смт.Воловець, Закарпатська область


2 березня 2013 р.

Вимоги до оформлення плану-конспекту заняття


Вимоги до оформлення плану-конспекту заняття


Загальні вимоги до оформлення плану-конспекту заняття
Титульний аркуш Основна частина
Назва позашкільного закладу
Конспект заняття
групи №__(рівень підготовки)
гуртка (назва колективу)
Дата, місце
час проведення

Керівник гуртка:
 Тема:
Мета:
Завдання:
Обладнання: (демонстраційний роздатковий матеріал, музичний матеріал, технічні засоби навчання та ін.)
Тип заняття:
Зміст
І. Організаційний момент
II. Хід заняття (реалізація навчально-виховних завдань кожного етапу роботи)
ПІ. Очікуваний результат
Використана література


План організації заняття
1. Дата проведення заняття та його номер за тематичним планом.
2. Назва теми заняття, група (рівень), в якій проводиться заняття.
3. Мета та завдання.
4. Тип заняття.
5. Обладнання, необхідне для проведення заняття.
6. Методи та прийоми роботи педагога в кожній частині заняття.
7. Структура заняття з визначенням послідовності його етапів та приблизного розподілу часу на цих етапах.
8. Зміст навчального матеріалу.
9. Основні питання, які необхідно поставити; кому саме їх адресувати (всій групі, декільком групам, окремим дітям).
10. Завдання на наступне заняття чи завдання додому (якщо є).


Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук