смт.Воловець, Закарпатська область


15 травня 2014 р.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку ч4

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Сучасний танець»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У літній період особливо актуальним постає питання художнього і фізичного розвитку дітей, чому сприяє діяльність гуртків художньо-естетичного напряму дитячих закладів оздоровлення. Поширеною формою танцювальної діяльності в умовах літнього оздоровлення дітей є гуртки сучасних танців.
Сучасний танець постійно змінюється та оновлюється. Підтвердженням тому є поява нових видів та стилів танцю. Сучасний танець базується на популярних стилях музики, якою продиктоване виникнення таких танцювальних стилів, як: хіп-хоп, хаус, брейк-данс, диско, спортивні танці тощо.
Навчальна програма реалізується в гуртку хореографічного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.

Мета програми - формування у дітей особистісно-ціннісного ставлення до хореографічного  мистецтва, виховання художніх інтересів, культури здоров’я.

Завдання програми:
дати дітям початкову хореографічну підготовку;
формувати сценічні виконавські навички;
виховувати культуру виконання рухів і точної передачі стилю і характерних особливостей танцю;
пропагувати здоровий спосіб життя, змістовний та активний відпочинок.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Програма «Сучасні танці» складена з урахуванням інтересів, потреб, актуальності та специфіки оздоровчого табору і передбачає комплексне поєднання різних форм та методів виховного процесу. Матеріал програми враховує традиції і сучасні тенденції розвитку хореографічної культури в Україні та за її межами. Програмою передбачається навчання з двох видів сучасного танцю (хіп-хоп, хаус) та танцювальної аеробіки.
У теоретичній частині занять подаються основні відомості, необхідні для проведення практичних занять, здійснюється перегляд відео-, фото- матеріалів.
У практичній частині занять діти опановують основні рухи сучасних стилів танцю, танцювальної аеробіки, вчаться створювати творчі номери для загальних таборових заходів.
Для організації роботи гуртка необхідно підготувати музичний супровід, визначити вимоги до зовнішнього вигляду вихованців гуртка. Навчання у гуртку проводяться з урахуванням вікових особливостей дітей та підлітків, рівнем їх підготовки, індивідуальних особливостей.
         Керівником гуртка може бути фахівець-хореограф або педагоги, обізнані з основами хореографії.

Орієнтовний план занять гуртка сучасного танцю:

Колективно-порядкові та ритмічні вправи для організації роботи групи, вироблення вміння орієнтації в приміщенні, знайомство з різним характером, ритмом та формою музичного супроводу – 10 хв.
Вправи на розвиток техніки танцю, тренування танцювальних рухів, елементів та комбінацій різних груп танців – 15 хв.
Вправи на розвиток техніки сучасного танцю – 20 хв.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми
Кількість годин
Теоретичні заняття
Практичні заняття
Усього

1.  
Вступ
1
-
1

2.  
Сучасна хореографія, основні стилі і напрями
-
1
1

3.  
Станок. Стилізований хіп-хоп, хаус
1
-
1

4.  
Аеробіка
-
5
5

5.  
Творча імпровізація
-
7
7

6.  
Підсумок
1
-
1


Разом
3
13
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.     Вступ (1 год.)
 Значення хореографічного мистецтва для естетичного виховання та формування культури. Історія танців. Визначення рівнів підготовки учасників. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях.
2.     Сучасна хореографія, основні стилі і напрями (1 год.)
ХХ століття і джазові танці. Танці вільної композиції. Танці ХХІ століття: модерн, клубні танці, танці дискотек.
3.     Станок, стилізований хіп-хоп, хаус (1 год.)
Практичні вправи, необхідні для оволодіння правильною постановкою тіла, голови, ніг, рук, виробленню координації рухів, уміння орієнтуватися на сценічному майданчику, набуття танцювальності.
Позиції ніг: 1, 2, 3, паралельних ступнів.
Позиції рук: 1, 2, 3.
Положення в парі: поруч, відкрите, закрите.
Батман тандю вбік, вперед, назад по 1 позиції.
Батман тандю жете вбік, вперед, назад по 1 позиції.
Напівприсідання по 1, 2, 3 позиціям.
Напівприсідання (пружний рух) в позиції паралельних ступнів.
Стрибки: соте по 1, в позиції паралельних ступнів.
Вправи для стоп.
Рівні (стоячи на ногах, на колінах, напівприсядки).
Рухи танців хіп-хоп, хаус.
Комбінації з вивчених вправ, елементів хіп-хопу, хаусу.
4.     Аеробіка (5 год.)
Танцювальний крок.
Елементи рухів в ритмі рок, хіп-хоп та інших стилів музики.
Основні гімнастичні вправи з аеробіки (за системою Князева).
Танцювальна аеробіка.
5.     Творча імпровізація (7 год.)
 Вправи на відчуття партнера.
 Контактна імпровізація.
 Складання етюдів за допомогою керівника.
 Імпровізація рухів з різними предметами.
6.     Підсумок (1 год.)
Показовий виступ або академічний концерт.  

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:
- що таке танець і звідки походить його назва;
- різновиди і стилі сучасних танців;
- правила поведінки на танцювальному майданчику.

Вихованці мають вміти:
- володіти технікою виконання рухів;
- відчувати характер музики, темп, динаміку, форму музичного твору;
- самостійно використовувати запас танцювальних рухів у різноманітних ритмічних вправах, іграх та вільних танцях;
- створювати танцювальні композиції.
ЛІТЕРАТУРА

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Айрис пресс, Рольф. - М., 1999.
2. Василенко К. Ю. Український танець: Підручник, - К.: ІПК ПК, 1997.
3. Васильева Т. К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: ТОО «Диамант», 1997.
4. Ги Дени, Люк Дассвиль. Все танцы. - К.: «Музична Україна». 1987.
5. Методика викладання класичного танцю в школі: Методичні рекомендації / Укл. Л. Ю. Цветкова. - К.: ІЗМН, 1998. - 76 с.
6. Никитин В. Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. - М.: ВЦХТ, 1998.
7. Тараканова А. П. Система хореографічного виховання в школах і позашкільних закладах, МОН України, ІЗМН. - К.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Спорт на відпочинку»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Як ти влітку відпочинеш, так весь рік і проведеш»

Захворюваність дітей шкільного віку в Україні за останні 10 років зросла на 27%. Сьогодні в Україні серед підлітків від 12 до 18 років тільки 6-10% - відносно здорові. Лише 6% наших співвітчизників мають достатній рівень рухової активності оздоровчої спрямованості [3]. Одним із шляхів вирішення зазначених проблем в українському суспільстві є проведення профілактичної діяльності в закладах освіти, прикладом якої може слугувати ефективне функціонування гуртків оздоровчого напряму в позашкільних навчальних закладах.
Про колосальну популярність Олімпійських ігор знають більшість людей нашої планети. Разом з тим, про масштабні комплексні змагання з неолімпійських видів спорту - Всесвітні ігри, які стрімко набирають популярність, знають далеко не всі. Зміцнення здоров'я, удосконалення рухових якостей, виховання волі і характеру, визнання в соціумі - такі завдання вирішує неолімпійський спорт, створюючи умови для розвитку творчих можливостей молодого покоління.
Навчальна програма «Спорт на відпочинку» забезпечує ефективне оздоровлення та повноцінний відпочинок дітей засобами неолімпійського спорту та належні умови для виховної, фізкультурно-оздоровчої та ігрової діяльності з дітьми та підлітками під час літніх канікул.
Навчальна програма реалізується в гуртку фізкультурно-спортивного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 6 до 10 років.

Метою навчальної програми є формування здоров’язберігаючої, загальнокультурної та соціальної компетентності дитини засобами оздоровчої та спортивної діяльності, виховання її самомотивації на здоровий спосіб життя.

Завдання програми:
ознайомити з історією проведення Всесвітніх ігор, досягненнями українських спортсменів-неолімпійців, неолімпійськими видами спорту в Україні;
сформувати самомотивацію на здоровий спосіб життя через усвідомлення цінності власного здоров’я та здоров’я оточуючих;
покращити фізичний стан дітей за допомогою оздоровчих вправ та системи загартування повітрям;
зняти у дітей наслідки гіподинамії за допомогою рухливих ігор та спортивних змагань з неолімпійських видів спорту;
виховувати у гуртківців патріотизм, волю, сміливість, наполегливість, організованість і дисципліну.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Заняття з дітьми проводяться на повітрі, в разі поганої погоди переносяться в приміщення. Заняття потребують мінімум спортивного спорядження. У гурток приймаються діти, які не мають медичних протипоказань. Кожна зустріч з дітьми включає в себе комплекс вправ ранкової гімнастики, загальну фізичну підготовку, знайомство з неолімпійськими видами спорту, рухливі ігри і змагання.
Форма організації занять: групова і масова (з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини).
Кожне заняття обов’язково включає в себе:
- комплекс вправ ранкової гімнастики;
- загальну фізичну підготовку;
- знайомство з неолімпійськими видами спорту;
- рухливі ігри і спортивні змагання.

Обладнання та матеріали: спортивний інвентар, атрибути для проведення конкурсів та змагань, музичний центр.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми
Кількість годин
Теоретичні заняття
Практичні заняття
Усього
1.
Вступ
1
-
1
2.
Всесвітні ігри: історія і сьогодення. Участь спортсменів України у Всесвітніх іграх
1
1
2
3.
Комплекс вправ ранкової гімнастики
-
1
1
4.
Загальна фізична підготовка
-
1
1
5.
Неолімпійські види спорту
1
6
7
6.
Правила, організація і проведення змагань
1
-
1
7.
Гігієна, режим дня і здорове харчування юного спортсмена
1
1
2
8.
Підсумок
-
1
1

Разом
5
11
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (1 год.)
Історія неолімпійського спорту в світі та в Україні. Оздоровча, освітня, спортивна, естетична спрямованість неолімпійських видів спорту. Неолімпійський спорт як засіб формування здорового способу життя. Техніка безпеки на заняттях гуртка.
2. Всесвітні ігри: історія і сьогодення. Участь спортсменів України у Всесвітніх іграх (2 год.)
Теоретична частина. Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту: історичні факти. Програма змагань Всесвітніх ігор. Досягнення українських спортсменів на міжнародній арені.
Практична частина. Конкурси малюнку на кращу емблему Всесвітніх ігор. Вікторина на знання неолімпійських видів спорту.
3. Комплекс вправ ранкової гімнастики (1 год.)
Вивчення та засвоєння комплексу вправ ранкової гімнастики з елементами ритмічної гімнастики.
4. Загальна фізична підготовка (1 год.)
Вивчення та засвоєння комплексу вправ на координацію, спритність, гнучкість, силу і витривалість.
5. Неолімпійські види спорту (7 год.)
Теоретична частина. Знайомство з видами спорту, якими можна займатись на відпочинку, на свіжому повітрі: спортивний туризм, фрізбі, роликовий спорт, спортивне орієнтування, ритмічна гімнастика, перетягування канату.
Практична частина.
Спортивний туризм – долання смуги перешкод, проходження туристичного маршруту (територія закладу).
Фрізбі – командна гра із залученням літаючого диску фрізбі.
Роликовий спорт – швидкісний біг на роликах та слалом (катання між фішками).
Спортивне орієнтування – орієнтування на території закладу по карті.
Ритмічна гімнастика – музично-ритмічні вправи.
Перетягування канату – командна гра, в якій команди безпосередньо міряються силою.
Участь юних спортсменів у рухливих іграх, естафетах, спортивних змаганнях з неоліпійських видів спорту.
6. Правила, організація і проведення змагань (1 год.)
Організація і проведення змагань. Права і обов’язки учасників змагань. Права і обов’язки суддів. Виховання особистості в процесі змагань: сміливість, рішучість, активність, організованість, дисциплінованість, повага до товаришів, вміння змагатися в команді.
7. Гігієна, режим дня і здорове харчування юного спортсмена          (2 год.)
Теоретична частина. Особиста гігієна дітей, які займаються спортом (гігієна тіла, одягу, взуття). Гігієнічні вимоги до місць проведення спортивних змагань. Роль режиму дня, харчування, загартування і регулярності занять обраним видом спорту у формуванні здорового способу життя.
Практична частина. Складання режиму дня молодшого школяра на літніх канікулах. Складання раціону харчування юного спортсмена, збалансованого білками, жирами, вуглеводами, мінеральними солями і вітамінами.
8. Підсумок (1 год.)
Визначення кращих юних спортсменів, нагородження переможців і учасників змагань.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати і розуміти:
- історію неолімпійського спорту в світі та в Україні, програму Всесвітніх ігор -2013, досягнення українських спортсменів на міжнародній арені;
- основні неолімпійські види спорту;
- правила, організацію і проведення змагань серед дітей з неолімпійських видів спорту, права і обов’язки учасників змагань.

Вихованці мають вміти і застосовувати:
- навички з техніки безпеки на заняттях;
- основні елементи спортивного туризму, фрізбі, роликового спорту, спортивного орієнтування, ритмічної гімнастики, перетягування канату;
- виконувати комплекси вправ на координацію, спритність, гнучкість, силу і витривалість;
- виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики з елементами ритмічної гімнастики;
- перевірку особистої гігієни, гігієнічних вимог місця проведення змагань;
- складати режим дня на літніх канікулах, в якому вагоме місце займає рухова активність;
- контроль власного раціону харчування;
- загальну фізичну підготовку у рухливих іграх, естафетах, змаганнях з неоліпійських видів спорту.

У вихованців мають сформуватися здоров’язберігаюча, загальнокультурна та соціальна компетентності:
- ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;
- самомотивація на здоровий спосіб життя;
- вміння чергувати розумову та фізичну активності;
- виховання у гуртківців патріотизму, волі, сміливості, наполегливості, організованості і дисциплінованості;
- підвищення рівня загальної культури, розширення кругозору;
- здатність працювати в групі, команді;
- уміння слухати, чітко висловлювати свої думки;
- здатність надавати допомогу товаришам по групі, команді;
- здатність оцінювати свої дії та дії товаришів, висловлювати ці оцінки.

ЛІТЕРАТУРА

2.  Тихенко Л. В. І знову літо! Організація літніх оздоровчих таборів та навчання дітей-лідерів / Л. В. Тихенко, В. Г. Бабич, Т. М. Доценко : Методичний посібник. – Біла Церква, 2009. – 256 с.
3.  Спортивний комітет України: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://scu.org.ua/НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Здоровим будь»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Рухова активність та спрямоване фізичне навантаження закладають фундамент для майбутнього активного та здорового життя людини. Рухливі ігри, комплекси вправ для ранкової гімнастики, загальна фізична підготовка це профілактика багатьох захворювань. Досвідченість дітей у оптимальному виконанні режиму дня, збалансований емоційний стан характеристики щасливої і здорової дитини, яка може в повній мірі використовувати свої можливості, розвиватися як творча особистість.
Діяльність гуртків фізкультурно-спортивного напряму має забезпечити ефективне оздоровлення та повноцінний відпочинок дітей та належні умови для виховної, оздоровчої та ігрової діяльності з дітьми та підлітками під час літніх канікул.
Навчальна програма реалізується в гуртку фізкультурно-спортивного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 6 до 10 років.

Метою навчальної програми є формування здоров’язберігаючої, загальнокультурної та соціальної компетентності дитини засобами оздоровчої діяльності, виховання її самомотивації на здоровий спосіб життя.

Завдання програми:
ознайомити з правилами здорового способу життя;
сформувати самомотивацію на здоровий спосіб життя через усвідомлення цінності власного здоров’я та здоров’я оточуючих та на особистому прикладі дітей та педагогів;
покращити фізичний стан дітей за допомогою оздоровчих вправ та системи загартування повітрям;
зняти у дітей наслідки гіподинамії за допомогою рухливих ігор, розвивати фізичні якості і творчі здібності гуртківців;
виховувати у гуртківців впевненість у своїх силах, доброзичливість, вміння працювати у команді.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Заняття з дітьми проводяться на свіжому повітрі, в разі поганої погоди переносяться в приміщення. Заняття потребують мінімум спортивного спорядження. У гурток приймаються діти, які не мають медичних протипоказань.
Кожне заняття обов’язково включає в себе:
- комплекс вправ ранкової гімнастики;
- загальну фізичну підготовку;
- знайомство з правилами здорового способу життя;
- рухливі ігри.
Для проведення занять необхідний спортивний інвентар (обручі, скакалки, м’ячі, гімнастичні палиці, кеглі, канати), атрибути для проведення конкурсів та змагань, музичний центр.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема
Кількість годин
Теоретичні заняття
Практичні заняття
Усього
1.
Вступ
1
-
1
2.
Комплекс вправ ранкової гімнастики
-
1
1
3.
Загальна фізична підготовка
-
1
1
4.
Індивідуальний режим дня молодшого школяра
1
2
3
5.
Соціальне здоров’я
1
1
2
6.
Рухливі ігри
1
5
6
7.
Підсумок
-
2
2

Разом
4
12
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.     Вступ (1 год.)
Теоретична частина. Знайомство з гуртківцями. Техніка безпеки на заняттях гуртка. Сонце, повітря, вода – наші друзі влітку. Як правильно загоряти, загартовуватися на канікулах.
2.     Комплекс вправ ранкової гімнастики (1 год.)
Практична частина. Вивчення та засвоєння комплексу вправ ранкової гімнастики під музику.
3.     Загальна фізична підготовка (1 год.)
Практична частина. Вивчення та засвоєння комплексу вправ на координацію, спритність, гнучкість, силу і витривалість.
4.     Індивідуальний режим дня молодшого школяра (3 год.)
Теоретична частина. Сон – запорука здоров’я. Прогулянки на свіжому повітрі. Культура споживання їжі. Чергування праці і відпочинку. Рухова активність впродовж дня. «Без води нема життя».
Практична частина. Складання індивідуального режиму дня молодшого школяра на літніх канікулах. «Цілющі трави від безсоння» - наповнення подушечки для сну. Гра «Познайомимося з продуктами харчування». Питний режим школяра. Досліди з водопровідною та джерельною водою.
5.     Соціальне здоров’я (2 год.)
Теоретична частина. Як твої вчинок і слова впливають на поведінку, настрій і здоров’я інших. Правила культурного поводження в колективі. «Веселий сміх – здоров’я».
Практична частина. Визначити риси характеру, що гарантують здоров’я. Назвати приємні та лагідні слова хлопцям та дівчатам. Знайти необхідні слова для тих, хто захворів чи поранився. Вправа «Як розрядити негативні емоції в іграх і рухах».
6.     Рухливі ігри (6 год.)
Теоретична частина. Правила рухливих ігор, що розвивають пластику, гнучкість, легкість тіла; знімають м’язові затиски, дарують дитині відчуття свободи і радості, сприяють ігровій ініціативі, стимулюють моторне й емоційне самовираження.
Практична частина. Вивчення ігор, в які можна грати на канікулах. «Вигадай свій танець», «Подаруй рух», «Закинь м’яч», «Каруселі», «Фонтан», «Чапля і жабенята», «Щука», «Хто швидше», «Біг в обручах», «Вода, земля, повітря» та ін.
7.     Підсумок (2 год.)
Практична частина. Проведення свята «Наше здоров’я – в наших руках!» (змагання, рухливі ігри, конкурси, вікторини).

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Вихованці мають знати і розуміти:
- правила загоряння і загартовування;
- складові режиму дня молодшого школяра;
- правила культурної поведінки;
- правила, організацію і проведення рухливих ігор;

Вихованці мають вміти і застосовувати:
- навички з техніки безпеки на заняттях;
- виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики під музику;
- виконувати комплекси вправ на координацію, спритність, гнучкість, силу і витривалість;
- проявляти риси характеру, що гарантують здоров’я;
- планувати свої дії;
- складати режим дня на літніх канікулах, в якому вагоме місце займає рухова активність;
- контролювати власний раціон харчування;
- організовувати і проводити рухливі ігри.

У вихованців мають сформуватися здоров’язберігаюча, загальнокультурна та соціальна компетентності:
- ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;
- самомотивація на здоровий спосіб життя;
- вміння чергувати розумову та фізичну активності;
- виховання у гуртківців самостійності і відповідальності, позитивного ставлення до себе та інших, вміння співпереживати;
- здатність працювати в групі, команді;
- уміння слухати, чітко висловлювати свої думки;
- здатність надавати допомогу товаришам по групі, команді;
- здатність оцінювати свої дії та дії товаришів, висловлювати ці оцінки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Тихенко Л. В. І знову літо! Організація літніх оздоровчих таборів та навчання дітей-лідерів / Л. В. Тихенко, В. Г. Бабич, Т. М. Доценко : Методичний посібник. – Біла Церква, 2009. – 256 с.
2. «Пізнайко» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://posnayko.com.ua/parents/helpful/podvizhnie-igry-dlya-detey-25.html  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Футбол»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним з дієвих засобів, що позитивно впливає на фізичний розвиток, сприяє підвищенню рівня розвитку рухових якостей та сприяє зміцненню здоров’я дітей, є заняття з футболу.
Гра у футбол спрямована на розвиток швидкісних і швидкісно-силових якостей дітей та обумовлює покращання показників загальної фізичної підготовленості.
Футбол є одним із найпопулярніших видів спорту у світі. Вже на початку XIX ст. він був включений до навчальних програм шкіл. Велику популярність футбол має серед дітей та молоді і зараз.
          Навчальна програма «Футбол» реалізується в гуртку фізкультурно-спортивного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.

Мета програми: формування у дітей стійкої мотивації до збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки через гру у футбол.

Завдання програми:
сформувати загальні уявлення про фізичну культуру і спорт;
розвинути основні фізичні якості;
виховати позитивне ставлення до занять фізичними вправами;
сформувати почуття патріотизму, волі до перемоги, сміливості, наполегливості, організованості і дисципліни;
популяризувати здоровий спосіб життя.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Теоретичні відомості подаються в межах теоретичних занять та під час виконання практичних завдань.
З метою профілактики травматизму при вивченні ударів по м’ячу, ведення та відбирання м’яча, відволікальних дій слід звертати увагу на правильне пересування на футбольному майданчику.
Під час навчання можна використовувати рухливі ігри та естафети з м’ячем, (окремо з дівчатами та хлопцями) — «День і ніч», «Виклик», «Виклик номерів», «Ривок за м’ячем», «Виштовхни з кола», «Мисливці й качки» та ін.
Орієнтовний план проведення заняття:
Загальна фізична підготовка – 4-5 хв.
Спеціальна та прикладна фізична підготовка – 10 хв.
Техніко-тактична підготовка – 17 хв.
Навчальні та рухливі ігри – 13-14 хв.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми
Кількість годин
Теоретичні заняття
Практичні заняття
Усього
1.      
Вступ
1
-
1
2.      
Теоретичні відомості
1
-
1
3.      
Загальна фізична підготовка
-
1
1
4.      
Спеціальна та прикладна фізична підготовка
0,5
2,5
3
5.      
Техніко-тактична підготовка
0,5
4,5
5
6.      
Навчальні та рухливі ігри
-
4
4
7.      
Підсумок
-
1
1

Разом
3
13
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (1 год.)
Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях та на ігровому майданчику.
2. Теоретичні відомості (1 год.)
Історія розвитку футболу. Загальна характеристика гри «Футбол». Правила гри у футбол. ППФП засобами футболу. Суддівство змагань, склад суддівської бригади, жести судді. Правила контролю та самоконтролю під час занять футболом. Особиста гігієна спортсмена. Загартовування організму.
3. Загальна фізична підготовка (1 год.)
Стрибкові вправи, прискорення та ривки з м’ячем. Вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини; вправи на розтягування; вправи для розвитку витривалості, швидкості, спритності.
4. Спеціальна та прикладна фізична підготовка (3 год.)
Розвиток спеціальних та прикладних фізичних якостей. Визначення рівня розвитку основних та спеціальних фізичних якостей.
5. Техніко-тактична підготовка (5 год.)
Пересування:
поєднання бігу зі стрибками, зупинками, поворотами; поєднання прийомів пересування з володінням м’ячем.
Удари по м’ячу ногою:
удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу;
удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться;
удари в русі;
удари середньою частиною підйому;
удари різними способами;
удари на точність і дальність;
удари по м’ячу (зменшеної ваги) середньою частиною лоба.
Зупинки м’яча:
зупинки внутрішньою стороною стопи;
зупинки м’яча підошвою, стегном та грудьми (для хлопців);
зупинки внутрішньою частиною підйому;
Ведення м’яча:
ведення м’яча середньою, внутрішньою та зовнішньою частинами підйому;
вдосконалення вивчених способів ведення м’яча.
Відволікальні дії (фінти):
фінти «відходом», «ударом», «зупинкою», «випадом», «перенесенням ноги через м’яч» в умовах ігрових вправ.
Відбирання м’яча:
вдосконалення вивчених прийомів, атакуючи суперника в умовах виконання ігрових вправ.
Жонглювання м’ячем:
жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою.
Вкидання м’яча:
з різних вихідних положень;
з місця і після розбігу.
Елементи гри воротаря:
кидки м’яча рукою;
ловіння та відбивання м’яча;
розіграш удару від своїх воріт;
введення м’яча у гру партнеру, який відкривається.
Індивідуальні дії в нападі:
маневрування на полі;
раціональне використання вивчених технічних  прийомів.
Індивідуальні дії у захисті:
вибір позиції стосовно суперника та протидія отриманню ним м’яча;
«закривання»;
уміння протидіяти передачі, веденню та удару по воротах.
Групові дії в нападі:
взаємодія з партнерами під час організації атаки;
Групові дії в захисті:
вибір позиції;
взаємодії в обороні при рівному співвідношенні сил і за чисельної переваги суперника.
6. Навчальні та рухливі ігри (4 год.)
Навчальна гра «Футбол» за спрощеними правилами.
Рухливі ігри та естафети з м’ячем «День і ніч», «Виклик», «Виклик номерів», «Ривок за м’ячем», «Виштовхни з кола», «Мисливці й качки».
7. Підсумок (1 год.)
Змагання з футболу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Діти мають знати:
- загальну характеристику гри;
- правила особистої гігієни дітей;
- основні правила гри у футбол;
- історію розвитку футболу;
- видатних футболістів України;
- особливості спеціальної та прикладної фізичної підготовки;
- значення медичного контролю і самоконтролю для здоров’я юного футболіста;
- основні принципи загартування;
- основні поняття арбітражу;
- правила контролю та самоконтролю;
- правила техніки безпеки на заняттях.

Діти мають вміти виконувати:
- комплекси вправ з елементами футболу на координацію, спритність, швидкість, гнучкість, силу і витривалість;
- пересування з технікою володіння м’ячем;
- удари по м’ячу;
- зупинки м’яча;
- ведення м’яча;
- відволікальні дії (фінти);
- відбирання м’яча;
- жонглювання м’ячем;
- вкидання м’яча;
- індивідуальні та групові дії в нападі та у захисті.
У вихованців мають сформуватися здоров’язберігаюча, загальнокультурна та соціальна компетентності:
- ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;
- самомотивація на здоровий спосіб життя;
- вміння чергувати інтелектуальну та фізичну діяльності;
- почуття патріотизму, волі, сміливості, наполегливості, організованості і дисциплінованості;
- високий рівень загальної культури;
- здатність працювати в команді;
- уміння слухати, чітко висловлювати свої думки;
- здатність до взаємодопомоги;
- здатність до самокритики та критики товаришів, а також її висловлювання.

ЛІТЕРАТУРА

1.  Бех І. Д. Концепція виховання особистості. / І. Д. Бех / Рідна школа. – 1991. – № 5. – с. 40–47.
2.  Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. / І. Д. Бех / – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
3.  Електронний фонд бази даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua
4.  Електронний фонд бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua
5.  Зубалій М. Д. Сутність і зміст здорового способу життя учнів старших класів / М. Д. Зубалій // Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 19 квітня 2012 р. / ред. кол. Л.В. Ткачук (гол. ред.) та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – С. 8-18. 
6.  Зубалій М. Д.. Витоки українського футболу / М. Д. Зубалій // Фізичне виховання в школі. – 1999. –  №4. – С. 16-19.
7.  Коломоєць Г. А. Розвиток рухових якостей та зміцнення здоров’я школярів засобами футболу. Г. А. Коломоєць // Теорія та методика фізичного виховання: науково-методичний журнал. – Харків. – ПП «ДІСА ПЛЮС». – 11 (37) / 2007 С. 30-33:
8.  Концепція розвитку дитячо-юнацького футболу і фізичного виховання дітей, юнацтва та молоді в Україні. / В. В. Столітенко, М. Д. Зубалій.  – К.: ФФУ, 2003. – 7 с.
9.  Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів : навчальний посібник / М. Д. Зубалій, Л. В. Волков, М. В. Тимчик та ін. [за редакцією        М. Д. Зубалія]. К.: 2012. - 209 с.
10.  Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за загальною редакцією С. М. Дятленка. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 368 с.
11.  Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. -  Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001 – 272 с.
12.  Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. -  Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002 – 248с.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Волейбол»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Волейбол, що в перекладі означає «літаючий м’яч», - популярна спортивна гра в багатьох країнах світу. Вперше грати у волейбол почали в США у 1895 р. Проста гра, що не потребує дорогого обладнання, швидко поширилася в Японiї, Китаї, на Фiлiпiнах, а пiзнiше — в Європі. У нашій країні ця гра не тільки перетворилась на стрімку мужню атлетичну гру, а й набула всенародної популярності серед різних верств населення.
          Навчальна програма «Волейбол» реалізується в гуртку фізкультурно-спортивного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.

         Мета програми: формування у дітей стійкої мотивації до збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки через гру у волейбол.

Завдання програми:
сформувати загальні уявлення про фізичну культуру і спорт;
розвинути основні фізичні якості;
виховати позитивне ставлення до занять фізичними вправами;
сформувати почуття патріотизму, волі до перемоги, сміливості, наполегливості, організованості і дисципліни;
популяризувати здоровий спосіб життя.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Теоретичні відомості подаються в межах теоретичних занять та під час виконання практичних завдань.
При навчанні технічних прийомів з волейболу на кожному занятті необхідно використовувати вправи спеціальної фізичної підготовки, такі як: прискорення з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, багаторазові стрибки через перешкоди різної висоти, стрибки із присіду вгору, «човниковий біг» 49 м, вправи з набивними м’ячами (0,5–1 кг) тощо. Важливо дотримуватися методики послідовності навчання передач, подач та прийомів м’яча, нападаючих ударів та блокування, використовуючи підвідні вправи.
З метою профілактики травматизму при вивченні передач двома руками зверху та прийомів м’яча двома руками знизу слід звертати увагу на правильну постановку рук, застосування стійки волейболіста та правильного пересування волейбольним майданчиком.
Під час навчання можна використовувати рухливі ігри, які за своїми правилами наближені до гри волейбол («Малюкбол» («Піонербол»)).
Орієнтовний план проведення заняття:
Загальна фізична підготовка – 4-5 хв.
Спеціальна та прикладна фізична підготовка – 10 хв.
Техніко-тактична підготовка – 17 хв.
Навчальні та рухливі ігри – 13-14 хв.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Назва теми
Кількість годин
Теоретичні заняття
Практичні заняття
Усього
1.      
Вступ
1
-
1
2.      
Теоретичні відомості
1
-
1
3.      
Загальна фізична підготовка
-
1
1
4.      
Спеціальна та прикладна фізична підготовка
0,5
2,5
3
5.      
Техніко-тактична підготовка
0,5
4,5
5
6.      
Навчальні та рухливі ігри
-
4
4
7.      
Підсумок
-
1
1
Разом
3
13
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (1 год.)
Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях та на ігровому майданчику.
2. Теоретичні відомості (1 год.)
Історія розвитку українського волейболу. Загальна характеристика гри «Волейбол». Значення спеціальної фізичної підготовки волейболістів. Суддівство змагань, склад суддівської бригади, жести судді. Правила контролю та самоконтролю під час занять волейболом. Особиста гігієна спортсмена. Загартовування організму.
3. Загальна фізична підготовка (1 год.)
Загальнорозвивальні вправи. Розвиток основних фізичних якостей.
4. Спеціальна та прикладна фізична підготовка (3 год.)
Стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього плечового пояса, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного преса, спини; вправи на розтягування; вправи для розвитку швидкості, спритності. Розвиток прикладних психофізичних якостей та особистісних властивостей засобами волейболу.
5. Техніко-тактична підготовка (5 год.)
Розміщення та перехід гравців на ігровому майданчику. Пересування в стійці волейболіста приставними кроками, вибір вихідного положення для виконання передач та прийому м’яча.
Передача м’яча двома руками зверху над собою на місці, в парах, в колонах. Прийом м’яча знизу над собою, з накидання партнера. Прийом м’яча двома руками знизу після переміщення.
Нижня пряма та бокова подача з відстані 4–6 м від сітки та від стіни. Прийом м’яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі.
Верхня пряма подача в стіну з відстані 5–8 м. Прийом м’яча двома руками знизу після верхньої прямої подачі від стіни та в парах.
Підвідні вправи для нападаючого удару. Нападаючий удар з власного підкидання, з накидання та з передачі партнера.
Блокування нападаючого удару. Страхування гравців.
6. Навчальні та рухливі ігри (4 год.)
Навчальна гра «Волейбол» за спрощеними правилами.
Рухлива гра «Малюкбол» («Піонербол»).
7. Підсумок (1 год.)
Змагання з волейболу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Діти мають знати:
- історію розвитку українського волейболу;
- загальну характеристику гри у волейбол, назви ліній, розміщення гравців та правила переходу на майданчику;
- особливості спеціальної та прикладної фізичної підготовки;
- правила особистої гігієни дітей;
- основні принципи загартування організму;
- правила контролю та самоконтролю;
- правила техніки безпеки на заняттях.

Діти мають вміти виконувати:
- комплекси вправ на координацію, спритність, гнучкість, силу і витривалість;
- пересування в стійці волейболіста;
- передачі та прийом м’яча;
- подачі;
- нападаючий удар та його блокування,
- страхування гравців;

У вихованців мають сформуватися здоров’язберігаюча, загальнокультурна та соціальна компетентності:
- ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;
- мотивація на здоровий спосіб життя;
- вміння чергувати інтелектуальну та фізичну діяльності;
- почуття патріотизму, волі, сміливості, наполегливості, організованості і дисциплінованості;
- високий рівень загальної культури особистості;
- здатність працювати в команді;
- уміння слухати, чітко висловлювати свої думки;
- здатність до взаємодопомоги та самокритики.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бех І. Д. Концепція виховання особистості. / І. Д. Бех / Рідна школа. – 1991. – № 5. – с. 40–47.
2.  Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. / І. Д. Бех / – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
3.  Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры. Под редакцией Беляева А. В., Савина М. В., — М.: «Физкультура, образование, наука», 2000. — 368 с.
4.  Електронний фонд бази даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua
5.  Електронний фонд бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua
6.  Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів : навчальний посібник / М. Д. Зубалій, Л. В. Волков, М. В. Тимчик та ін. [за редакцією М. Д. Зубалія]. К.: 2012. - 209 с.
7.  Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за загальною редакцією С. М. Дятленка. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 368 с.
8.  Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. -  Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001 – 272 с.
9.  Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. -  Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,2002 – 248с.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Настільний теніс»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Настільний теніс відносять до найпопулярніших спортивних ігор. Для нього характерна ціла низка ігрових елементів, виконання яких вимагає високого рівня фізичної підготовленості дітей, що сприяє їх фізичному розвитку. На відміну від більшості інших ігрових видів спорту, настільний теніс не вимагає складної організації і матеріально-технічного оснащення: грати в настільний теніс можна як у закритих приміщеннях, так і на повітрі, інвентар доступний, основні правила гри теж.
Навчальна програма «Настільний теніс» реалізується в гуртку фізкультурно-спортивного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.

Мета програми: формування у дітей стійкої мотивації до збереження власного здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки через гру в настільний теніс.

Завдання програми:
сформувати загальні уявлення про фізичну культуру і спорт;
розвинути основні фізичні якості;
виховати позитивне ставлення до занять фізичними вправами;
сформувати почуття патріотизму, волі до перемоги, сміливості, наполегливості, організованості і дисципліни;
популяризувати здоровий спосіб життя.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Теоретичні відомості подаються в межах теоретичних занять та під час виконання практичних завдань.
При навчанні технічних прийомів з настільного тенісу, необхідно на кожному занятті використовувати вправи спеціальної фізичної підготовки, такі як: прискорення з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, багаторазові стрибки через перешкоди різної висоти, стрибки із присіду вгору і т. д., а також дотримуватися методики послідовності вивчення підготовчих, захисних та атакуючих прийомів техніки гри, використовуючи підвідні вправи.
Настільному тенісу притаманна така особливість - у межах установлених правил тенісист може застосовувати на власний розсуд різні хватки, може побудувати свою гру відповідно до технічних особливостей, індивідуального стилю та фізичного розвитку, може створювати власну техніку гри. Враховуючи це керівник гуртка має допомогти вихованцю обрати правильну позицію, техніку виконання елементів гри.
З метою профілактики травматизму при вивченні підготовчих, захисних та атакуючих прийомів техніки гри різними способами слід звертати увагу на правильне переміщення учнів біля тенісного столу.
Під час навчання гри в настільний теніс можна застосовувати вправи ігрового характеру, зокрема — «Сонечко», «Один проти чотирьох», «Двоє проти п’яти», «Карусель», «Потяг» та ін.
Орієнтовний план проведення заняття:
Загальна фізична підготовка – 4-5 хв.
Спеціальна та прикладна фізична підготовка – 10 хв.
Техніко-тактична підготовка – 17 хв.
Навчальні та рухливі ігри – 13-14 хв.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми
Кількість годин
Теоретичні заняття
Практичні заняття
Усього
1.      
Вступ
1
-
1
2.      
Теоретичні відомості
1
-
1
3.      
Загальна фізична підготовка
-
1
1
4.      
Спеціальна та прикладна фізична підготовка
0,5
2,5
3
5.      
Техніко-тактична підготовка
0,5
4,5
5
6.      
Навчальні та рухливі ігри
-
4
4
7.      
Підсумок
-
1
1
Разом
3
13
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.     Вступ (1 год.)
Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях та на ігровому майданчику.
2.     Теоретичні відомості (1 год.)
Історія розвитку гри в настільний теніс. Загальна характеристика гри. Суддівство змагань. Правила контролю та самоконтролю під час занять настільним тенісом. Особиста гігієна учнів. Загартовування організму.
3.  Загальна фізична підготовка (1 год.)
Загально розвивальні вправи. Вправи для розвитку фізичних якостей.
4.     Спеціальна та прикладна фізична підготовка (3 год.)
Вправи для пальців рук. Вправи для розвитку спеціальних якостей тенісиста (швидкості реакції, гнучкості, координації та ін.). Вправи з набивним м’ячем. Імітаційні вправи. Фізичні вправи для розвитку прикладних фізичних якостей.
5.     Техніко-тактична підготовка (5 год.)
Технічна підготовка.
Ігрова стійка тенісиста. Хватка ракетки. Переміщення тенісиста.
Жонглювання м’ячем.
Класифікація технічних прийомів у настільному тенісі.
Зрізка справа та зліва. Виконання серій захисних та атакуючих прийомів техніки гри по прямій та діагоналі.
Подачі з нижнім обертом м’яча.
Виконання прийомів техніки гри: накат справа та зліва, удар, контрудар.
Виконання серій атакуючих прийомів техніки гри по прямій та діагоналі. Подачі з верхнім обертом м’яча.
Прийом подачі з верхнім, нижнім та змішаним обертом м’яча.
Тактична підготовка.
Тактика гри в одиночному розряді. Гра захисника проти захисника, захисника проти атакуючого, атакуючого проти атакуючого.
Тактика гри в парному та змішаному розрядах. Розміщення гравців при подачах. Тактика переміщення гравців. Виконання комбінаційних серій захисних та атакуючих прийомів гри.
6. Навчальні та рухливі ігри (4 год.)
Навчальна гра в одиночному та в парному розрядах. Навчальна гра у змішаному розряді. Рухливі ігри з елементами настільного тенісу. «Сонечко», «Один проти чотирьох», «Двоє проти п’яти», «Карусель», «Потяг» та інші.
7. Підсумок (1 год.)
Змагання з настільного тенісу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Діти мають знати:
- історію розвитку гри в настільний теніс;
- загальну характеристику гри;
- правила особистої гігієни дітей;
- основні принципи загартування організму;
- основні правила гри в настільний теніс;
- правила контролю та самоконтролю;
- правила техніки безпеки на заняттях.

Діти мають вміти виконувати:
- комплекси вправ на координацію, спритність, гнучкість, силу і витривалість;
- пересування в стійці тенісиста;
- подачі та прийом тенісного м’яча;
- нападаючий удар;
- гру в одиночному, парному та змішаних розрядах.

У вихованців мають сформуватися здоров’язберігаюча, загальнокультурна та соціальна компетентності:
- ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;
- самомотивація на здоровий спосіб життя;
- вміння чергувати інтелектуальну та фізичну діяльності;
- почуття патріотизму, волі, сміливості, наполегливості, організованості і дисциплінованості;
- високий рівень загальної культури;
- здатність працювати в команді;
- уміння слухати, чітко висловлювати свої думки;
- здатність до взаємодопомоги;
- здатність до самокритики та критики товаришів, а також її висловлювання.

ЛІТЕРАТУРА

1.  Бех І. Д. Концепція виховання особистості. / І. Д. Бех / Рідна школа. – 1991. – № 5. – с. 40–47.
2.  Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. / І. Д. Бех / – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
3.  Електронний фонд бази даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua
4.  Електронний фонд бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua
5.  Марусин В. Ю. Настільний теніс для всіх. / Ю. В. Марусин / – К., «Здоров’я», 1991. – 112 с.
6.  Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів : навчальний посібник / М. Д. Зубалій, Л. В. Волков, М. В. Тимчик та ін. [за редакцією М. Д. Зубалія]. К.: 2012. - 209 с.
7.  Настільний теніс: метод. посіб. / А. А. Ребрина, Г. А. Коломоєць, В. В. Деревянко. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 144 с.
8.  Ребрина А. А. Засоби настільного тенісу у змісті елективного компонента навчальної програми з фізичного виховання для студентів-маркетологів закладів вищої освіти // Молода спортивна наука України.: Зб. наук. статей з галузі фізичної культури та спорту. / А. А. Ребрина / – Львів: ЛДІФК, 2007 – Вип. 11. – Т1. – С. 36 - 37.
9.  Ребрина А. А. Роль та місце настільного тенісу в системі спортивних ігор школярів / А. А. Ребрина, Г. А. Коломоєць, В. В. Деревянко // Фізичне виховання в школі. – 2011. – №5 – С. 17-19.
10.  Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за загальною редакцією С. М. Дятленка. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 368 с.
11.  Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. / Б. М. Шиян / -  Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001 – 272 с.
12.  Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. / Б. М. Шиян / -  Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,2002 – 248с.

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук