смт.Воловець, Закарпатська область


11 вересня 2012 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЦПРДТ


ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник відділу освіти                                                                      Директор Центру позашкільної
освіти Воловецької РДА                                                                            роботи та дитячої  творчості
______________ В.М.Попелич                                                          ________________ Т.В.Тидір
Погоджено
на засіданні Педагогічної ради ЦПРДТ,
"__30__" __серпня_ 2012__ р.НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Воловецького центру позашкільної роботи
та дитячої  творочості
НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІк


Воловець – 2012
Пояснювальна записка
Воловецький  районний  Центр позашкільної роботи і дитячої творчості,  кількість гуртків   та творчих об»єднань  - 26, груп – 30, в них дітей – 437.
Робочий навчальний план Воловецького районного  центру позашкільної роботи  та дитячої творчості  на 2012-2013 н.р. складений відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 «Про позашкільний навчальний заклад» та згідно Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах,  затверджених наказом Міністерства  освіти  від  22. 07. 2008р.  № 676.
Характеристика структури навчального плану ЦПРДТ на 2012-2013  навчальний рік
Протягом 2012-2013  н. р. навчальні заняття в групових творчих учнівських об’єднаннях будуть організовані з 1  вересня по 31 травня за 5-денним навчальним тижнем.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 31 грудня, ІІ семестр - з 2  січня по 31 травня.
Тривалість занять для вихованців, учнів і слухачів віком від від 6 до 7 років – 35 хв., інших – 45 хв.; перерви між заняттями від 5-10 хв. до 20 хв.
У канікулярні та святкові дні ЦПРДТ працює за окремим планом,  затвердженим директором ЦПРДТ.
Навчальний план розроблено відповідно  до  затверджених Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України ( наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 року» і складається з двох рівнів – початкового та основного.

Початковий рівень – закладається фундамент базових знань і умінь вихованців, учнів, слухачів в об’ємі вимог компексного позашкільного  навчального закладу.  Він виконує функцію допрофесійної (загальної, профорієнтаційної) підготовки вихованців.
 На  початковий рівень     першого року навчання  передбачено  - 64 год.,  другого року – 8 год.
Основний рівень – етап спеціалізації та поглиблення знань за напрямками навчання спрямований на здійснення профільної підготовки учнів і опанування професії (спеціальності), що дає можливість диференційованого навчання, яке передбачає врахування всіх аспектів освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і створення умов для навчання.
На основний  рівень     першого року навчання  передбачено  -38 год. ,  другого року – 16  год., третього року навчання – 4 год.
Мова навчання – українська.
Навчально-виховний процес здійснюється за навчальними програмами, затвердженими,  рекомендованими та схваленими  Міністерством освіти і науки, молоді  та  спорту  України та  авторськими програмами.
В 2012 – 2013 навчальному році гуртки будуть працювати в Гукливській ЗОШ І-ІІ ст..( бісероплетіння, хореографічний, «Юний хімік»), Скотарській ЗОШ І-ІІ ст.,( паперопластика,  моделювання іграшок-сувенірів, «Юний математик»); Завадській ЗОШ І-ІІ ст. ( курс користувача ПК); В.Ворітській ЗОШ І-ІІІ ст.( фольклорно-етнографічний, початкового технічного моделювання); Н.Ворітській школі-інтернат ( «Формальна логіка»).

Початковий рівень

Назва гуртка
Кількість годин
На тиждень
1 рік

Всього на рік
На тиждень 2 рік
Всього за рік
На тиждень
3 рік
Всього на рік
Примітка
1
Туристсько-краєзнавчі гуртки

1.
Історичне  краєзнавство
6
216
-
-
-
-

2.
Пішохідний туризм
6
216
-
-
-
-

3.
Музейна  справа
4
144
-
-
-
-

           Художньо-естетичний напрям

4
Основи акторської майстерності

4

144

5
Театрального мистецтва
4
144
6
Хореографічний
4
144

-
-

7
Хореографічний 

4
1448
Фольклорно-етнографічний
4
144
-
-9
Декоративно-прикладного мистецтва
4
144
-
-
-
-

10
Бісероплетіння
4
144
-
-
-
-


11
Паперопла
стики
4
144
Еколого-натуралістичний  напрям

12
Гурток фітодизайну
4
144
-
-
-
-


Науково – технічний напрям
13
Формальна логіка

4
14416
Початкове технічне моделювання
4
144Гуманітарний  напрям

17
Англійська мова
4
144
Основний рівень

Назва гуртка
Кількість годин
На тиждень
1 рік

Всього на рік
На тиждень 2 рік
Всього за рік
На тиждень
3 рік
Всього на рік
Примітка
          Художньо-естетичний напрям
1
Естрадний спів
4
144
-
-
-
-
-

2
Хореографічний
4
144
-
-
-
-


3
Моделювання іграшок-сувенірів

4
144
-
-


4
Виготовлення іграшок –сувенірів
-
-
4
1445
Художня  вишивка
4
144
6
Бісероплетіння
6
216


Еколого-натуралістичний  напрям
7
«Юний біолог»
2
72

Соціально –реабілітаційний напрям
8
 «Дитяче TV»
6
216
-
-
-
-

9
«Основи учнівського  самоврядування»
2
72

Науково – технічний напрям
10
Основи інформаційних  технологій

4
14414
Курс користувача ПК
4
144

14
Курс користувача ПК
4
144

11
Юний математик

4
14412
Юний математик4
144

13
Юний хімік
4
144

14
Юний хімік
4
144

15
Крою і шиття «Мода і стиль»
6
216
Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук