогу керівнику гуртка».
- Програми гуртків за напрямками діяльності ЦПРДТ.
        

Заняття 2.
Тема: Аспекти творчої діяльності керівника гуртка в позашкільному закладі
Термін проведення: 2 жовтня  2012 року
Місце проведення : комп»ютерний клас Центру позашкільної роботи і дитячої творчості
Мета: ознайомити та навчити керівників гуртків практично використовувати в роботі гуртків різноманітні типи, форми та методи проведення занять.
І. Організація заняття.      
ІІ. Теоретично-практичне заняття.
1. Засідання «круглого столу»:
- ознайомлення з нормативними документами, що регламентують діяльність керівника гуртка позашкільного закладу.
- Типи занять
- Форми організації занять
 Найпоширеніші нестандартні заняття
Ознайомлення з методичними матеріалами та літературою.
2. Практична робота:
 -  Розробка одного з нестандартних занять.
-   Інформаційне повідомлення «Форми і методи і позашкільній педагогіці».
-   Міні-бесіда: «Позаурочна виховна робота в позашкільному закладі».
-    Мозковий штурм: «Форми занять».          
ІІІ. Підсумки заняття школи.    
          «Відкритий мікрофон». Обговорення результатів проведення навчання. (Чи досягнуто мету заняття? Що нового, цікавого Ви обрали для своєї подальшої педагогічної діяльності?)     
  ІV.Видача методичних рекомендацій та  матеріалів.
- Інформаційний  вісник ЦПРДТ №3 «На допомогу керівнику гуртка».


Заняття 3.
Тема:  Методика підготовка  і проведення тренінгів.  Тренінги  «Профілактика правопорушень та здоровий спосіб життя»
Термін проведення:  6 листопада 2012 року
Місце проведення : комп»ютерний клас Центру позашкільної роботи і дитячої творчості
Мета: ознайомити керівників гуртків з методикою підготовки і проведення тренінгів.  Практичне застосування тренінгів для профілактики правопорушень  та ведення здорового способу життя вихованцями гуртків.
І. Організація заняття.      
ІІ. Теоретично-практичне заняття.
ІІ.1.Засідання «круглого столу»:
ІІ.1.1.Ознайомлення з листами та  наказами  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту:
«Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо   профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»,
- «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки ) (від 30.12.10 № 1313);
. «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» від 25.01.07 № 44 );
Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року(№ 58 від 1 лютого 2010 року)
Інформаційно-методичний лист від 11.04.11 № 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин.
ІІ.1.2. Ознайомлення з матеріалами інтернет- видань з методики проведення тренінгів ( досвід роботи)
ІІ.2. Практична робота:
ІІ.2.1.Складання плану підготовки тренінгу «Здоров’я для мене це- ...»
ІІ.2.2.Моделювання ситуацій
ІІ.2.3.Інформаційне повідомлення. Розповідь про  методику підготовки і проведення тренінгів  та  вправ з учнями  про здоровий спосіб життя.
ІІ.2.4.Мозковий штурм: « структура планування тренінгу. Форми тренінгу»
ІІ.3. Ознайомлення з методичними матеріалами та літературою.
        
ІІІ. Підсумки заняття школи.    
          «Відкритий мікрофон». Обговорення результатів проведення навчання. (Чи досягнуто мету заняття? Що нового, цікавого Ви обрали для своєї подальшої педагогічної діяльності?)     
  ІV.Видача методичних рекомендацій та  матеріалів.
- Інформаційний  вісник ЦПРДТ №4 «На допомогу керівнику гуртка».


Заняття 4.
Тема: Підготовка керівника до участі у конкурсі «Джерело творчості».
Планування роботи гуртка на ІІ семестр.

Термін проведення 4 грудня  2012 року
Місце проведення : комп»ютерний клас Центру позашкільної роботи і дитячої творчості
Мета: ознайомити керівників гуртків з положенням  про Всеукраїнський конкурс педмайстерності «Джерело творчості» та практичне оформлення робіт на конкурс.
І. Організація заняття.      
ІІ. Теоретично-практичне заняття.
1. Засідання «круглого столу»:
- ознайомлення з  Положенням  про Всеукраїнський конкурс педмайстерності «Джерело творчості»
- представлення Власних  розробок (розробки занять, проекти, програми, методичні матеріали тощо).
- Фото-, відео матеріали. Якість і відповідність матеріалів опису досвіду роботи.
Ознайомлення з методичними матеріалами та літературою.
2. Практична робота:
 -  Оформлення власних розробок. Створення мультимедійних презентацій.
 Професійна майстерність (імпровізаційний конкурс) Компетентність, ерудованість, вміння оптимально ефективно і творчо підходити до розв’язання   педагогічних ситуацій. Нестандартність мислення, винахідливість, комунікабельність;
- складання плану роботи гуртка на ІІ  семестр 2012-2013 н.р.
Міні-бесіда: «Опис власного досвіду».

ІІІ. Підсумки заняття школи.    
          «Відкритий мікрофон». Обговорення результатів проведення навчання. (Чи досягнуто мету заняття? Що нового, цікавого Ви обрали для своєї подальшої педагогічної діяльності?)     
  ІV.Видача методичних рекомендацій та  матеріалів.
- Інформаційний  вісник ЦПРДТ №5 «На допомогу керівнику гуртка».

ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ
Заняття 5.

ТЕМА: Створення порт фоліо керівника гуртка та учня.


Термін проведення 2 січня   2013 року
Місце проведення : комп»ютерний клас Центру позашкільної роботи і дитячої творчості
Мета:

Зміст роботи
Відповідальний

І. Організація заняття.
1.      
Реєстрація учасників заняття
Чорней Л.В.

2.      

 Проведення тренінгової вправи
Рудейчук М.М.


ІІ. Теоретично-практичне заняття.
Засідання «круглого столу»:
Ознайомлення з листами та  наказами  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту:
-         «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо   профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»,
-         - «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки ) (від 30.12.10 № 1313);
. «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» від 25.01.07 № 44 );
-         Про затвердження заходів щодо виконання
Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року
(№ 58 від 1 лютого 2010 року)
-         Інформаційно-методичний лист від 11.04.11 № 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин
Ознайомлення з матеріалами інтернет видань з методики проведення тренінгів ( досвід роботи)
2. Практична робота:
  Складання плану підготовки тренінгу «Здоров’я для мене це- ...»
Моделювання ситуацій
1.     Інформаційне повідомлення. Розповідь про  методику підготовки і проведення тренінгів  та  вправ з учнями  про здоровий спосіб життя.
Мозковий штурм:

Рудейчук М.М.


ІІІ. Підсумки заняття школи.
 «Відкритий мікрофон». Обговорення результатів проведення навчання. (Чи досягнуто мету заняття? Що нового, цікавого Ви обрали для своєї подальшої педагогічної діяльності?)
Тидір Т.В.               ІV.Видача методичних рекомендацій та  матеріалів.

Інформаційний  вісник ЦПРДТ №3 «На допомогу керівнику гуртка».
Рудейчук М.М.


Заняття 6.
ТЕМА: Інтерактивні форми та методи проведення занять гуртка

Термін проведення 5 лютого    2013 року
Місце проведення : комп»ютерний клас Центру позашкільної роботи і дитячої творчості
Мета:

Зміст роботи
Відповідальний

І. Організація заняття.
3.      
Реєстрація учасників заняття
Чорней Л.В.

4.      

 Проведення тренінгової вправи
Рудейчук М.М.


ІІ. Теоретично-практичне заняття.
Засідання «круглого столу»:
Ознайомлення з листами та  наказами  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту:
-         «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо   профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»,
-         - «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки ) (від 30.12.10 № 1313);
. «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» від 25.01.07 № 44 );
-         Про затвердження заходів щодо виконання
Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року
(№ 58 від 1 лютого 2010 року)
-         Інформаційно-методичний лист від 11.04.11 № 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин
Ознайомлення з матеріалами інтернет видань з методики проведення тренінгів ( досвід роботи)
2. Практична робота:
  Складання плану підготовки тренінгу «Здоров’я для мене це- ...»
Моделювання ситуацій
2.     Інформаційне повідомлення. Розповідь про  методику підготовки і проведення тренінгів  та  вправ з учнями  про здоровий спосіб життя.
Мозковий штурм:

Рудейчук М.М.


ІІІ. Підсумки заняття школи.
 «Відкритий мікрофон». Обговорення результатів проведення навчання. (Чи досягнуто мету заняття? Що нового, цікавого Ви обрали для своєї подальшої педагогічної діяльності?)
Тидір Т.В.               ІV.Видача методичних рекомендацій та  матеріалів.

Інформаційний  вісник ЦПРДТ №3 «На допомогу керівнику гуртка».

Рудейчук М.М.Заняття 7.
ТЕМА: Нестандартні форми проведення занять

Термін проведення 5 березня     2013 року
Місце проведення : комп»ютерний клас Центру позашкільної роботи і дитячої творчості
Мета:

Зміст роботи
Відповідальний

І. Організація заняття.
5.      
Реєстрація учасників заняття
Чорней Л.В.

6.      

 Проведення тренінгової вправи
Рудейчук М.М.


ІІ. Теоретично-практичне заняття.
Засідання «круглого столу»:
Ознайомлення з листами та  наказами  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту:
-         «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо   профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»,
-         - «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки ) (від 30.12.10 № 1313);
. «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» від 25.01.07 № 44 );
-         Про затвердження заходів щодо виконання
Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року
(№ 58 від 1 лютого 2010 року)
-         Інформаційно-методичний лист від 11.04.11 № 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин
Ознайомлення з матеріалами інтернет видань з методики проведення тренінгів ( досвід роботи)
2. Практична робота:
  Складання плану підготовки тренінгу «Здоров’я для мене це- ...»
Моделювання ситуацій
3.     Інформаційне повідомлення. Розповідь про  методику підготовки і проведення тренінгів  та  вправ з учнями  про здоровий спосіб життя.
Мозковий штурм:

Рудейчук М.М.


ІІІ. Підсумки заняття школи.
 «Відкритий мікрофон». Обговорення результатів проведення навчання. (Чи досягнуто мету заняття? Що нового, цікавого Ви обрали для своєї подальшої педагогічної діяльності?)
Тидір Т.В.               ІV.Видача методичних рекомендацій та  матеріалів.

Інформаційний  вісник ЦПРДТ №3 «На допомогу керівнику гуртка».

Рудейчук М.М.Заняття 8.
ТЕМА: ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РОБОТИ КЕРІВНИКА

Термін проведення 2 квітня     2013 року
Місце проведення : комп»ютерний клас Центру позашкільної роботи і дитячої творчості
Мета:

Зміст роботи
Відповідальний

І. Організація заняття.
7.      
Реєстрація учасників заняття
Чорней Л.В.

8.      

 Проведення тренінгової вправи
Рудейчук М.М.


ІІ. Теоретично-практичне заняття.
Засідання «круглого столу»:
Ознайомлення з листами та  наказами  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту:
-         «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо   профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»,
-         - «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки ) (від 30.12.10 № 1313);
. «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» від 25.01.07 № 44 );
-         Про затвердження заходів щодо виконання
Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року
(№ 58 від 1 лютого 2010 року)
-         Інформаційно-методичний лист від 11.04.11 № 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин
Ознайомлення з матеріалами інтернет видань з методики проведення тренінгів ( досвід роботи)
2. Практична робота:
  Складання плану підготовки тренінгу «Здоров’я для мене це- ...»
Моделювання ситуацій
4.     Інформаційне повідомлення. Розповідь про  методику підготовки і проведення тренінгів  та  вправ з учнями  про здоровий спосіб життя.
Мозковий штурм:

Рудейчук М.М.


ІІІ. Підсумки заняття школи.
 «Відкритий мікрофон». Обговорення результатів проведення навчання. (Чи досягнуто мету заняття? Що нового, цікавого Ви обрали для своєї подальшої педагогічної діяльності?)
Тидір Т.В.               ІV.Видача методичних рекомендацій та  матеріалів.

Інформаційний  вісник ЦПРДТ №3 «На допомогу керівнику гуртка».

Рудейчук М.М.


Заняття 9.
ТЕМА: Алгоритм побудови виховного заходу в позашкільному закладі

Термін проведення 7 травня     2013 року
Місце проведення : комп»ютерний клас Центру позашкільної роботи і дитячої творчості
Мета:

Зміст роботи
Відповідальний

І. Організація заняття.
9.      
Реєстрація учасників заняття
Чорней Л.В.

10.                        

 Проведення тренінгової вправи
Рудейчук М.М.


ІІ. Теоретично-практичне заняття.
Засідання «круглого столу»:
Ознайомлення з листами та  наказами  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту:
-         «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо   профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»,
-         - «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки ) (від 30.12.10 № 1313);
. «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» від 25.01.07 № 44 );
-         Про затвердження заходів щодо виконання
Державної цільової соціальної програми
зменшення шкідливого впливу тютюну
на здоров'я населення на період до 2012 року
(№ 58 від 1 лютого 2010 року)
-         Інформаційно-методичний лист від 11.04.11 № 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин
Ознайомлення з матеріалами інтернет видань з методики проведення тренінгів ( досвід роботи)
2. Практична робота:
  Складання плану підготовки тренінгу «Здоров’я для мене це- ...»
Моделювання ситуацій
5.     Інформаційне повідомлення. Розповідь про  методику підготовки і проведення тренінгів  та  вправ з учнями  про здоровий спосіб життя.
Мозковий штурм:

Рудейчук М.М.


ІІІ. Підсумки заняття школи.
 «Відкритий мікрофон». Обговорення результатів проведення навчання. (Чи досягнуто мету заняття? Що нового, цікавого Ви обрали для своєї подальшої педагогічної діяльності?)
Тидір Т.В.               ІV.Видача методичних рекомендацій та  матеріалів.

Інформаційний  вісник ЦПРДТ №3 «На допомогу керівнику гуртка».

Рудейчук М.М.Тренінгова  вправа  «Постановка мети»

Тренінг – це:
         « спеціальна форма організації навчальної діяльності, що переслідує конкретні й прогнозовані цілі, які можуть бути досягнуті у відносно короткий термін»;
Вид:  Групова дискусія — це спільне обговорення якогось суперечливого питання, що дає змогу прояснити або змінити думки, позиції та наста­нови учасників групи у процесі безпосереднього спілкування.

Вид тренінгу: рольове навчання.
 та методи групової роботи

складання схеми-конспекту проведення гурткового заняття.


Тренінгова  вправа  «Постановка мети»

Тренінг – це:
         « спеціальна форма організації навчальної діяльності, що переслідує конкретні й прогнозовані цілі, які можуть бути досягнуті у відносно короткий термін»;
Вид:  Групова дискусія — це спільне обговорення якогось суперечливого питання, що дає змогу прояснити або змінити думки, позиції та наста­нови учасників групи у процесі безпосереднього спілкування.

Вид тренінгу: рольове навчання.
 та методи групової роботиЗАНЯТТЯ 3.

Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу в системі шкільної освіти
Однією з головних рис, властивих підліткам, є бажання ствердитися в житті, прагнення дорослішого життя, а звідси — постійний пошук нових відчуттів, що часто призводить до антисоціальних наслідків (наркоманія, алкоголізм, зараження СНІДом). Треба допомогти зрозуміти дітям, що необдумана поведінка і тиск однолітків можуть призвести до непередбачених наслідків, тому важливою і необхідною у діяльності психологічної служби закладів освіти є індивідуальна і роз’яснювальна робота у формі консультацій і бесід. Робота з дітьми повинна ґрунтуватися на потребі в обміні інформацією, педагогічними знаннями. Важливо також використання інтерактивних методів навчання учнів: групова дискусія, мозковий штурм, рольова гра, робота тренінгових груп та ін.
Заняття проведенні у формі тренінгів дуже позитивно сприймаються учнями, заохочують їх до активної участі. Особлива увага приділяється таким проблемам, як небезпека раннього початку статевого життя, уміння відмовлятися від небезпечних пропозицій, поведінка в умовах тиску і загроза насилля, необхідність толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих. Пропонуємо розглянути одні із основних тренінгових занять, які можна проводити з учнями у загальноосвітніх школ міста Докучаєвська з метою формування здорового способу життя та профілактики розповсюдження ВІЛ-інфекції та СНІДу.
Тренінг «Формування навичок здорового способу життя»:
1.     Вправа «Знайомство». Кожен учасник називає своє ім’я та три речі, які більше всього любить.
2.     Інформаційне повідомлення «Що таке ВІЧ та СНІД?»:
Як відомо, СНІД — одна з основних важливих проблем, з якою стикається людство. Багато о СНІДє вже відомо, але кожен день з’являється нова інформація. Важливо визначитися з деякими поняттями. Скорочено СНІД означає: синдром набутого імунного дефіциту:
синдром — ряд ознак (симптомів), які указують на наявність захворювання;
набутого — такого, який передається від одної людини до іншої, а також від матері до дитини;
імунного — відноситься до імунної системи, яка забезпечує захист людини від мікроорганізмів, які визивають захворювання;
дефіциту — відсутність захисної реакції імунної системи людини на попадання у організм інфекцій.
СНІД розвивається після проникнення у організм людини ВІЛ.
ВІЛ — вірус імунодефіциту людини. Носії ВІЛ протягом певного часу (до деяких років) можуть виглядати и почувати себе здоровими. Увесь цей час люди, які живуть з ВІЛ, почувають себе добре та не підозрюють о том, що заражені та можуть заразити інших. Протягом часу імунна система все більше ослабляється, минають роки, у людини з’являються певні ознаки (симптоми), характерні для СНІДу.
Вірус імунодефіциту людини міститься у чотирьох основних біологічних рідинах людини — у крові, спермі, вагінальних виділеннях, грудному молоці, що обумовлює його шляхи передачі. Як передається ВІЛ? Є три основні шляхи передачі ВІЛ від одної людини до іншої:
o    При половому контакті сперма або вагінальні виділення інфікованої людини попадають на слизову оболонку вагіни, полового члену, ротової порожнини, шлунку або прямої кишки, через які вірус проникає у кров другої людини;
o    При порушенні цілісності кожних покровів гострим предметом (голкою, бритвою, або інструментом для нанесення татуїровки), який перед цим використовувала інфікована людина, та кров якої осталась на ньому. Риск інфікування ВІЛ найбільший при повторному використанні шприцом або голкою для ведення ліків чи наркотиків після вірусоносія, а також при переливанні крові, в якій присутній ВІЛ;
o    Від інфікованої матери під час вагітності, пологів або при годуванні груддю.
Вірус імунодефіциту людини не передаеться: при сумісному використанні верхньої одежі з людиною, яка живе з ВІЛ; при спільному використанні фонтанчиком з питною водою; через посуд та пищу; через домашніх тварин; при користуванні спільним туалетом (унітазом); при контактах у громадському транспорті (наприклад, у «час пік»); при чиханні та кашлі; через монети та паперові гроші; через білизну; через простирадло, мило, мочалку; при укусах комарів та інших насікомих; при плаванні у басейні; через дверні ручки та спортивні знаряддя; при поцілунках.
3.     Вправа «Між огнями». Мета: закріпити знання о способах профілактики зараження ВІЛ.
Методика проведення: діти поділяються на дві команди. Кожна команда продумує способи профілактики ВІЛ. Потім команди по черзі називають по одному способу профілактики. Перемагає той, хто називає найбільшу кількість способів профілактики передачі ВІЛ.
Рекомендації тренеру: при груповому обговоренні, після закінчення вправи, слід зробити акцент, що найкращій спосіб профілактики зараження ВІЛ — це утримання правил безпечної поведінки. Психолог, який проводить тренінг підводить підсумок вправи та розповідає про основні способи профілактики ВІЛ (додаток 1).
4.     Вправа «Лабіринт». Мета: формування толерантного відношення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.
Методика проведення: вправа включає 4 етапи: постановка проблеми; проходження лабіринту зі стільців; дискусія о відчуттях підчас проходження «лабіринту»; повторення обговорення поставленої на першому етапі проблеми.
Перед групою ставиться проблема: «У вас є дуже добрий друг. Ви узнали, що він — ВІЛ-інфікований. Чи залишитесь ви друзями? Чому?» Кожен учасник коротко поясняє свою позицію. Після цього всі учасники розділяються на пари. Перша пара виходить з аудиторії. В цей час у кімнаті у хаотичному порядку розставляються стільці. Одному учаснику з пари, яка вийшла з аудиторії, пропонується пройти між стільцями з зав’язаними очами. Потім ця ж людина проходить таки ж перепони, але з допомогою свого партнера, треба запам’ятовувати свої відчуття в перший та в другий раз. Стільці переставляють та партнери міняються ролями. Вправи повторюються з кожною парою у послідовності, яка вказана раніше. Після закінчення вправи учасники сідають на стільці, які виставлені у кружок та діляться відчуттями, які вони відчули підчас проходження лабіринту без підтримки, а потім з допомогою партнера.
Підводячи підсумки вправи кожен учасник повторно висказує свою точку зору у відношенні поставленої проблеми.
Рекомендації тренеру: під час обговорення відчуттів учасників при проходженні «лабіринту», слід звернути увагу на то, що люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, потребують підтримки та розуміння. Ведучий повинен слідкувати за тишею у процесі проведення вправи.
5.     Інформаційне повідомлення: ця вправа включає в себе надання учням інформації про життя з ВІЧ, тренер розповідає, про те, що означає діагноз «ВІЛ-інфікування», що у житті людини повинно змінитися.
Між вправами тренінгу з учнями можна провести ігрові розминки (додаток 2).
Тренінг «Здоров’я для мене —...»
Цей тренінг направлено на пропаганду здорового способу життя та профілактику ВІЛ/СНІДа.
1.     Вправа «Асоціативна ціпочка».
Мета: введення учасників в тему тренінгу, розгляд поняття «здоров’я» та актуалізація у учасників особистого представлення з даного поняття.
Хід вправи: учням пропонується по колу називати по одній асоціації к слову здоров’я, таким чином, складається асоціативний ряд к цьому поняттю (наприклад, здоров’я — радість, успіх у житті, задоволення).
На наступному етапі пропонується дати визначення поняттю «здоров’я». Потім психолог знайомить учасників з деякими поняттями «здоров’я»:
o    Здоров’я — це нічого, але все без здоров’я ніщо.
o    Здоров’я — відсутність захворювання.
o    Здоров’я — відказ від вживання спиртних напоїв та куріння.
o    Здоров’я — стан повного фізичного, соціального та психічного благополуччя, а не просто відсутності хвороби або дефектів.
o    Здоров’я — це особистий досвід насолоди позитивного життя.
o    Здоров’я значить бути щасливим.
o    Здоров’я — відчуття радості від того, як ти виглядаєш.
o    Здоровий спосіб життя — такий спосіб життя, який зберігає та покращує здоров’я.
Висновок: здоров’я многогранне та дуже складне явище, це особисте багатство, яке необхідне цінити та зберігати.
2.     Вправа «Ти та твоє здоров’я». Кожний учасник отримує бланк «Для мене бути здоровим означає...», на якому вказано 17 затверджень (додаток 3).
На першому етапі учасники індивідуально у колонці 1 визначають галочкою всі визначення, що важливі для них особисто.
Об’єднання учасників у групи (усі закривають очі, а психолог дає кожному папір з номером групи, к якої буде відноситися учасник). Учасники по групам обговорюють твердження 1-ї колонки та приймають спільне рішення, що стосується тверджень 2-ї колонки. Учасники презентують нароби.
3.     Вправа «Образ здорового українця». Мета: закріпити здобутті знання про складові здоров’я, допомогти учасникам визначитися з складовими здоров’я середньостатистичного українця, змоделювати образ «здорового українця».
Хід вправи: учасники об’єднуються у три мали групи та отримують завдання: представте образ «здорового українця» та використовуючи інформацію, яку слухали раніше, намалюйте на папері А4. Після цього дати групове визначення поняттю «здоровий спосіб життя». Групи пред’являють свої наробітки. Учням пропонують питання для обговорення: які думки виникають у вас під час виконання завдання, презентації груп? Які складові здоров’я нашли відображення в малюнках «здорового українця»? Чи можливо говорити, про це — образ середньостатистичного українця, згідно з вашим особистим баченням здоров’я? Розвиток, яких сфер життєдіяльності дає можливість бути ідеально здоровим?
4.     Інформаційне повідомлення. Тренер розповідає учням про «Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) та синдром набутого імунного дефіциту (СНІД)».
5.     Вправа «Щоб ви зробили?». Мета: продемонструвати мету життя людей, їх риск інфікування ВІЛ та можливі дії по попередженню його розповсюдження.
Хід вправи: учні розділяються на 2 групи, кожна група отримує картки з описом ситуацій та відповідає на питання до них (додаток 4). Питання для обговорення: в яких випадках риск зараження ВІЛ відсутній? В яких випадках риск зараження ВІЛ невеликий? В яких випадках риск зараження ВІЛ великий?
В процесі обговорення представники кожної групи читають свою картку та відповідають на питання.
6.     Інформаційне повідомлення «Життя поруч». Тренер задає питання: як би ти себе поводив, якщо б узнали, що близька тебе людина поражена ВІЛ? Після обговорення цього питання тренер надає інформаційне повідомлення.
7.     Підведення підсумків тренінгу: учасники обговорюють проведений тренінг, що нового вони узнали, що було цікавим.
Додаток 1
Способи профілактики ВІЧ
Утримуватися правил особистої гігієни: використовувати індивідуальну зубну щітку; бритву; манікюрні причандали; не вживати наркотиків. При проколюванні ушей використовувати тільки стерильні інструменти; уникати раннього початку полового життя; при сексуальних контактах завжди використовувати презерватив; мати одного сексуального партнера; не користуватися з іншими людьми одними й теми же голками та шприцами для введення медичних препаратів (у тому числі наркотиків). Самий найкращій спосіб — це використання одноразових шприців, які ще ніхто не використовував. Виключити полові контакти з людьми, у відношенні яких немає впевненості, що вони не інфіцированні. Не допускати, щоб біологічна рідина інших людей (в особливості кров, сперма, вагінальні виділення) попадали на шкіру або слизову оболонку. Запам’ятайте, що є пряма ймовірність зараження від кількості сексуальних партнерів. Якщо ви вже живете половим життям, то слід дотримуватися концепції «безпечного сексу», використовувати презерватив у всіх випадках сексуальних контактів. Практично усі молоді люди, до тих пор, поки не станеться нещастя, думають, що біда обійде їх стороною. Важливе правило — думати о безпечному сексі треба до, а не після полового акту.
Додаток 2
Приклади ігрових розминок, які можна проводити між вправами з учнями:
Ігрова розминка «Хто найбільш уважний».
Методика проведення: учасникам пропонується розділитися на дві команди. Учасники кожної з команд становляться один за другим в різних кутках кімнати, створив при цьому по одній колонні. Тренер вручає учасникам, які стоять першими в обох рядах, по паперу з позначкою якогось предмета чи образу (наприклад: гарбуз, обличчя з посмішкою та інше). Після цього учасники повинні з допомогою жестів та міміки швидко та якісно донести інформацію наступному учаснику (і так далі за ціпочкою). Задача останнього учасника — намалювати отримане повідомлення (інформацію) на закріпленому раніше на стіні великому папері.
Перемагає команда, яка передала образ найбільш близько до оригіналу.
Ігрова розминка «Подарунок».
Методика проведення: учасники стають у круг. Їм пропонується зробити подарунок для свого сусіда справа, а саме — подарувати гарний настрій, з допомогою міміки та жестів.
Додаток 3
Для мене бути здоровим означає

Колонка 1
Колонка 2
1. Радіти спілкуванню з родиною та друзями


2. Дожити до старості


3. Бути щасливою, як можливо частіше


4. Мати добру освіту, роботу


5. Бути спроможними приймати рішення


6. Займатися різними видами спорту


7. Мати ідеальну вагу при своїм зрості


8. Душевний спокій


9. Ніколи не палити


10. Мати добру шкіру, ясні очі та блискуче волосся


11. Ніколи не боліти нічим більш серйозним, чім легка простуда, грип


12. Ніколи не ускладнювати питання чи перекручувати факти — оцінювання ситуації реально.


13. Бути спроможнім легко адаптуватися до змінам у своєму житті, особливо як переїзд в інший дім, школу, зміна роботи


14. Радіти від того, що живеш


15. Мати добрі відношення з іншими людьми


16. Вживати «правильну» їжу


17. Отримувати задоволення від відпочинку /розваг


Додаток 4
Ситуація 1
Вадим після школи продає газети. Він почув, що Олексій, який працює разом з ним, захворів на СНІД. Мати Вадима, узнав про це, потребувала, щоб він залишив цю роботу.
1. Що може розповісти Вадим своєї матері про шляхи розповсюдження ВІЛ? 2. Чи повинен він оставити роботу? Якщо так чи ні, то чому? 3. Який рівень ризику для Вадима інфікування ВІЛ, працюючи разом з Олексієм?
Ситуація 2
Юрі 15 років. Він інфікований ВІЛ, який визиває СНІД. Юра не виглядає хворим, але швидко устає, він продовжує ходити у школу, але не знає, чи потрібно про це розповісти комусь?
1. Як, чи повинен Юра продовжувати відвідувати школу? Якщо так чи ні, то чому? 2. Чи повинен він розповісти комусь про це? Чому? 3. Як ви реагуєте, якщо він розповідає вам про це? Який для вас ризик отримати інфекцію, якщо Юра буде сидіти з вами рядом у школі?
Список літератури:
1.     Інформаційний журнал для педагогів «Інформація, погляди, світогляд» № 2, 2006, м. Київ, ст. 8—10, О. Березюк.
2.     «Навчальний посібник для початкової школи з профілактики ВІЛ-інфекції, Київ, 2006, О. Л. Романова.
3.     «СНІД. Інформаційний мінімум для школярів», Київ «Здоров’я» 1995 рік, Ільяченко О. І.ст3.

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук