смт.Воловець, Закарпатська область


26 вересня 2013 р.

П Л А Н Р О Б О Т И Воловецького районного Центру позашкільної роботи і дитячої творчості на 2013-2014 навчальний рік

                    
                                                                  Прийнятий  на  засіданні
 Начальник управління   освіти                            педагогічної ради Воловецького
Воловецької  райдержадміністрації                      районного Центру позашкільної роботи
                                                                                      Та дитячої творчості 
  _______________ Попелич В.М.                      

  “___”___________________2013р.                        30.08.2013 р.      Протокол № 1

П Л А Н   Р О Б О Т  И

Воловецького районного Центру позашкільної роботи і дитячої творчості
на 2013-2014 навчальний рік

смт.ВоловецьЗміст
ВСТУП 3
Аналіз роботи Центру позашкільної роботи і дитячої творчості  за 2012-2-13 н.р. та завдання на 2013-2014 н.р. 3

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ 12


НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ17
ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ22

КООРДИНАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ  ПРОЦЕСОМ 28

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКАРОБОТА, ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ
БАЗИ33
додатки
Засідання педагогічної ради36
Засідання методичної ради37
План роботи МО керівників гуртків  38
Орієнтовний план масових заходів у районі на рік   40
Тематика засідань  нарад при директору  45
План роботи з батьківською громадськістю   47
План роботи РМО педагогів – організаторів 3
І. ВСТУП
Аналіз роботи Центру позашкільної роботи і дитячої творчості
за 2012-2013 н.р. та завдання на 2013-2014 н.р.

В умовах зорієнтованості державної освітньої політики на забезпечення освіти нової якості  підвищеного соціального значення набуває система  позашкільної освіти, засобами якої здійснюється  виховання особистості, здатної до самореалізації у професійній, соціальній та творчій діяльності.
Воловецький центр позашкільної роботи і дитячої творчості  – позашкільний навчальний заклад який є складовою системою позашкільної освіти , що надає знання, формує вміння та навички за інтересами , забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації, сприяє інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку , готує до активної професійної та громадської діяльності , створює умови для організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я учнів, вихованців.
Виконуючи закони України  «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту», Положення «Про позашкільний навчальний заклад», Концепцію позашкільної освіти, Статут  ЦПРДТ,  районну  Програму  розвитку позашкільної освіти до 2014 року, педагогічний колектив спрямовував   свою діяльність на виконання  навчального плану та навчальних програм,  організації навчально-виховного процесу з гуртківцями, підвищення фахового рівня, удосконалення форм та методів виховної роботи з учнями,  проведення районних масових  заходів, забезпечення участі вихованців гуртків та учнів загальноосвітніх шкіл району в різних етапах обласних та Всеукраїнських експедиціях, оглядах, конкурсах, виставках, фестивалях.
              Педагогічний колектив Центру  працював  над реалізацією проблемного питання : «Створення умов для розвитку і самореалізації особистості в умовах використання нових педагогічних технологій», головною метою якого  було створення сприятливих умов для повноцінного й різнобічного розвитку дітей, становлення творчої особистості, здатної до продуктивної праці на , використовуючи нові і ефективні форми роботи з гуртківцями.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності  Центру було  створення комфортного виховного середовища в гуртках, де враховуються інтереси і запити всіх  учасників навчально-виховного процесу та забезпечення оптимальних умов навчання  і виховання  учнівської молоді в Центрі.
 Пріоритетними формами  організації навчання в гуртках були такі форми роботи, які сприяли  самостійній, дослідницькій, творчій діяльність гуртківців, підготовки їх  до активної діяльності.

Так як ЦПРДТ є комплексним позашкільним закладом,  в ньому організовано роботу за  такими напрямками :
Навчально–виховна робота
Організаційно масова
Методична робота
Робота з обдарованими дітьми
Розвиток учнівського самоврядування.
Музейна справа
Навчально вихована робота в гуртках
У 2012 -2013 н.р у Центрі працювали 31 група з  25 гуртків, в яких займалися 435 дітей, що складає 15,6 процента від загальної кількості  дітей шкільного віку. У нашому районі дітей шкільного віку налічується - 2827 .
У порівнянні з 2011-2012 роком  збільшилась чисельність вихованців на 3,5 %, тобто є тенденція на збільшення кількості дітей,  охоплених гуртковою роботою.
Педагогічний процес забезпечують 14 основних керівників гуртків та 3 сумісники. В переважній більшості – це молоді спеціалісти після закінчення вузів,  з яких 13  мають вищу освіту і 4 – молодшого спеціаліста.  На базах загальноосвітніх шкіл займається 11 груп з  9 –ти гуртків. Щодо наповнюваності гуртків, то вона в середньому становить 14 учнів.                                                                                                
Навчання в гуртках організовано по двох рівнях – початковому та основному.
Початкового рівня -14 груп з 13 гуртків
Основного  - 17  груп з 15 гуртків
Гуртків вищого рівня у закладі немає.

У центрі діють гуртки за напрямками
художньо-естетичний  15  груп,  211_дітей
еколого-натуралістичний –2 групи , 19 учнів
науково-технічний  - 9  груп, 139 учнів
туристсько-краєзнавчий – 3групи, 41 учень
гуманітарний – 1- 14 учнів
          соціально-реабілітаційний – 1-11 учнів
Заняття гуртків ЦПРДТ  проводилися на базі Скотарської, Гукливської,  Завадської ЗОШ І-ІІ ст., В.Ворітської  ЗОШ І-ІІІ ст. та Н.Ворітської школи –інтернату І-ІІІ ст..  на підставі відповідних угод з цими закладами освіти. Пріоритетним у роботі гуртків  було: система індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, дітьми з неблагополучних  та малозабезпечених родин,  підготовка старшокласників до проведення науково-дослідницьких і експериментальних робіт, підвищення фахового рівня педагогічних керівників до вимог сьогодення, педагогічне наставництво, збереження мережі гуртків.
Свою діяльність педагоги закладу будували  на органічному поєднанні різноманітних форм освітньої діяльності, яка сприяє покращенню навчально-виховної діяльності в гуртках, їх результативності.
На заняттях гуртків  використовуються різні формипроведення занять -  як стандартні так і нестандартні.
Популярними і найбільш дієвими є такі заняття як : ділові ігри, прес-конференції, театралізовані заняття,  консультації, взаємонавчання учнів, заняття - творчості, аукціони,  творчі звіти,  конкурси, заняття  фантазії, концерти, діалоги, рольові ігри, заняття  конференції, уроки-подорожі, уроки-дослідження; уроки драматизації та інші.  Серед усіх форм проведення занять найцікавішими  для вихованців є  інтелектуальні ігри та конкурсно-розважальні програми,  завданням  яких є розвиток  і  перевірка кмітливості, ерудиції вихованців;  активізація розумової та пізнавальної діяльності. Це  такі як брейн-ринг,  турніри ерудитів,  цікаві вікторини, розважально-  конкурсна програми,  заняття – екскурсії, які носять навчальний і дослідницький характер. Під час екскурсій діти вчаться  вести спостереження предметів, явищ, процесів . У поєднанні з поясненням педагога, демонструванням певних об'єктів, зі збиранням матеріалу для гербаріїв і колекцій, з виконанням робіт практичного і дослідницького характеру, ці форми роботи набирають все більше популярності   серед вихованців. 
Педагогами Центру створюються  всі необхідні умови для творчої самореалізації вихованців.
Пріоритетними у роботі є: система індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, підготовка старшокласників до проведення науково-дослідницьких і експериментальних робіт, підвищення фахового рівня педагогічних керівників до вимог сьогодення, педагогічне наставництво, збереження мережі гуртків.
Гуртківці приймали участь у районних та обласних конкурсах та виставках: поетів і прозаїків «Струни душі»,  виконавців естрадної пісні «Крок до зірок» та «Червона рута», малюнку «Мої права», декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край», виставці з фітодизайну «Золота осінь» та «Зимові фантазії», виставці «Українська народна іграшка», писанкарства «Воскресни, писанко!», обласному молодіжному фестивалі  «Арт – революція», обласному конкурсі «Майбутній кутюр’є»,  обласному  конкурсі -  акції «День зустрічі птахів»,  фотовиставці «Моя Україно!», декоративно –прикладного мистецтва «Ми таланти твої, Закарпаття!»  та інших.
Щодо аналізу якісних показників роботи гуртків, то вони визначаються результативністю участі вихованців гуртків вищевказаних масових заходах.
За минулий навчальний рік  дитячі творчі колективи і вихованці закладу здобули 4  – Всеукраїнського, 41 – обласного та 28 нагород районного значення, взяли участь у 55 організаційно-масових заходах різних рівнів.
Серед найактивніших вихованців Брунцвик Діана (переможець Всеукраїнського конкурсу «Червона рута»), Халус Катерина ( І місце в обласному конкурсі «Молодий кутюр’є», Бабець Вікторія ( ІІ місце в обласній виставці з фітодизайну «Зимові фантазії», ІІ місце в обласному конкурсі «Українська народна іграшка»),  Чубірко Христина ( ІІ місце в обласній виставці малюнка  «Мої права» ), Лакатош Діана ( ІІІ місце в обласній виставці малюнка  «Мої права»),  Колектив «Юні музеєзнавці» ( ІІІ місце у в обласному конкурсі «Українська народна іграшка»,Тидір Іван ( ІІІ місце в в обласному конкурсі «Українська народна іграшка» ІІІ місце в обласному конкурсі фотоаматорів «Моя Україно»), Чорней Антон ( ІІІ місце в обласному конкурсі фотоаматорів «Моя Україно»), Хміль Юлія (ІІ місце  у Всеукраїнській акції «День зустрічі птахів» та інші вихованці.
Кожен керівник гуртка планував та реалізовував свою діяльність за профілем гуртка, враховуючи проблемне питання,    річний план Центру та  програму гуртка. Педагоги координували всю виховну роботу із вихованцями з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх нахилів і інтересів, створювали умови для організації змістовного дозвілля, проводили відповідні заходи щодо збереження контингенту вихованців, профілактики правопорушень, травматизму, техніки безпеки, правил дорожнього руху.

Центр має високі результати у таких напрямках, як декоративно    - прикладний,   та  науково-дослідницькі  гуртки філії МАН.
За результатами участі масових заходах  різного рівня, Центром створена таблиця рейтингового оцінювання, яка подана на розгляд колегії управління  освіти з метою посилення загального рейтингу шкіл району та їх проінформованість.

Організаційно-масова робота
Центр позашкільної роботи і дитячої  творчості є центром організації змістовного дозвілля.
Для повноцінної реалізації поставлених завдань в закладі проводяться різноманітні масові заходи: календарні та традиційні народні свята, конкурси, виставки за різними напрямками діяльності, фестивалі та концерти, інтелектуально-розважальні ігри та квести, зльоти та конференції, екскурсії та  походи.
У  2012 -2013 н.р  у районі проведено  33 масових заходи,  в яких взяли участь 2,  5 тисяч учнів.
Так вже традиційними стало проведення таких районних  дитячих свят як «Іде святий Миколай», «Новорічно-різдвяні зустрічі», «Ми діти твої, Україно» до Міжнародного дня захисту дітей, квести «Як знаєш ти свій рідний край», зліт  дитячих організацій; районні конкурси  естрадної пісні «Крок до зірок» та дитячої творчості «Верховина має талант», поетів і прозаїків «Струни душі», розважальні конкурси   «Міні-міс Верховинка» , Також біли організовані проведені  Районні етапи обласних конкурсів :колективів екологічної просвіти, екскурсоводів шкільних музеїв,  учнівські конференції  по Всеукраїнських експедиціях « Моя Батьківщина –Україна»,  «Сто чудес України»,  дитячої творчості «Ми таланти твої, Закарпаття!»; виставки  «Знай і люби свій край», «Українська іграшка», «Мої права», «Воскресни,  писанко!», «Осінні і зимові фантазії», «Годівничка»   та багато інших конкурсів. 
Методична робота
Методична робота включає методичне забезпечення і супровід гурткової роботи в Центрі,  координацію  та методичне забезпечення педагогів-організаторів  та керівників шкільних музеїв загальноосвітніх шкіл району, керівників гуртків філії МАН, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Для реалізації завдань  методичної роботи  у Центрі організовано роботу методичних об’єднань:
 керівників гуртків – художньо – естетичного напрямку та науково - технічної творчості,
 педагогів – організаторів шкіл району.
Працювали  школи педагогічної майстерності для педагогів організаторів та школа передового педагогічного досвіду для керівників гуртків, ведеться робота з молодими педагогами, організовано семінари для керівників шкільних музеїв та керівників гуртків філії МАН.
У центрі діє методична рада,  яка засідає 5 років на рік. Членами ради є досвідчені педагоги – керівники гуртків та педагоги – організатори. Питання методичної роботи розглядаються на засіданні педагогічної ради та нарадах при директору.
Цього року вперше ми провели конкурси  «Учень року 3013», та конкурс педагогічної майстерності «Педагог –організатор року».
Методистом підготовлено  методичні рекомендації , посібники,  серед них  «Нестандартні форми роботи в гуртку»,  Форми методичної роботи в позашкільному закладі», «Технології методичної роботи в позашкіллі», «Вихована робота в пришкільних таборах з денним перебуванням дітей», та інші. Крім того, випускається вісник з методичними матеріалами для керівників гуртків та педагогів – організаторів
Робота Центру позашкільної роботи висвітлювалась у районній газеті “Голос Верховини” та на власному сайті в Інтернеті.

Робота з обдарованими дітьми
На початку 2013 року рішенням сесії  районної ради затверджено програму по роботі з обдарованою молоддю  на 2013-2016 роки. На виконання цієї програми Центром розроблено заходи, в яких передбачено систему роботи з обдарованими дітьми, яка здійснюється шляхом реалізації власної програми «Обдарована дитина».  Ця програма передбачає виявлення та розвиток обдарованих дітей, створення банку даних обдарованої і талановитої шкільної молоді, проведення різноманітних інтелектуальних конкурсів, виставок, турнірів, проведення районного конкурсу «Учень року» та інші заходи.
Успішно працює Воловецька   філія  Закарпатського територіального відділення МАН України.У 6 відділеннях і 9 секціях філії навчались  119 учнів. Гуртки МАН працювали  у Воловецькій,  Верхньоворітській, Скотарській, Гукливській, Нижньоворітській  загальноосвітніх школах. Слухачі гуртків МАН, які брали участь у другому (обласному) етапі конкурсу –захисту науково-дослідницьких робіт вибороли 8 призових місць, з них одне перше – з секції «Екологія», 4 других – секції «Українська література», «Зарубіжна література» , «Мистецтвознавство», «Літературна  творчість»,  3 – третіх місця - «Наук про землю», Агрономія», «Українська мова».

Розвиток учнівського самоврядування
Для забезпечення роботи з цього напрямку у районі створено асоціацію лідерів учнівського самоврядування «Європа +», яка в 2012 році  в обласному конкурсі на кращу команду зайняла перше місце. Райлв «Європа+» має свій гімн, символіку- прапор, герб. Команда лідерів має свої костюми з відповідною символікою.
 У центрі систематично проводяться збори лідерів учнівського самоврядування шкіл району, на яких проводяться навчання,  тренінги, майстер –класи. Президента та віце-президента асоціації обрано до обласного парламенту «Молоде покоління».

Організація та методичний супровід  Шкільних  музеїв загальноосвітніх шкіл.
Всього в районі налічується 12 музеїв, зараз готуються до паспортизації ще 2 музеї, в тому числі і краєзнавчий музей Центру. Музеями приводиться екскурсійна, дослідницько-пошукова та краєзнавча робота.  Для керівників  музеїв діє постійний семінар. На якому розглядаються основні питання роботи шкільних музеїв. Семінари проводяться за графіком  безпосередньо у шкільних музеях. У квітні у районні проведено обласний семінар керівників та відповідальних працівників шкільних музеїв.

Розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази
Дирекцією Центру велика увага приділяється ефективному оформленню і відповідному використанню  кабінетів для занять  гуртків та створення відповідних умов для занять дітей.
    Приміщення ЦПРДТ відповідає потребам позашкільного закладу,            використовується раціонально. Кабінети забезпечені необхідними меблями та обладнанням.  Проведено поточний ремонт кабінетів гурткової роботи , краєзнавчого музею, в яких замінено вікна, придбано меблі для музею.
Адміністрація закладу приділяє значну увагу питанням збереження майна, поповненню матеріально-технічної бази, дотримання санітарно-гігієнічних норм. Забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення ЦПРДТ.
Поряд з досягненнями та здобутками залишилися невирішеними деякі питання та проблеми:
-          Недостатня матеріально - технічна база:  потребує заміни на комп»ютери нового покоління комп»ютерний клас,   необхідні кошти на капітальний  ремонт залу для занять хореографічногогуртка.
-          Недостатні умови і можливості для позашкільної виховної роботи учнів в умовах сільської школи;
-          Відсутнє фінансування для проведення активних і дієвих форм позашкільної освіти (створення гуртків науково-технічної творчості, туристсько-краєзнавчих, гуртків для дошкільнят);
-          Відсутність пального для підвозу дітей району на районні масові заходи, зльоти, конференції .
Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне визнати пріоритетними для подальшого розвитку позашкільної освіти в районі наступні напрями: 
Актуальними питаннями цього навчального року є:
·         забезпечення вільного вибору кожною дитиною напряму та виду діяльності, врахування запитів дітей та батьків у роботі позашкільного навчального закладу;
·         впровадження особистісно-орієнтованих технологій; компетентнісного та діяльнісного підходів у навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу;
·         створення умов для соціально-педагогічної, психолого-педагогічної підтримки дітей та молоді «групи ризику», соціально вразливих груп;профілактика асоціальної поведінки в дитячому й молодіжному середовищі;
·         профілізація навчально-виховного процесу;  організація допрофільної та профільної підготовки вихованців позашкільних начальних закладів; 
·         розвиток інформаційних та комунікативних технологій;
·         удосконалення змісту навчальних програм, форм і методів навчання та виховання на основі компетентнісного і діяльнісного підходів;
·         співпраця з дитячими та молодіжними громадськими організаціями з питань громадянського виховання; творчого, інтелектуального, духовного тафізичного розвитку дітей і молоді; забезпечення їх культурних потреб і змістовного дозвілля.

Всебічному розвитку підростаючого покоління, пошуку і підтримці талановитої та обдарованої молоді, створенню умов для розкриття інтелектуальних, творчих та фізичних здібностей сприятимуть  масові заходи,що будуть проводитись ЦПРДТ згідно  Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2013 та 2014 роки .

У 2013-2014н.р. Центр позашкільної роботи та дитячої творчості   планує:
·         Продовжити  роботу над науково-методичною  проблемою  «Формування громадянської свідомості учнівської молоді»,
·         Розпочати роботу над проблемою, яка визначена пріоритетною у районі Методичне та інформаційне забезпечення інноваційних технологій гурткової роботи» продовжити роботу з виконання заходів МОН України, департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, управління  освіти, молоді та спорту Воловецької РДА;
·         здійснювати роботу із збереження контингенту гуртків та залучення дітей з малозабезпечених сімей та неблагополучних сімей, дітей схильних до правопорушень  до занять в гуртках і творчих об’єднаннях  з метою  формування всебічно розвиненої особистості, задоволення   потреб учнівської молоді у творчій реалізації, професійному  самовизначенні  засобами позашкільної роботи;
·         продовжити роботу щодо програмно-методичного забезпечення позашкільного закладу з різних профілів і напрямків роботи гуртків та творчих об’єднань;
·         продовжити поповнення  інформаційного  банку  даних  обдарованих дітей району;подальша підтримка і розвиток обдарованих дітей.
·         впроваджувати сучасні інноваційні технології у навчально-виховний процес ЦПРДТ та здійснювати їх науково-методичне забезпечення;
·         з метою соціальної адаптації та реабілітації дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, продовжити роботу щодо охоплення їх позашкільною освітою;
·         продовжити роботу щодо проведення заходів популяризації та пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді;
·         продовжити роботу щодо організації відпочинку і оздоровлення учнівської молоді та поєднання її з одночасним проведенням масових заходів;
·         виявляти та розвивати  нетрадиційні технології навчально-виховної діяльності серед учнівської молоді Центру.
·         розширення мережі гуртків, секцій, клубів та інших творчих об»єднань з метою створення додаткових можливостей для  духовного, інтелектуального і фізичного розвитку учнівської молоді;
·         створення умов для забезпечення змістовного дозвілля, що в свою чергу, зумовлює необхідність уживати заходи щодо діяльності Центру позашкільної роботи і дитячої творчості  як координаційного центру виховної та організаційно-масової роботи в селищі та районі;
·         зміцнення, модернізація та розвиток навчальної, матеріально-технічної бази шляхом поліпшення ресурсного забезпечення Центру  за рахунок збільшення та раціонального використання бюджетних коштів.ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ
п/п
Зміст заходів
Термін виконання
Відповідальний
за виконання
2.1
Ознайомлення працівників та вихованців Центру з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
протягом
вересня
Тидір Т.В.
2.2
Наповненість навчальних груп визначити згідно Положення про ПНЗ, відповідно профілю, можливостей організації навчально-матеріальної бази, пропускної можливості робочих кабінетів, гуртків.
вересень
Тидір Т.В.
2.3
Провести розподіл та закріплення за педагогами робочих приміщень. Провести інструктажі по правилах техніки безпеки, правилах протипожежної безпеки, видати наказ.
Серпень- вересень
Тидір Т.В.
2.4
Довести до педагогів зміни та доповнення до посадових, функціональних обов'язків.
вересень
Тидір Т.В.
2.5
Скласти робочий навчальний план на 2014-2014 н.р.згідно Типових навчальних планів, затверджених наказом МОН України  № 676 від 22.07.2008 р.
серпень
Рудейчук М.М.
2.6
Проводити консультації для керівників гуртків Центру та педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл  району.
Протягом року
Рудейчук М.М.
2.7.
Провести перші гурткові заняття у навчальних групах закладу за темою «Ми чуємо тебе, Кобзарю, скрізь століття»,»
1вересня
16 вересня
Керівники гуртків
2.8.
Здійснити  програмне забезпечення гуртків згідно вимог МОН України. Розглянути на методичній раді та затвердити адаптовані та авторські програми та робочі плани керівників гуртків
вересень
Рудейчук М.М.
2.9.
Провести комплектацію груп гуртків Центру.
З цією метою:провести у школах району пропаганду діяльності гуртків через оголошення, проспекти, відвідування сайту ЦПРДТ.
Провести конкурсний відбір на гуртки мистецького спрямування.До 15 вересня
Керівники
гуртків
2.10.
Скласти угоди з керівниками навчальних закладів, на базі яких працюватимуть гуртки
До 15 вересня
Тидір Т.В.
2.11.
Скласти та затвердити розклад занять.
До 20 вересня
До 15 січня
Рудейчук М.М.
2.12.
Забезпечити збереження контингенту в гуртках  протягом навчального року, своєчасне надання гуртківцям глибоких і якісних знань, дотримання вихованцями правил поведінки та вимог техніки безпеки під час навчально – виховного процесу
постійно
Керівники гуртків
2.13.
Продовжити роботу по формуванню банку даних обдарованих дітей району
"Обдарованість"
постійно
Чорней Л.В.
2.14.
Скласти списки дітей соціально незахищенних: дітей з особливими потребами, сиріт, напівсиріт, з неблагополучних сімей, що є членами гуртків.
вересень
Керівники гуртків
2.15.
Забезпечити організоване залучення школярів до участі у масових заходах, конкурсах, виставках, фестивалях.
протягом року
Керівники гуртків
2.16
Своєчасно і заздалегідь надсилати листи,положення та  накази управління  освіти, молоді та спорту Воловецької РДА  директорам шкіл про проведення  районних масових заходів.
протягом року
Рудейчук М.М.
2.17
Регулярно надавати методично – інформаційну допомогу педагогам загальноосвітніх закладів.
педагогам-організаторам,
керівникам шкільних музеїв,
керівникам гуртків МАН,
 керівникам гуртків

Протягом року
Рудейчук М.М.
2.18
Скласти план проведення масових заходів з вихованцями Центру на періоди весняних, літніх, осінніх та зимових канікул
За окремим планом
Чорней Л.В.
2.19
Підготувати  перелік орієнтовних районних  масових заходів на рік
До 16 вересня
Рудейчук М.М.
2.20
Включити в плани гурткової роботи навчальні заняття і масові заходи з питань охорони праці школярів та пропаганди здорового способу життя і безпеки життєдіяльності неповнолітніх.
Вересень
січень
Керівники гуртків
2.21.
Організувати проходження працівниками закладу медичного огляду.
До 15 вересня
Тидір Т.В.
2.22.
Створити раду гуртківців
До 1 жовтня
Чорней Л.В.
2.23.
Організувати проведення навчальних, науково – пізнавальних  екскурсій з гуртківцями по рідному краю.
Протягом року
Чорней Л.В., керівники гуртків
2.24.
Здійснювати контроль за роботою педагогів, які атестуються 2013-2014н.р., вивчати систему їх роботи.
Протягом року
Тидір Т.В.,
Рудейчук М.М.
2.25.
Проводити перевірку стану наповненості та збереження навчальних груп, гуртків, творчих об'єднань
Протягом року
Тидір Т.В.,
Рудейчук М.М.
2.26.
Провести такі заходи відповідно Положення про атестацію:
-  створити атестаційну комісію;
-  затвердити списки педагогів, які атестуються;

Відповідно до плану атестації
Тидір Т.В.

2.27.
Провести засідання атестаційної комісії.

До 25.09

Атестаційна комісія
2.28.
Здійснювати вивчення системи роботи педагогів що атестуються, згідно плану.

Протягом року
Атестаційна комісія
2.29.
Проводити педагогічний аналіз результативності навчально-виховного процесу гуртків.
Розглядати питання на нараді при деректору
Тидір Т.В.,
Рудейчук М.М.
2.30.
Вести постійний внутрішній контроль за станом навчально-виховного процесу, з наступним аналізом. 
Протягом року
Тидір Т.В.,
Рудейчук М.М.
2.31.
Регулярно поповнювати Сайт закладу новою інформацією.
Протягом року
Рудейчук М.М.
2.32.
Регулярно висвітлювати діяльність ЦПРДТ у районній газеті «Голос Верховини»
Протягом року
Пед.працівники
2.33.
Здійснити передплату періодичної преси та фахових журналів.
Листопад-грудень
Тидір Т.В.
2.34.
Протягом зимового періоду часу дотримуватись температурного режиму. Дотримуватися режиму І норм освітлення робочих кімнат гуртків. 
Жовтень - квітень
Чорней Ю.І.
2.35
Проводити вологе та сухе прибирання робочих приміщень.
постійно
Дем»яник М.А.ІІІ.НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

п/п
Зміст заходів
Термін виконання
Відповідальний
за виконання
3.1
Забезпечити діяльність педагогів закладу програмовим матеріалом, науково-методичними матеріалами, матеріалами з досвіду роботи.
серпень
вересень
Рудейчук М.М.
3.2
Надати допомогу педагогам закладу в плануванні навчально-виховного процесу, відповідно вимог Положення про ПНЗ.
Серпень
вересень
Рудейчук М.М.
3.3.
Доводити до відома педпрацівників закладу результативність навчально-виховного процесу, проведення культмасових заходів, участь у обласних виставках, конкурсах, конференціях і т .д.
Протягом року
Чорней Л.В.
3.4

Підготувати і направити в загальноосвітні школи орієнтовний перелік Всеукраїнських, обласних та районних масових заходів,  запланованих на 2013-2014н.р.
До 15 вересня
Рудейчук М.М.
3.5
Продовжити роботу над проблемою  «Формування громадянської свідомості учнівської молоді»

Протягом року
Тидір Т.В.,
Рудейчук М.М.
3.6
Розпочати роботу над науково-методичною  проблемою, визначеною пріоритетною у районі Методичне та інформаційне забезпечення інноваційних технологій гурткової роботи»
Розробити перспективний план роботи на д науковою проблемою.
Протягом року
Рудейчук М.М.
3.7
Вивчення перспективного педагогічного досвіду педагогів-організаторів та керівників гуртків. Поповнення банку даних ППД з питань виховної роботи
Протягом року
Рудейчук М.М.
3.8
З метою підвищення рівня професійної майстерності, обміну педагогічним досвідом підготувати і розповсюдити в освітніх закладах району методичні розробки, рекомендації, поради, сценарії заходів, інструктивно – методичні листи з питань виховної  роботи з учнівською молоддю.
Згідно плану методичної роботи випускати методичні рекомендації та посібники.
Протягом року
Рудейчук М.М.
3.9.
З метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних категорій організувати :
 • Методичне об’єднання педагогів – організаторів;
 • Методичне об’єднання керівників гуртків;
 • Творчі групи.
Протягом року згідно окремих планів занять
(додатки )
Рудейчук М.М.
3.10
 Для навчання молодих педагогів та удосконалення педагогічної майстерності організувати  заняття:
 • школу передового педагогічно досвіду для керівників гуртків;
 • школу педагогічної майстерності педагога-організатора
Протягом року
(Один раз в місяць за планом, додаток)
Рудейчук М.М.
3.11
Підготувати  методичні розробки по підготовці  занять гуртків  за визначеними темами
Протягом року
Рудейчук М.М.
3.12
Упорядкувати каталог видань, преси, Інтернет ресурсів ,  що містять сценарії, масові заходи, виховні години та свята
Протягом року
Рудейчук М.М.
3.13
Поповнювати методичну бібліотечку літературою з метою надання можливості користування нею усім педагогічним працівникам району
Протягом року
Рудейчук М.М.
3.14
Розробити Положення про творчі групи та майстер-класи у Центрі позашкільної роботи.
жовтень
Рудейчук М.М.

3.15
Розробити Положення про портфоліо вихованців та педагогів Центру .
жовтень
Рудейчук М.М.

3.16
Надання практичної та консультаційної допомоги педагогам-організаторам, керівникам музеїв та гуртків загальноосвітніх шкіл з питань організаційно-масової та навчально-виховної роботи з виїздом на місця.

Протягом року
Тидір Т.В.
Рудейчук М.М.
3.17.
Продовжити співпрацю із Закарпатським обласним еколого-натуралістичним центром, Закарпатським Центром туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді, Закарпатським Центром науково-технічної творчості учнівської молоді,   Закарпатським ІППО з метою підвищення кваліфікації педкадрів та спільної роботи з обдарованою молоддю.
Протягом року
Рудейчук М.М.
3.18
3 метою навчання педпрацівників, поширення ППД та втілення його в практику роботи, підготовки до атестації, провести відкриті заняття в гуртках Центру
(Згідно графіка)
Керівники гуртків
3.19
Атестація педагогічних працівників Центру
 • Затвердити план роботи атестаційної комісії.
 • Провести організаційне засідання атестаційної комісії розподіл доручень.
 • Ознайомитися із заявами керівників, що мають проходити чергову атестацію.
 • Опрацювати Типове положення про атестацію педагогічних працівників та додатки до нього
 • Скласти графік проведення атестації та проводити роботу згідно нього
 • Вивчити роботу керівників гуртків , що атестуються:


 • Заслухати творчі звіти керівників гуртків, провести атестацію робочих місць.
 • Підготувати атестаційні листи.
 • Вивчити, оформити досвід роботи керівників гуртків.
 • Провести підсумкове засідання атестаційної комісії по встановленню кваліфікаційних категорій


Вересень

Вересень

жовтень
жовтень
жовтень-березень
жовтень-
березень


жовтень-березень
жовтень-березень
березень

Голова атестаційної комісії

Члени комісії

Члени комісії

Секретар комісії

Члени комісії
Члени комісії
Голова атестаційної комісії

Секретар комісії
Члени комісії, секретар комісії
Голова атестаційної комісії
3.20
Консультації для молодих  керівників гуртків.
протягом року
Рудейчук М.М.
3.21
Систематизовувати та поповнювати методичні матеріали, зібрані у методичному кабінеті Центру, поповнювати новими.
Постійно
Рудейчук М.М.
3.23
Продовжити підбір  бази даних інформаційних і нормативно-правових документів, матеріалів Міністерства освіти і науки України з функціонування позашкільної  освіти, створити базу даних на електронних носіях.
Постійно
Рудейчук М.М.
3.24.
Брати участь у підготовці заходів управління  освіти на виконання документів вищестоящих органів
Протягом року
Тидір Т.В.
Рудейчук М.М.
3.25.
Проводити моніторинг  досягнень гуртківців Центру.
Протягом року
Чорней Л.В.
3.26.

Розробити положення про роботу методичної ради ЦПРДТ. Проводити засідання методичної ради .
Згідно з планом
(додаток)
Рудейчук М.М.
3.27.
Організувати та провести творчі звіти педагогів, які атестуються.
лютий
Рудейчук М.М.
2.28
Провести огляд шкільних музеїв.
березень
Рудейчук М.М.
3.29.
Ведення  облікової документації: (журнал щоденного обліку роботи, журнал реєстрації консультацій, журнал відвідування занять, журнал готових дитячих робіт  та ін..
постійно
Рудейчук М.М.
Чорней Л.В.
3.30


Провести  районних етап Всеукраїнського конкурсу  «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка», кращі роботи направити на обласний етап конкурсу.
Листопад -грудень
Рудейчук М.М.
             23.31.
Провести  конкурс педагогічної майстерності керівників гуртків «Сходинки до творчості»
травень
Рудейчук М.М.

ІV. ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ
п/п
Зміст заходів
Термін виконання
Відповідальний
за виконання
4.1.

Організувати проведення районних масових заходів: оглядів, конкурсів, конференцій, олімпіад, виставок, ігор, свят та ін...
Методичне забезпечення (Підготовка наказів, положень іт.д.)
Протягом року
Тидір Т.В.
Чорней Л.В.
Рудейчук М.М.
4.2.
Провести  свято «День відкритих дверей» у ЦПРДТ.
16 вересня
Чорней Л.В.
4.3.
Районний конкурс поетів  «Струни душі»
Вересень
Рудейчук М.М.
4.4.
Участь гуртківців Центру у Європейському тижні мобільності.
Вересень
(Згідно плану Воловецької селищної ради)
Чорней Л.В.
Мордованець В.І.
4.5.
Участь колективів художньої самодіяльності у святковому концерті, присвяченому Дню працівника освіти.
Жовтень
Чорней Л.В.
Керівники гуртків естетичного профілю
4.6.
Районний етап обласного конкурсу малюнків «Мої права»
жовтень
Гулович Л.В., керівник гуртків образотворчого мистецтва
4.7.
Дитяче свято для вихованців Центру  «Барви золотої осені».
жовтень
Чорней Л.В.

4.8.
Участь хореографічного колективу у Всеукраїнському конкурс«ПАДИЮН-ЄВРО-ДАНС 2013».
жовтень
Сютрик В.М., керівник хореографічних гуртків
4.9.
Районний конкурс моделей органів  учнівського самоврядування дітей та учнівської молоді
листопад
Чорней Л.В., координатор
4.10
Районний етап Всеукраїнської краєзнавчої  експедиції «Моя Батьківщина – Україна»
листопад
Тидір Т.В, Рудейчук М.М.
4.11.
Районний відкритий конкурс з фітодизайну «Зимові фантазії»
листопад
Галамба К.В.
4.12
Районний етап конкурсу  «Зоологічна галерея»
листопад
Чорней Л.В.,
Галамба К.В.
4.13.
Районний збір школи лідерів.
Грудень
Квітень
Чорней Л.В.
4.14.
Районний конкурс малюнків «Мої права»
листопад
Рудейчук М.М.
Гулович Л.В.
4.15
Участь гуртківців у акції «Запали свічку» , присвячену Дню па́м'яті жертв голодомо́рів .
листопад
Тидір Т.В.
4.16
Районний етап обласного конкурсу еколого-натуралістичного  напрямку «Замість ялинки –новорічні композиції»

грудень
Чорней Л.В.,
Гулович Л.В., Галамба К.В.
4.17.
Районне свято «Іде святий Миколай»
грудень
Чорней Л.В.
4.18.
Участь гуртків художнього напрямку у засвіченні районної новорічної ялинки
грудень
Оргкомітет
4.19
Районний  конкурс –захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
грудень
Управління освіти РДА,
Тидір Т.В.
4.20
Районний етап Всеукраїнської виставки –конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»
грудень
оргкомітет
4.21
Новорічно-різдвяні привітання(концертна програма)
грудень
Чорней Л.В.
Косач Х.А.
4.22
Районний збір лідерів учнівського самоврядування  «Новорічно - різдвяні зустрічі»
грудень
Чорней Л.В., координатор
4.23
Проводити підсумкові конкурси, змагання, виставки, концерти серед вихованців Центру
Грудень
травень
Тидір Т.В.
Керівники гуртків
4.24
Забезпечити участь вихованців  Центру в обласних, Всеукраїнських масових конкурсах, конференціях, виставках і та ін..згідно умов проведення.
протягом року
Тидір Т.В.
Рудейчук М.М.
Керівники гуртків
4.25
Районне свято, приурочене Року дитячої творчості в Україні . Районний етап виставки –конкурсу – звіту дитячої творчості «Країна юних майстрів»

грудень
Оргкомітет
4.26.
Масова робота в канікулярний зимовий час(за окремим планом роботи)
Січень
(за окремим планом роботи)
Чорней Л.В.
Керівники гуртків
4.27.
Конкурс колядок та щедрівок
січень
Косач Х.А.
4.28.
Районний етап обласного конкурсу української народної іграшки
січень
Управління освіти,
ЦПРДТ
4.29.

Свято до Дня святого Валентина.
лютий
Чорней Л.В., Косач Х.А.

4.30.
Районний конкурс екскурсоводів шкільних музеїв.
лютий
Рудейчук М.М.
4.31
Дитячий ранок за народно-звичаєвими традиціями «Зима з весною зустрічається»
лютий
Чорней Л.В., Волошин М.І.
4.32.
Районна конференція по Всеукраїнській історико-географічній експедиції  «Історія міст і сіл»
лютий
Тидір Т.В., Рудейчук М.М.

4.33.
Районний етап Всеукраїнської Акції «Годівничка»
березень
Рудейчук М.М.
Галамба  К.В.
4.34.
Участь  колективів та окремих виконавців у святковому концерті, присвяченому 8  Березня.
березень
Керівники гуртків
4.35
Районне свято до 200 річчя з дня народження Т.Г.Шевченка
березень
оргкомітет
4.36
Районний тур Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об»єктиві натураліста»
березень
ЦПРДТ
4.37
Всеукраїнський конкурс експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології (9-11 років);
(заочний)
березень-квітень
управління освіти, ЦПРДТ

4.38
Районний  етап Всеукраїнського  конкурсу  колективів екологічної просвіти  «Земля – наш спільний дім»
квітень
Управління  освіти, ЦПРДТ

4.39
Районний
конкурс юних фотолюбителів
“Моя Україно!”

квітень
Управління освіти, ЦПРДТ

4.40
Виставка –конкурс  робіт декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Великодні візерунки»
квітень
Чорней Л.В.,
Самусь  В.В.
4.41
Районний етап виставки «Воскресни, писанко!»
квітень
Управління освіти, ЦПРДТ

4.42
Учнівська конференція, приурочена Всесвітньому Дню Землі.
квітень
Чорней Л.В.,
Галамба К.В.
4.43
Виставка – конкурс малюнків, приурочена 28 річниці аварії на ЧАЕС
квітень
Чорней Л.В.,
Гулович Л.В.
4.44
Пішохідні туристичні походи із залученням старших вихованців ЦПРДТ
по туристичних стежках Воловецького району
Травень-червень
Тидір Т.В., Мордованець В.І.
4.45
Трудові акції та суспільно-корисна робота «Турбота молоді тобі, Україно»:
Протягом року
Керівники гуртків
4.46
Природоохоронні акції :„3елений паросток майбутнього", "День Землі", "День Довкілля", "Дерево-житгя", "До чистих джерел", "Чиста планета", "Ріки мого дитинства", «Ліси для нащадків»,екологічні стежки та інші
Протягом року
Керівники гуртків
4.47
Трудові акції: «Плекаємо сад», «Дослідницький марафон», «Юннатівський зеленбуд», «Парад квітів біля школи»
Березень-листопад
Керівники гуртків
4.48
Районний зліт дитячих об»єднань та організацій, присвяченого Дню Перемоги
травень
Управління  освіти , ЦПРДТ
4.49
Участь художніх колективів Центру у святі до Дня Перемоги.
травень
Чорней Л.В.
4.50
Свято до Дня Матері
травень
Чорней Л.В.,
Косач Х.А., Сютрик В.М.
4.51
Районний конкурс «Учень року 2014»
травень
РМК, ЦПРДТ
4.52
Районне свято до Дня захисту дітей
Червень
ЦПРДТ
4.53
Проводити  регулярно тематичні бесіди, спілкування в гуртках, присвячені патріотичному і національному вихованню, знаменним датам, бесіди з правових питань, питань моралі та культури.
постійно
Керівники гуртків
4.54
На заняттях гуртків впроваджувати в практику нові форми і методи навчання: ситуаційно-рольові ігри, брейн-ринги, вікторини, моделювання екстремальних ситуацій і можливі шляхи виходу з них; завдання, розв’язання яких потребує міжпредметних знань та особистого досвіду тощо.
постійно
Керівники гуртків
4.55
Проводити  регулярно бесіди щодо здорового способу життя.
постійно
Керівники гуртків
4.56.
З метою посилення роботи з профілактики наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, паління та СНІДу, захворювання туберкульозом регулярно проводити бесіди та інші інформаційно-освітні заходи з гуртківцями, включаючи дану тематику до планів виховної  роботи гуртків.
постійно
Керівники гуртків

V. КООРДИНАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ
п/п
Зміст заходів
Термін виконання
Відповідальний
за виконання
5.1
Перевірка   ведення   обліку   і   зберігання   вхідної  та   вихідної документації закладу.
постійно
Тидір Т.В.
5.2
Організація координаційно-методичної роботи та виконання працівниками закладу заходів щодо удосконалення навчально-методичної діяльності та навчально-виховної роботи.
постійно
ТидірТ.В.
5.3
Підготовка  та   проведення   педагогічних   і   методичних   рад   та  нарад  при директору  з    питань    удосконалення    координаційно-методичної, навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності.
Протягом року
(за окремим планом)
Тидір Т.В.
Рудейчук М.М.
5.4
Затвердити плани роботи гуртків.
Вересень
січень
Тидір.Т.В.
5.5
Провести розподіл обов'язків між адміністрацією на 2013-2014р.
Познайомити з  посадовими  обов'язками новопризначених  керівників гуртків. Затвердити наказом.
вересень
Тидір Т.В.
5.6
Скласти та погодити з ПК режим роботи закладу
вересень
Тидір Т.В.
5.7
Провести з педпрацівниками теоретичне заняття з питань охорони праці, дотримання правил техніки безпеки та збереження життя і здоров'я вихованців, гуртківців, учнів під час навчально-виховного процесу. 
вересень
Тидір Т.В.
Рудейчук М.М.
5.8
Провести перевірку стану ведення гурткової документації та комплектацію гуртків
Вересень
січень
Тидір Т.В.
Рудейчук М.М.
5.9
Затвердження педагогічною радою річного плану роботи закладу.
серпень
Тидір Т.В.
5.10
Проводити засідання педагогічної ради ЦПРДТ не рідше  3 рази на рік.
Протягом року за окремим планом
Тидір Т.В., Рудейчук М.М.
5.11
Аналіз стану виконання завдань річного плану роботи і прийняття управлінських рішень.
щомісяця
Тидір Т.В.
55.12
Здійснювати постійний контроль за роботою педагогів, за станом навчально-виховного процесу. 
Протягом року
Тидір Т.В.
5.13
Доводити до відома педпрацівників закладу результативність навчально-виховного процесу, проведення культмасових заходів, участь в районних, обласних конкурсах, конференціях, зльотах, виставках.
постійно
Рудейчук М.М.
5.14
Проводити аналіз стану самоосвітньої діяльності педагогів закладу
Протягом року
Рудейчук М.М.
5.15
За необхідності проводити оперативні наради  по обговоренню актуальних питань розвитку   позашкільної  освіти  та   виховання,  реалізації  річного плану.
По потребі
Тидір Т.В.
5.16
Перевіряти виконання працівниками правил внутрішнього розпорядку та посадових обов'язків.
постійно
Тидір Т.В.
5.17
Підготовка наказів і листів районного управління   освіти та ЦПРДТ  і забезпечення їх виконання у визначені терміни.
Протягом року
Рудейчук М.М.
5.18
Перевірка стану роботи з виявлення педагогічними працівниками обдарованих учнів та залучення їх до участі у творчій діяльності.
Протягом року
Чорней Л.В.
5.20
Видати накази по ПТНЗ з питань навчально-виховної роботи. 
Протягом року
Тидір Т.В.
5.21.
Проводити Загальні збори трудового колективу.
Протягом року
Тидір Т.В.
3
5.22
Створити методичну раду  Центру та  проводити засідання згідно плану.

жовтень
Рудейчук М.М.

5.23
Допомогти дитячому учнівському колективу ЦПРДТ у створенні дитячого об’єднання, організації.
Створити раду гуртківців
вересень
жовтень
Чорней Л.В.
5.24.
Систематично здійснювати внутрішкільний контроль.
Протягом року
Тидір Т.В.
5.25.
Організувати прийом громадян дирекцією Центру.
Скласти графік прийому.

Тидір Т.В.
5.26.
Провести моніторинг інноваційної діяльності педагогів;
та  рівня навчальних досягнень учнів
Квітень - травень
Тидір Т.В.
Рудейчук М.М.
Чорней Л.В.
5.27.
Регулярно проводити перевірку журналів планування та обліку роботи гуртків, підготовку керівників до заняття.
Протягом року
Тидір Т.В.
Рудейчук М.М.
5.28.
Проводити роботу з батьками:
- зустрічі керівників гуртків   з  батьками;
- батьківські збори.
-засдіання батьківського комітету

Протягом року
За окремим планом)
Керівники гуртківVІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА, ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
п/п
Зміст заходів
Термін виконання
Відповідальний
за виконання
6.1
Підготувати приміщення центру до 2013-2014 навчального року.
До 1 вересня
Чорней Ю.І.
Демяник М.А.
46.2
Забезпечувати гуртки Центру необхідним обладнанням, матеріалами, костюмами, інструментами в межах виділених асигнувань та залучених спонсорських коштів.

Протягом року
Тидір Т.В.
46.3.
Всім учасникам навчально-педагогічного процесу систематично дотримуватися санітарно-гігієнічного режиму центру.
Кожному керівнику гуртка провести бесіди з гуртківцями на санітарно-гігієнічну тему.
постійно
Керівники гуртків
46.4.

Підготувати територію центру до осінньо-зимового періоду.
жовтень-листопад
Дем»яник М.А.

6.5.
Провести вступний інструктаж з охорони праці учнів і та працівників центру.
вересень
Тидір Т.В., Чорней Ю.І.
46.6.

Поновити медикаментами аптечки для надання першої медичної допомоги.

вересень
Тидір Т.В.
46.7.
Провести інвентаризацію матеріальних цінностей Центру
листопад
Тидір Т.В., бухгалтер ЦБ
46.8.
Організувати підписку на періодичну пресу

Тидір Т.В.,
Рудейчук М.М., Чорней Л.В.
46.9.
Переукласти угоди про використання електроенергії та водопостачання
січень
Чорней Ю.І.
56.10.
Здійснювати постійний контроль та вести щомісячні звіти про економію та використання електроенергії та водопостачання
протягом року
Чорней Ю.І.
56.11.
Організувати та провести поточний ремонт:
кабінетів гурткової роботи;
фойє;
водовідведення
 в межах виділених  коштів
Червень-серпень

Чорней Ю.І.
56.12.
Здійснювати  постійний контроль за організацією обліку матеріальних цінностей та своєчасне їх списання.
протягом року
Тидір Т.В.
56.13
Здійснювати  постійний контроль за станом протипожежної безпеки, виконання персоналом правил техніки безпеки та санітарії
протягом року
Чорней Ю.І.
Керівники гуртків
56.14
Забезпечити безпечний стан робочих місць, обладнання, інструментів, приладів, тощо
протягом року
Чорней Ю.І.
56.15.
Проводити інструктажі з охорони праці з працівниками та інструктажі з безпеки життєдіяльності з вихованцями
протягом року
Чорней Ю.І.
56.16.
Надавати методичну допомогу керівникам гуртків, груп та інших творчих об»єднань з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку вихованців, запобігання травматизму під час проведення масових заходів


56.17.


Провести весняні роботи по благоустрою території Центру
жовтень
квітень
Чорней Ю.І., Дем»яник М.А.
56.18.
Закупити обладнання: радіо мікрофони,
комп»ютери, принтери, столи, шафи
( в межах виділених асигнувань)
Протягом року
Тидір Т.В., Чорней Ю.І.

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук