смт.Воловець, Закарпатська область


5 листопада 2012 р.

Положення про роботу методичної ради




Положення про роботу методичної ради
Воловецького районного Центру позашкільної роботи і дитячої творчості

        
І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.   Науково-методична рада Центру позашкільної роботи  є її колегіальним органом, який визначає перспективи розвитку методичної роботи в позашкільному закладі, розглядає її основні результати.
2.   Науково - методична рада створюється з метою підвищення ефективності системи методичної роботи  з педагогічними кадрами ЦПРДТ.
3.   Методична рада районного Центру позашкільної роботи і дитячої творчості   у своїй діяльності керується нормативно-правовим забезпеченням в реалізації Закону України "Про позашкільну освіту", Закону "Про освіту", «Положенням про позашкільний навчальний заклад»,  Програмою  розвитку позашкільної освіти на період до 2014 р., та іншими документами, які не суперечать діяльності Центру, як комплексного позашкільного закладу.
4.   Методична рада створюється рішенням адміністрації Центру творчості та затверджується наказом директора.
5.   До складу методичної ради входять  найбільш працездатні, талановиті керівники гуртків, які прагнуть займатися науково-дослідницькою роботою, представники адміністрації.

 ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Методична рада  координує діяльність усіх громадсько-педагогічних і науково-дослідницьких формувань Центру творчості.
2.2 . Методична рада спільно з адміністрацією Центру творчості на підставі поглибленого аналізу стану навчально-виховної, методичної, науково-дослідницької роботи визначає подальшу мету і завдання розвитку закладу на близьку та далеку перспективи.
2.3.Методична рада виконує  функції експертної ради.
2.4.Методична рада спільно з адміністрацією Центру позашкільної роботи ініціює створення навчально-методичного кабінету.
2.5.Забезпечує реалізацію концепції позашкільної освіти у Центрі позашкільної роботи і дитячої творчості через організацію методичної роботи.
2.6.Займається питаннями удосконалення змісту освіти, впровадженням інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес та аналізом ефективності їх використання.
2.7.Організовує вивчення на діагностичній основі  професійних інтересів, особистісних потреб та запитів педагогів.
2.8.Бере участь у підготовці та проведенні педагогічної ради Центру, нарад при директору.
2.9.Допомагає керівникам гуртків  у розробці та реалізації планів науково-дослідної та навчально-методичної роботи.
2.10.Координує систематичне підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
2.11.Виконує роботу з  виявлення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.
2.12.Розробляє план-графік відкритих занять та бере участь у їх реалізації.
2.13. Бере участь у підготовці та проведення районних  масових заходів, вирішення організаційних питань, консультативної роботи.



ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ
        
3.1.    Вивчає ефективність організації методичної роботи в ЦПРДТ.
3.2. Аналізує матеріали з організації інноваційної освітньої діяльності керівників гуртків.
3.3.   Здійснює розробку документів, на основі яких проводиться оцінка праці педагогів та розробляються заходи стимулювання та заохочення їхньої праці.
3.4. Визначає доцільність, якість та необхідність упровадження нових навчальних програм та додаткових освітніх послуг.
3.5.   Разом з адміністрацією Центру здійснює експертизу діяльності та програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу  педагогічними кадрами під час атестації;
3.6. Розробляє форми та методи заохочення  педагогічних працівників Центру

   ІУ.  ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. План роботи методичної ради складається з урахуванням річного плану роботи,  планів роботи директора та  педагога-організатора  та пропозицій керівників гуртків.
4.2. Проект плану роботи методичної ради розглядається на педагогічній раді та затверджується наказом директора.
4.3. План роботи методичної ради складається у відповідності до програми розвитку та річного плану роботи Центру творчості.
4.4.  Методична рада у своїй поточній діяльності підзвітна адміністрації Центру .
4.5. Робота науково-методичної ради здійснюється згідно з щорічним планом,  який складається відповідно до  роботи відділу освіти та методичного кабінету з урахуванням пропозицій членів ради і затверджується начальником відділу освіти.
4.6.  Засідання науково-методичної ради проводяться 5 разів на рік, а по необхідності частіше,  і оформлюються протоколами. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів науково-методичної ради.
4.7. Протоколи засідань науково - методичної ради підписуються головою та секретарем ради.
4.8.  Рішення науково-методичної ради приймаються більшістю голосів.


 У.   ДОКУМЕНТАЦІЯ

5.1 Положення про науково-методичну раду Центру позашкільної роботи і дитячої творчості.
5.2 План роботи науково -  методичної ради Центру.
5.3. Протоколи засідань науково-методичної ради ЦПРДТ.



Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук