смт.Воловець, Закарпатська область


9 січня 2014 р.

Довідка Про роботу Центру позашкільної роботи і дитячої творчості за за перше півріччя 2013-2014 н.р.


Довідка
Про роботу Центру позашкільної роботи і дитячої творчості за
за перше півріччя 2013-2014  н.р.

За перше півріччя  2013 - 2014 н.р. робота Центру позашкільної роботи і дитячої творчості  була спрямована на реалізацію завдань Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст., Законів України „Про освіту”, “Про позашкільну освіту” та на виконання річного плану роботи, який передбачає діяльність в напрямку розвитку інтересів і творчих здібностей дітей, організації змістовного дозвілля, задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації, удосконалення  методичної роботи з педагогами.
З метою реалізації основних напрямків позашкільної освіти з урахуванням сучасних вимог Центр позашкільної роботи і дитячої творчості працював над реалізацію  проблемних питань «Методичне та інформаційне забезпечення інноваційних технологій гурткової роботи», та «Формування громадянської  свідомості учнівської молоді». Основними завданнями, над якими працював педагогічний колективі у першому півріччі були :
-          забезпечення виконання заходів МОН України, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА, управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА  з питань освіти, захисту прав дітей, розвитку обдарованої учнівської молоді, збереження здоров»я дітей  та ін.;
-         здійснення заходів по збереженню контингенту гуртків та залучення дітей з малозабезпечених, багатодітних,  неблагополучних сімей, дітей схильних до правопорушень   до занять в гуртках;
-         продовження роботи  щодо  програмно-методичного забезпечення  керівників гуртків з різних профілів і напрямків роботи;
-         продовжено роботу по поповненню інформаційного банку даних обдарованих дітей району, подальшої  їх підтримки;
-          впровадження в практику роботи керівників гуртків інноваційних технологій та здійснення їх інформаційно-методичного забезпечення;
-         розширено мережу гуртків у сільській місцевості;
-         створення умов для забезпечення змістовного дозвілля вихованців;
-         забезпечення умов для  проведення навчання лідерів учнівських організацій району;
-         продовжено  роботу по вдосконаленню матеріально-технічної бази   Центру.
Так як ЦПРДТ є комплексним позашкільним закладом,  в ньому організовано роботу за  такими напрямками як:  навчально –виховна робота в гуртках,  організаційно масова, методична робота,   робота з обдарованими дітьми,   розвиток учнівського самоврядування,  музейна справа.
Вся робота Центру проводиться згідно річного плану роботи  та навчального плану роботи гуртків.
За перше півріччя в  у Центрі організовано  навчання в 23 гуртках та 30 групах, в яких займається  437 дітей.   З них за початковим рівнем працюють 13 гуртків, за основним – 10.
Педагогічний процес забезпечують 16 педагогічних працівників, в т.ч. директор, методист та культорганізатор, з них 10  основних керівників гуртків та 3 сумісники. В переважній більшості – це молоді спеціалісти після закінчення вузів,  з яких 13  мають вищу освіту і 3 – молодшого спеціаліста.  На базах загальноосвітніх шкіл займається 13 груп з  11 –ти гуртків. Щодо наповнюваності гуртків, то вона в середньому становить 15 учнів.                                                                                                
Для занять гуртків у ЦПРДТ та школах, на базах яких вони займаються,  створено всі  необхідні умов. Це такі школи  як Скотарська, Гукливська, Завадська  ЗОШ І-ІІ ст, та Верхньоворітська, Воловецька ЗОШ І-ІІІ ст.. З цими навчальними закладами підписано відповідні угоди , згідно яких керівники надають приміщення для занять гуртків та ведуть контроль за їх роботою.
У першому півріччя проводилась ціла низка масових заходів, в яких брали активну участь вихованці всіх гуртків.
 Це такі масові заходи  як :дитячі свята «День відкритих дверей»,  « Барви золотої осені», «Скарбниця талантів Воловеччини», Іде святий Миколай»;  конференція учнівської Молоді «Моя Батьківщина – Україна»;  виставки, відкриті конкурси «Мої права», «Зимові фантазії», «Знай і люби свій край», «Країна юних майстрів», «Дари осені»,  «Замість ялинки – новорічна композиція», форум лідерів «Новорічно-різдвяні зустрічі» та інші.
Вихованці гуртків брали участь у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних масових заходах. Так хореографічний колектив був учасником міжнародного конкурсу «ПАДІЮН-Євроданс -2013», обласного свята та відкритої виставки декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Ми таланти твої, Закарпаття», обласного конкурсу малюнка «Мої права», експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», відкритому конкурсі  «Зимові фантазії», виставці «Замість ялинки – новорічна композиція», обласній підсумковій виставці, присвяченій Року дитячої творчості в Україні та інших.
Щодо аналізу якісних показників роботи гуртків, то вони визначаються результативністю участі вихованців гуртків вищевказаних масових заходах.
Серед найактивніших вихованців Бабецька Вікторія, Ярема Марія, Шипович Дмитро, Карпишинець Богдан, Лакатош Діана, Халус Катерина, Хміль Юлія, Тидір Іван, Брецко Валерія, Гук Діана, Макосеєва Вікторія, Кабацій Андріана,  Сенько Неля   та інші вихованці.
Кожен керівник гуртка планував та реалізовував свою діяльність за профілем гуртка, враховуючи проблемне питання,    річний план Центру та  програму гуртка. Педагоги координували всю виховну роботу із вихованцями з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх нахилів і інтересів, створювали умови для організації змістовного дозвілля, проводили відповідні заходи щодо збереження контингенту вихованців, профілактики правопорушень, травматизму, техніки безпеки, правил дорожнього руху.
Методична робота в ЦПРДТ за перше півріччя проводиться  згідно річного плану роботи Центру та плану  методичної роботи на навчальний рік  і включає методичне забезпечення і супровід гурткової роботи в Центрі,  координацію  та методичне забезпечення педагогів-організаторів  та керівників шкільних музеїв загальноосвітніх шкіл району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Для реалізації завдань  методичної роботи  у Центрі організовано роботу методичних об»єднань керівників гуртків та педагогів – організаторів шкіл району, роботу яких сплановано на рік. 
Протягом першого півріччя було організовано роботу методичних об»єднань педагогів-організаторів району, керівників гуртків, працює «Школа молодого педагога».
Проведено:  одне  засідання  РМО педагогів-організаторів  на базі Жденіївської ЗОШ І-ІІІ ст. та дві інструктиівно-методичні наради  на базі ЦПРДТ,  засідання МО керівників гуртків на базі ЦПРДТ.  Крім того, керівниками згідно графіку було проведено 15 відкритих занять гуртків і масових заходів, в тому числі 8 з них керівниками гуртків що атестуються в цьому навчальному році.
Отже, педагогами Центру створюються  всі необхідні умови для творчої самореалізації вихованців, їх творчого зростання, розвитку їх здібностей і талантів. 
Пріоритетними у роботі є: система індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, підготовка старшокласників до проведення науково-дослідницьких і експериментальних робіт, підвищення фахового рівня педагогічних керівників до вимог сьогодення, педагогічне наставництво, збереження мережі гуртків
У центрі діє методична рада, роботу якої сплановано на рік.  яка засідає 5 разів на рік. Членами ради є досвідчені педагоги – керівники гуртків та педагоги – організатори. За перше півріччя було проведено 2 засідання методичної ради, на яких розглядались  і затверджувались і погоджувались  програми  та календарні плани гуртків, розглядались питання атестації педагогічних працівників, обгорювалась організація роботи з молодими педагогами.
Керівниками технічних гуртків Гурбер Л.В. та Фалайло О.Ю. підготовлено методичні матеріали, а саме розробки гурткових занять на районний конкурс майстерності керівників гуртків «Джерело творчості». Методистом підготовлено  методичні матеріали на допомогу керівнику гуртка «Навчально-вихований процес в позашкільному закладі та його забезпечення», розроблено буклет ля учасників учнівської районної конференції «Моя Батьківщина – Україна», підготовлено методичні рекомендації по плануванню роботи керівниками гуртків та оформленню звітності гуртків.
Протягом  півріччя проведено 2 засідання педагогічної ради  та 4 засідання нарад при директору.
Робота Центру позашкільної роботи висвітлювалась у районній газеті “Голос Верховини” та на власному сайті в Інтернеті.
Для забезпечення стабільної роботи органів учнівського врядування, районної асоціації  лідерів учнівського самоврядування «Європа +» протягом першого півріччя проводились засідання РАЛУС та навчання активу. Було проведено  районний форум лідерів «Різдвяні зустрічі».
 Щодо матеріально-технічного забезпечення можна сказати, що дирекцією Центру велика увага приділяється ефективному оформленню і відповідному використанню  кабінетів для занять  гуртків та створення відповідних умов для занять дітей.
    Приміщення ЦПРДТ відповідає потребам позашкільного закладу,   використовується раціонально. Кабінети забезпечені необхідними меблями та обладнанням.  Проведено поточний ремонт кабінетів гурткової роботи, краєзнавчого музею, в яких замінено вікна, двері.
Адміністрація закладу приділяє значну увагу питанням збереження майна, поповненню матеріально-технічної бази, дотримання санітарно-гігієнічних норм. Забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення ЦПРДТ.


Вик.

Методист ЦПРДТ       Рудейчук М.М.                                                                 

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук