смт.Воловець, Закарпатська область


24 січня 2013 р.

Форми методичної роботи у позашкільному навчальному закладі

Форми методичної роботи у позашкільному навчальному закладі

-індивідуальні - самоосвіта, стажування, наставництво, консультації, творчі пари; 
-групові постійно діючі – методичні (циклові)об’єднання, творчі динамічні групи, школи перспективного педагогічного досвіду , школи вищої педагогічної майстерності , семінари, ділові і рольові ігри, групові консультації, педагогічні студії, педагогічні майстерні, майстер – класи; 
-колективні – педагогічні читання , науково –практичні конференції, методичні оперативні наради, виставки, екскурсії, лекторії, "круглі столи”, методичні фестивалі, педагогічні консиліуми. 

Форми навчання позашкільних педагогів
-Дискусії. Вони сприяють вирішенню таких завдань: 
-Стимулюванню вільнодумства, максимальному залученню кожного педагога до конкретної творчої ситуації; 
-Формуванню навичок об’єктивного аналізу складання педагогічних явищ; 
-Методичний ринг – різновид дискусії; 
-Ділова гра – репетиція педагогічної діяльності, котра дає змогу практично програти будь – яку конкретно ситуацію відповідно до мети , простежити процедуру створюваної ситуації в динаміці; 
-"Творчі звіти” – це презентація роботи керівника творчого об’єднання за міжатестаційний період, демонстрація знань, володіння методикою проведення занять , ерудиції, дидактичних матеріалів; 
-Тиждень перспективного педагогічного досвіду та тиждень молодого педагога. 
-В рамках цих тижнів використовуються нетрадиційні форми надання методичної допомоги працівникам: 
-День відкритих занять досвідчених педагогів; 
-Панорама педагогічних знахідок (нестандартні заняття); 
-Перекличка творчих справ; 
-Творчі зустрічі молодих педагогів з їх наставникам за "круглим столом”; 
-Виставки напрацьованих матеріалів; 
-Конкурси, ярмарки педагогічної творчості; 
-Панорама методичних знахідок; 
-Презентація педагогічних новинок. 
-"Мозкова атака” – метод , що спонукає до інтенсивного , творчого розв’язання проблем. Від дискусії відрізняється новизною проблем і відсутністю готових рішень, комплексним підходом до вирішення проблем, відсутністю критики. 
-"Розв’язання педагогічних завдань” – одна із форм удосконалення педагогічної майстерності . Призначення : ознайомитися з особливостями педагогічного процесу, з його логікою, характером діяльності педагога й учня , системою їхніх взаємостосунків. Майстерність педагога виявляється в тому , як він аналізує, досліджує мету і завдання особистої діяльності. 
-"Методичний фестиваль " передбачає велику аудиторію, ставить за мету обмін досвідом роботи, впровадження нових педагогічних знахідок. 
-"Методичні посиденьки " форма методичної роботи, яка сприяє створенню сприятливого психологічного клімату в даній групі слухачів, а також виробленню правильного погляду "щодо певної педагогічної проблеми. Для обговорення на "Методичних посиденьках” пропонують питання , суттєві для розв’язання якихось вузлових завдань навчально – виховного процесу; 
-"Методичний діалог” – це складова частина будь – якої форми методичного навчання , яка має теоретичне домашнє завдання. Рушійною силою діалогу з поставленої проблеми є культура спілкування і активність слухачів. На закінчення підводять підсумки з теми, приймають рішення про спільні дії; 
-"Методичний аукціон”. За допомогою аукціону можна цікавіше побудувати проведення семінару – практикуму , обговорити труднощі. Мікро група чи окремий учасник висувають ідею , а "аукціонер” пропонує "удосконалити” її або замінити іншою. "Аукціон” проводиться доти, доки не вичерпаються ідеї – поправки. Найкращою ідеєю висувають таку, за яку проголосує більшість; 
-"Методична оперативка”. При допомозі саме цієї форми роботи методисти забезпечують трансформацію в педколективи закладів інформації про нову літературу, методичні рекомендації, накази, інструкції , про нові методи і знахідки педагогів – новаторів; 
-"Педагогічний КВК” – форма педагогічної роботи, яка сприяє активізації теоретичних знань , практичних умінь і навичок, створенню сприятливого психологічного клімату в групі педагогів; 
-"Проблемний стіл”. Ця форма методичної роботи сприяє розвитку у педагогічних працівників прагнення до самоосвіти , до пошукових нових, результативніших методів роботи. "Проблемний стіл” проводиться за планом: 
-повідомлення теми, постановка проблем; 
-організація творчого діалогу, обмін думками з питань проблеми, яка розглядається: 
-підведення підсумків та оцінка роботи учасників "проблемного столу”.


Нетрадиційні форми
методичної роботи з педагогічними кадрами

·    Школа перспективного педагогічного досвід
·    Школа ефективного прогресивного педагогічного досвіду
·    Школа педагогічної майстерності
·    Школа комп’ютерної грамотності
·    Школа професійної майстерності

·    Творчі майстерні педагогів
·    ТГ (мобільна ТГ)
·    ТГ (динамічна ТГ)
·    Тимчасова науково-дослідницька група
·    Творча галерея

·    Психолого-педагогічний семінар
·    Семінар-практикум
·    Психологічний практикум
·    Постійно-проблемний семінар

·    Методичний ринг
·    Методичний дискусійний клуб
·    Методичний турнір
·    Методичний міст
·    Методичний бенефіс
·    Методичний аукціон
·    Методичний брейн-ринг

·    Фестиваль методичних ідей
·    Фестиваль педагогічної творчості
·    Панорама педагогічних досягнень
·    Методична панорама

·    Педагогічні гостини
·    Методичні гостини
·    Методичні посиденьки
·    Методична естафета
·    Коло ідей

·    Професійні педагогічні тренінги
·    Аукціон педагогічних ідей
·    Методичний фестиваль

·    Майстер-клас
·    Група взаємовідносин і підтримки (відвідування уроків атестуючого)
·    Педагогічна майстерня

·    Бенефіс педагога
·    Колективні презентації
·    Творчий звіт


Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук