смт.Воловець, Закарпатська область


15 травня 2014 р.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку ч3

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Ліплення»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ліплення є пропедевтичною складовою такого виду образотворчого мистецтва як скульптура. Ліплення опановується дітьми за короткий період їх перебування в оздоровчому таборі. Скульптурна діяльність уможливлює роботу в об’ємі та на площині (кругла скульптура і рельєфне зображення).
В основу програми покладено інтеграційні процеси між скульптурою, керамікою та елементами дизайну з різноманітністю технік та матеріалів, що забезпечує послідовне введення дитини у світ мистецтва. Програмою передбачено використання глини, пластиліну, солоного тіста або мокрого піску та умовно скульптурних матеріалів. Таким чином, для дітей уможливлюється дослідна робота з пізнання властивостей матеріалів ліплення. Окрім того, програмою передбачені заняття на природі, де дітям пропонуються конкурси скульптури з піску, каміння або поєднання обох матеріалів; фігурок з нескульптурних матеріалів: гілочок, будякового суцвіття, шишок, соснової глиці тощо.
Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного напряму дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 6 до 16 років.

Метою програми є естетичне та екологічне виховання дітей через емоційно-ціннісне сприйняття образотворчого мистецтва, використання природних матеріалів.

Завдання програми:
сприяти пізнанню навколишнього світу через художньо-образну форму;
розвивати оригінальне образно-асоціативне мислення, просторову уяву та фантазію, відчуття простору, окоміру, зорової пам’яті тощо;
удосконалити дрібну моторику і тактильні відчуття.

Програму розраховано на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Навчання проводиться за індивідуальною, груповою та колективною формами роботи; заняття проводяться і у приміщенні, і на природі; використовуються такі методи: бесіда, лекція, індивідуальні та колективні вправи, конкурси та організація виставки творчих робіт тощо.
На заняттях у приміщенні використовуються глина, пластилін, солоне тісто, стеки, загострені дерев’яні палички, піпетки для розпису виробів, гуашеві фарби, клей ПВА, пензлики різних розмірів, формочки для випікання тістечок, скалка для тіста. На заняттях на природі застосовуються мокрий пісок, камінці, палички, трава тощо.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Назва теми
Кількість годин
Теоретична частина
Практична
частина
Усього
1.
Вступ
1
-
1
2.
Прості форми ліплення
0,5
1,5
2
3.
Метод витягування деталей з цільної форми
1
2
3
4.
Джгутикова техніка ліплення
1
2
3
5.
Пластове ліплення
1
3
4
6.
Пресування за допомогою шаблонів
0,5
1,5
2
7.
Підсумок
-
1
1
Разом
5
13
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступна бесіда (1 год.)
Мета та зміст роботи гуртка. Техніка безпеки під час проведення занять. Види скульптури, твори гончарства та кераміки, матеріали, інструменти та приладдя для ліплення.
2. Прості форми ліплення (2 год.)
Теоретичне частина. Правила техніки безпеки. Прилади та матеріали, елементарні технологічні прийоми, необхідні у конструктивному методі ліплення.
Практична частина. Створення простих композицій: фрукти, овочі з листям; їжачок, на спинці якого, гриби, яблука; сім’я равликів на галявині, грибочки під деревом тощо.
3. Метод витягування деталей з цільної форми (3 год.)
Теоретичне частина. Правила техніки безпеки. Прилади та матеріали, технологічні прийоми необхідні в процесі конструктивного ліплення.
Практична частина.  Ліплення пташки, качечки, баранця. Створення колективної композиції із зроблених фігурок «На полонині», «Пташина ферма», «На озері» тощо.
4. Джгутикова техніка ліплення (3 год.)
Теоретичне частина. Правила техніки безпеки. Прилади та матеріали, технологічні прийоми, необхідні у ліпленні керамічних виробів джгутиком з передачею образності предметів.
Практична частина. Створення чайного сервізу для зайчика, тарілочки для лисички, кошика для ведмедя та інше.
5. Пластове ліплення (4 год.)
Теоретичне частина. Правила техніки безпеки. Прилади та матеріали, технологічні прийоми, необхідні для створення виробу з пласту.
Практична частина. Створення пластової композиції, декорованої за допомогою відтиску листя, гілочки, тканини з яскраво вираженою фактурою, пластової композиції з рельєфом, з якої можна утворити колективну роботу – рельєфне панно; ліплення пластового посуду.
6. Пресування за допомогою шаблонів (2 год.)
Теоретичне частина. Правила техніки безпеки. Прилади та матеріали, технологічні прийоми, необхідні у виготовленні виробів методом пресування.
Практична частина. Пресування простих форм (чашка, таріль, блюдце, фото рамка тощо).
7. Підсумок (1 год.)
Заняття на природі. Створення фігурок з природних (не скульптурних) матеріалів. Проведення конкурсу за номінаціями.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:
- різні види скульптури, техніки, матеріали та їх властивості, інструменти, приладдя для ліплення;
- елементарні технологічні прийоми ліплення: способом джгутика, пласту, пресування, конструювання та витягування деталей з цільної форми;
- способи декорування керамічних та гончарних виробів: розпис, рельєф, розфарбування (нанесення кольору);
- прийоми створення скульптурних фігурок з природних матеріалів;
- правила техніки безпеки при роботі з інструментами та матеріалами.

Вихованці мають вміти:
- використовувати   знання  про  різні  види   скульптури  та   техніки
ліплення; застосовувати на практиці матеріали, інструменти, приладдя для ліплення;
- використовувати різні прийоми ліплення;
- застосовувати різні способи декорування керамічних та гончарних виробів;
- працювати з різноманітними природними матеріалами для створення скульптурних фігурок;
- виконувати правила техніки безпеки при роботі з інструментами та матеріалами.ЛІТЕРАТУРА

1. Гончаров И. Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами искусства и действительности. – М.: Педагогика, 1986. – 126 с.
2. Від ремесла до творчості : Збірник / Упоряд. Ю. Г. Легенький. – К.: Час, 1990. – 152 с., 16 арк. іл.
3. Красноголовець О. С. Основи скульптури : [Навч. посіб.]. – К.: Знання, 2008. – 171 с., 28 с. іл.
4. Ніна Федорова / Словник художників України / За ред. М. П. Бажана (відп. ред.) та ін. – К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1973. – 272 с., іл.
5. Худушин Ф. С. Эстетическое отношение к природе [Текст] /Ф. С. Худушин. – М.: Знание, 1977. – 63 с. (Новое в жизни, науке, технике. Серия “Эстетика” ; № 6).
6. Щипалов А. С. Юным любителям кисти и резца. – М.: Просвещение, 1981. – 415 с.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

Основне обладнання
Кількість
Матеріали

Клей ПВА
15 фл.
Фарби гуашеві
5 наб.
Простий олівець
15 шт.
Крейда
1 кор.
Білий картон
10 наборів
Дощечки для ліплення
15 шт.
Пластилін
15 кор.
Глина
10 кг
Борошно
3 кг
Кухонна сіль
1 кг
Інструменти та приладдя

Стеки
15 шт.
Лінійка
15 шт.
Пензлі різних розмірів з штучних матеріалів
15 наб.
Пензлі білячі різних розмірів
15 наб.
Скалка
15 шт.
Палітра пластмасова
15 шт.
Посуд для води
15 шт.
Серветки паперові
15 уп.
Рідке мило
3 фл.
Дерев’яні палички
45 шт.
Ганчірка
15 шт.
Форми для випікання тістечок
15 шт.
Піпетки для розпису
15 шт.
Обладнання

Дошка учнівська
1 шт.
Столи учнівські
15 к-тів
Картки для індивідуальної роботи

Зразки ілюстрацій керамічних, гончарних виробів та скульптурних фігурок з природних матеріалів
По можливості
Ілюстративний ряд скульптур з піску, каміння
По можливості
Пам’ятку з алгоритмом технологічного процесу створення роботи (мистецькі поради)
15 к-тів
Таблиці і плакати

Техніка безпеки
1 к-т
Репродукції робіт скульпторів, керамістів, гончарів
По можливостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Квілінг»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Декоративно-ужиткове мистецтво є одним з найулюбленіших занять дітей та має важливе значення у вихованні особистості дитини. Воно органічно увійшло до сучасного побуту і продовжує розвиватися. Одним з видів декоративно-ужиткового мистецтва є виготовлення виробів з використанням техніки «квілінг».
Навчальна програма реалізується в гуртку декоративно-ужиткового спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 6 до 16 років.
Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дитини через виготовлення  художніх виробів з використанням техніки «квілінг».

Завдання програми:
ознайомити з основами  декоративно-ужиткового мистецтва;
надати знання з основ композиції, кольорознавства й матеріалознавства;
навчити різним технікам роботи зі стрічками паперу;
формувати образне, просторове мислення;
розвивати кмітливість, винахідливість і стійкий інтерес до справи;
сприяти вихованню працьовитості, уміння доводити роботу до кінця;
виховати любов до рідної країни, її природи і людей.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надається значна перевага. Хоча у ході вивчення та засвоєння програмового матеріалу діти працюють колективно, особлива роль відводиться самостійній та індивідуальній роботі. Теми подано в порядку зростання складності навчального матеріалу.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми
Кількість годин
Теоретичні
заняття
Практичні
заняття
Усього
1.
Вступ
1
-
1
2.
Основи композиції та кольорознавства
2
-
2
3.
Техніка квілінгу
1
2
3
4.
Методи виготовлення елементів квітів
1
3
4
5.
Декоративні вироби
1
3
4
6.
Виставка виробів
-
1
1
7.
Підсумок
-
1
1

Разом
6
10
16

ЗМIСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (1 год.)
Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях.
2. Основи композиції та кольорознавства (2 год.)
Теоретична частина. Підбір основи для виготовлення вітальних листівок, картинок, формування композиції, підбір кольорів.
3. Техніка квілінгу (3 год.)
Теоретична частина. Найпоширеніші елементи паперокручення.
Практична частина. Виготовлення метеликів, картинки «Морське дно» (рибки, водорості тощо).
4. Методи виготовлення елементів квітів (4 год.)
Теоретична частина. Пошарові спіралі для квітів і листочків. Щільні і нещільні спіралі (роли). Квіти з прямими та фігурними стебельцями, їх компонування.
Практична частина. Виготовлення елементів для складання квітів, формування їх в букет. Виготовлення тюльпанів, нарцисів, ромашок. Панно з квітів. Створення гілочки яблуні.
5. Декоративні вироби (4 год.)
Теоретична частина. Основа, фон, матеріал для декоративних виробів. Основні прийоми плетіння нитками, бісером, стрічками.
Практична частина. Виготовлення шкатулок, ваз, рамок для фотокарток з використанням елементів квілінгу.
6. Виставка виробів (1 год.)
Практична частина. Підготовка робіт для виставки. Захист робіт.
7. Підсумок (1 год.)

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:
- історію квілінгу;
- основні прийоми роботи з папером для квілінгу;
- правила безпечного користування інструментами та матеріалами;
- технології використання різних матеріалів;
- основні прийоми плетіння нитками, бісером, стрічками.

Вихованці мають вміти:
- використовувати об`ємні композиції;
- конструювати й виготовляти подарунки з різноманітних матеріалів, оздоблювати їх за допомогою різних технік;
- створювати композиції;
- самостійно працювати із схемами, створювати вироби за їх допомогою.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Паперопластика»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робота з папером – складання, вирізання, плетіння – це не тільки захоплююча, але і пізнавальна діяльність. Папір дає можливість дитині проявити свою індивідуальність, втілити задум, відчути радість творчості. Здатність паперу зберігатись дозволяє робити речі, потрібні для повсякденного вжитку: закладки, упаковки для подарунків, підставки під олівці, пенали тощо.
Навчальна програма реалізується в гуртку паперопластики дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 6 до 16 років.

Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дитини засобами паперопластики.

Завдання програми:
ознайомити з основами декоративно-ужиткового мистецтва;
навчити різним технікам використання паперу (торцування, оригамі, пап’є-маше тощо)
сформувати образне, просторове мислення;
сформувати навички роботи з інструментами при обробці паперу та інших матеріалів;
розвивати кмітливість, винахідливість і стійкий інтерес до справи;
сприяти вихованню працьовитості, уміння доводити роботу до кінця;
виховати любов до рідної країни, її природи і людей.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Кожне заняття містить в собі теоретичну частину і практичне виконання завдання. Теоретичні відомості – це пояснення нового матеріалу, інформація пізнавального характеру. Основну увагу на заняттях приділяється практичним роботам: самостійному складанню схем, оформленню виробів з паперу.
Під час занять у гуртку діти засвоюють універсальний характер паперу, відкривають його властивості, знайомляться з технікою виготовлення виробів з паперу. Крім того, діти набувають навички конструкторської діяльності, роботи в колективі, вислуховувати і сприймати точку зору іншої людини.
Виховання і навчання в гуртку здійснюється «природним шляхом» у процесі творчої роботи. Діти отримують від керівника ту інформацію, ті приклади, які необхідні їм для здійснення власного задуму й власних, відповідних віку, уявлень про світ. Всі вироби, що виготовлюються дітьми, функціональні: ними можна грати, їх можна використовувати в побуті, їх можна подарувати друзям і рідним.
Особлива увага приділяється створенню в дитячому колективі доброзичливої, творчої обстановки, що сприяє виявленню індивідуальності кожного.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми
Кількість годин
Теоретичні заняття
Практичні заняття
Усього
1.
Вступ
1
-
1
2.
Робота з гофрованим папером
1
1
2
3.
Виготовлення композицій на картоні
0,5
1,5
2
4.
Об'ємне торцювання. Торцювання на пластиліні
0,5
1,5
2
5.
Техніка «гофротрубочки»
1
2
3
6.
Паперова лялька із гофрованого паперу.
0,5
1,5
2
7.
Паперові квіти
0.5
1,5
2
8.
Підготовка робіт для виставки
-
1
1
9.
Підсумок
-
1
1

Разом
5
11
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (1 год.)
Ознайомлення з історією виникнення паперу, з завданнями гуртка, режимом роботи. Правила поведінки під час занять. Ознайомлення зі зразками робіт, матеріалами та інструментами. Вивчення правил техніки безпеки.
2. Робота з гофрованим папером (2 год.)
Теоретична частина. Властивості та можливості паперу як матеріалу для художньої творчості, техніка роботи з папером. Техніка торцювання на папері. Контурне торцювання. Бокове торцювання. Внутрішнє торцювання. Виготовлення мозаїки технікою торцювання. Основні прийоми роботи та послідовність виконання мозаїки технікою торцювання.
Практична частина. Підготовка шаблонів. Виготовлення простих композицій (серце, квіточка).   
3. Виготовлення композицій на картоні (2 год.)
Теоретична частина. Основні прийоми роботи з папером: складання, згинання, вирізування, склеювання, торцювання, скручування. Основи композиції, формоутворення, кольорознавства. Формування композиції на основі співвідношення кольорів.
Практична частина. Створення композицій на картоні, виготовлення рамок для фотографій. Виготовлення листівок способом торцювання з використанням заготовлених шаблонів.
4. Об’ємне торцювання. Торцювання на пластиліні (2 год.)
Теоретична частина. Пластилін і його застосування. Властивості пластиліну. Послідовність виготовлення виробів з пластиліну.
Практична частина. Виготовлення з пластиліну об’ємних фігур. Виготовлення виробів «Кактус», «Курча», «Ялинка».
5. Техніка «гофротрубочки» (3 год.)
Теоретична частина. Особливості техніки «гофротрубочки». Моделювання та художнє конструювання. Декоративність, пластичність, форми і поверхні рельєфних виробів із паперу. Елементи графічної грамоти. Основні лінії на ескізах та кресленнях: контурна, розмірна та лінія згибу. Виконання креслень розгорток за допомогою циркуля.
Практична частина. Виготовлення одинарної та подвійної «гофротрубочок». Гофрування паперу за допомогою «долинок» і «гірок». Виготовлення квітки «Пролісок». Виготовлення «святкового торту»: підготовка деталей, каркасу для торта, «гофротрубочок» для прикрашання.
6. Паперова лялька із гофрованого паперу (2 год.)
Теоретична частина. Історія паперових ляльок.
Практична частина. Створення ляльки-ангела з гофрованого паперу. Виготовлення авторських ляльок.
7. Паперові квіти (2 год.)
Теоретична частина. Будова квітки , кольорознавство. Послідовність виготовлення штучних квітів із гофрованого паперу. Багатошарове торцювання. Способи кріплення елементів. Робота з дротом.
Практична частина. Створення квітів «Піон», «Гвоздика».
8. Підготовка робіт для виставки (1 год.)
Оформлення робіт для виставки. Оформлення виставкового стенду. Правила оформлення робіт для виставки.
9. Підсумок (1 год.)
Виставка дитячих робіт.

ПРОГНОЗОВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ

 Вихованці мають знати:
- види художньої роботи з папером, дизайн;
- основи техніки паперопластики;
- основи композиції та кольорознавства;
- основні прийоми роботи  техніки «торцювання»;
- прийоми гофрування паперу;
- техніку виконання аплікаційних робіт;
- правила безпечного користування інструментами.

Вихованці мають вміти:
- виготовляти шаблони й трафарети;
- виконувати гофрування паперу та виготовляти з нього різні вироби;
- вміло підбирати кольори при оздобленні виробів.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Орігамі»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Орігамі – стародавнє японське мистецтво моделювання з паперу без використання ножиць і клею. Складання та моделювання паперових фігур розвиває просторову уяву дитини. Заняття з орігамі сприяють розвитку інтелекту, художнього смаку, конструкторських здібностей, привчає до точності та акуратності.
Навчальна програма реалізується в гуртку науково-технічного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.

Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дитини через створення художніх виробів з використанням техніки «орігамі».

Завдання програми:
ознайомити з основними поняттями і базовими формами техніки «орігамі»;
формувати уміння і навички замальовувати та читати схеми виробів за технікою «Орігамі»;
формувати образне, просторове мислення;
формувати практичні навички роботи з папером;
розвивати кмітливість, винахідливість і стійкий інтерес до справи;
формувати такі якості особистості, як працелюбність, колективізм, відповідальність.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Основна увага на заняттях приділяється практичній роботі з виготовлення різноманітних фігур та композицій з паперу. Багато уваги приділяється індивідуальній роботі з кожним вихованцем.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми
Кількість годин
Теоретичні заняття
Практичні заняття
Усього
1.
Вступ
1
-
1
2.
Історія виникнення мистецтва «Орігамі»
0,5
1,5
2
3.
Базові форми орігамі та їх поєднання
1
1
2
4.
Виготовлення іграшок для театру
1
2
3
5.
Виготовлення фігурки «голова-тулуб»
0,5
1,5
2
6.
Створення простих композицій
1
1
2
7.
Виготовлення фігурки «Птах, що махає крилами»
-
1
1
8.
Виготовлення «рухливих» фігурок
0,5
1,5
2
9.
Підсумок
-
1
1

Разом
5,5
10,5
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (1 год.)
Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях.
2. Історія виникнення мистецтва «Орігамі» (2 год.)
Теоретична частина. Способи і прийоми складання фігурок. Основні базові форми: квадрат, трикутник. Умовні позначення способів складання фігур.
Практична частина. Виготовлення літака, човника.
3. Базові форми орігамі та їх поєднання (2 год.)
 Теоретична частина. Базові форми: квадрат, трикутник, «книжка» та «двері».
Практична частина. Виготовлення  фігурок «Котик», «Песик», «Сюрікен».
4. Виготовлення іграшок для театру (3 год.)
Теоретична частина. Виготовлення фігурок для пальчикового театру, театру масок.
Практична частина. Виготовлення фігурок кота, жабки, ведмедика.
5. Виготовлення фігурки «голова-тулуб» (2 год.)
Теоретична частина. Техніка створення двохдетальних фігур за допомогою склеювання та розмальовування.
Практична частина. Створення двохдетальних фігур.
6. Створення простих композицій (2 год.)
Теоретична частина. Поняття «композиція», закони композиції. Поєднання кількох фігур в одній композиції. Засоби організації композицій: вибір формату, елементів композиції, визначення композиційного центру, розміру, кольору.
Практична частина. Створення простих композицій за вибором дітей.
7. Виготовлення фігурки «Птах, що махає крилами» (1 год.)
Практична частина. Складання базової форми «риба», виготовлення фігурки «птах».
8. Виготовлення «рухливих» фігурок (2 год.)
Практична частина. Техніка виготовлення рухливих фігурок. закріпити навички складання фігурки «літаючого  птаха»  та навчити
Практична частина. Складання фігур «Стрибуча жабка», «Журавлик Цуру».
9. Підсумок (1 год.)
Підбиття підсумків. Оформлення виставки робіт вихованців гуртка «Орігамі».

ПРОГНОЗОВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:
-         основні відомості про мистецтво «Орігамі», поняття композиції;
-         основні види та прийоми роботи з папером в техниці «Орігамі»;
-         правила безпечного користування інструментами та матеріалами.
Вихованці мають вміти:
-         створювати поробки орігамі, використовуючи інструкційні карти та схеми;
-         виготовляти обємні фігури;
-         створювати  композиції  з фігур орігамі;
-         втілювати у практичній діяльності засоби організації композицій.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРИЛАДІВ, ІНСТРУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

Прилади та інструменти
Кількість
Олівці прості
Олівці кольорові
Лінійки металеві
Пензлики
Ножиці
Демонстраційні стенди
Стрічки різнокольорові
Степлер
Рамки різних розмірів
Фломастери
35 шт.
5 уп.
15 шт.
25 шт.
35 шт.
5 шт.
По 5 шт. різного кольору
2 шт.
20 шт.
5 уп.
Матеріали
Кількість
Папір білий
Папір кольоровий
Папір двосторонній кольоровий
Картон кольоровий
Картон білий
Клей ПВА
Скотч звичайний
Скотч двосторонній
20 наборів
40 наборів
30 наборів
15 наборів
5 наборів
5 шт.
5 шт.
1 шт.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Конструювання повітряних зміїв»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Технічна творчість учнів є особливим видом діяльності, у процесі якої відбувається розвиток творчих здібностей, формуються елементи досвіду творчості в галузі науки і техніки.
Одним з напрямів такої діяльності є зацікавленість учнів у створенні літаючих об’єктів у вигляді повітряних зміїв. Доступність у виготовленні та запуску повітряних зміїв є однією з передумов поширення цього виду технічної творчості.
Навчальна програма реалізується в гуртку науково-технічного напряму дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 10 до 16 років.

Мета програми: виховання творчої особистості учнів, формування і розвиток технічного мислення, творчої уяви, необхідних для виготовлення повітряних зміїв, створення умов для самореалізації дітей у практичній діяльності.

Основними завданнями програми є формування таких компетентностей:
пізнавальна – ознайомлення з історією авіації, основами технічного моделювання та конструювання повітряних зміїв;
практична – формування вмінь та навичок конструювання та виготовлення повітряних зміїв, набуття практичного досвіду роботи з різноманітними інструментами та матеріалами;
творча – формування технічного мислення, розвиток конструкторських здібностей, навичок виготовлення  повітряних зміїв як за кресленнями, так і власної конструкції.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Теоретична частина має бути присутня на кожному занятті у вигляді бесіди, але не повинна займати більше 1/3 від часу проведення заняття. Головна увага має бути зосереджена на теоретичних питаннях, пов’язаних із поясненням фізичних умов польоту повітряного змія і технологічних прийомів конструювання та виготовлення моделей. Особливу увагу слід приділяти техніці безпеки, проводити вступний та поточний інструктажі  при роботі з інструментами та під час запуску моделей.
Практична робота передбачає виготовлення повітряних зміїв різного рівня складності із застосуванням доступних матеріалів.
Методи контролю за отриманими результатами: наприкінці кожного заняття проводиться коротке опитування, демонстрація виконаних робіт, їх аналіз.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми
Кількість годин
Теоретичні заняття
Практичні
заняття
Усього
1.      
Вступ
0,5
0,5
1
2.      
Історія виникнення повітряних зміїв. Конструктивні види повітряних зміїв
0,5
0,5
1
3.      
Повітряні  «міні»- змії
0,5
2,5
3
4.      
Повітряний змій типу «Параплан»
0,5
2,5
3
5.      
Повітряний змій типу «Дельтаплан»
0,5
2,5
3
6.      
Виготовлення повітряних зміїв за вибором або  власної конструкції
0,5
1,5
2
7.      
Змійковий «потяг»
0,5
1,5
2
8.      
Підсумок
0,5
0,5
1

Разом
4
12
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (1 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення дітей з метою роботи гуртка та розкладом занять. Техніка безпеки роботи з інструментами та під час запуску моделей.
Практична частина. Демонстрація повітряних зміїв різноманітної конструкції, показові запуски.
2. Історія виникнення повітряних зміїв. Конструктивні види повітряних зміїв (1 год.)
Теоретична частина. Історичні відомості про винахід та застосування повітряних зміїв різних типів та конструкцій. Сучасні типи повітряних зміїв, їх конструктивні особливості та практичне використання.
Практична частина. Ознайомлення з матеріалами та інструментами, необхідними для виготовлення повітряних зміїв.
3. Повітряні «міні»-змії (3 год.)
Теоретична частина. Повітряні змії найпростішої конструкції. Будова «міні»-змія. Основні елементи. Поняття про креслення та шаблон. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення «міні»-змія.
Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів. Прийоми роботи з кресленнями та шаблонами. Виготовлення «міні»-змія (повітряні змії виготовленні в техніці «орігамі» з використанням паперу та картону). Оздоблення моделей. Регулювання і запуски моделей.
4. Повітряний змій типу «Параплан» (3 год.)
Теоретична частина. Повітряні змії нескладної будови з двома силовими елементами конструкції або з аеродинамічною стабілізацією у польоті. Будова параплану. Основні елементи. Побудова викрійки повітряного змія за кресленнями або шаблонами. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення змія типу «Параплан».
Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів (рейки, дріт, поліетиленова плівка, скотч, нитки). Прийоми роботи з шаблонами та кресленням. Виготовлення «міні»-параплану. Оздоблення моделей. Регулювання і запуски моделей.
5. Повітряний змій типу «Дельтаплан» (3 год.)
Теоретична частина. Повітряні змії типу «Дельтаплан» нескладної будови з трьома силовими елементами конструкції та аеродинамічним кільом. Будова повітряного змія. Основні елементи. Побудова викрійки повітряного змія за кресленнями або шаблонами. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення повітряного змія.
Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів (рейки, дріт, поліетиленова плівка, скотч, нитки). Прийоми роботи з кресленнями та шаблонами. Виготовлення «дельтаплану». Оздоблення моделей. Регулювання і запуски моделей.
6. Виготовлення повітряних зміїв за вибором або власної конструкції (2 год.)
Теоретична частина. Виготовлення креслення повітряного змія власної конструкції. Основні елементи. Побудова викройки повітряного змія за розробленими кресленнями або шаблонами. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення повітряного змія.
Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів (рейки, дріт, поліетиленова плівка, скотч, нитки). Прийоми роботи з шаблонами та кресленням. Виготовлення повітряного змія  власної конструкції. Оздоблення моделей. Регулювання і запуски моделей.
7. Змійковий «потяг» (2 год.)
Теоретична частина. Особливості польоту моделей, з’єднаних у змійковий «потяг». Вимоги до моделей змійкового «потягу». Технологія складання та регулювання змійкового «потяга».
Практична частина. Виготовлення, складання та регулювання змійкового «потягу». Оздоблення  елементів змійкового «потягу». Запуски змійкового «потягу».
8. Підсумок (1 год.)
Підбиття підсумків роботи гуртка. Виставка кращих моделей. Фестиваль повітряних зміїв.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:
- правила з безпеки праці в приміщені гуртка та під час проведення  запуску літаючих моделей;
- основні терміни, положення та закони з тем теоретичного курсу програми;
- порядок виготовлення моделей;
- інструменти і матеріали для побудови літаючих моделей.

Вихованці мають вміти:
- організовувати робоче місце;
- обирати за кресленнями моделі необхідні матеріали та інструменти;
- визначати порядок виконання робіт, послідовність операцій;
- використовувати необхідні інструменти для виготовлення моделей;
- проектувати та виготовляти найпростіші літаючі моделі;
- запускати та регулювати літаючі моделі.

ЛІТЕРАТУРА
1. Рожков В.С. Авиамодельний кружок. / В.С. Рожков – М.: Просвещение, 1989 -157 с..
2. Драчинський А.Г.Повітряні змії / А.Г Драчинський – Полтава :Технічна творчість, 2009. ­ 98 с.
3. Програми з  позашкільної освіти. Науково-технічний напрям / Биковська О.В., Лихота С.О. та ін  -К: «Грамота», ­ 2007.­ Випуск 1 ­ С.188-200
4. www.shkola.ostriv.in.ua
5. www.znaimo.com.ua

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА КОНСТРУЮВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЗМІЇВ

Основне обладнання
Кількість
Матеріали

Плівка поліетиленова або лавсанова
20 м
Рейки 4х4мм,
50 шт.
Клей ПВА
15 шт.
Дріт металевий 1,5 мм
5 м
Скотч різнокольоровий
4 наб.
Нитки №10
5 шт.
Волосінь для запуску 20м
5 шт.
Картон А-4
15 наб.
Інструменти та приладдя

Ножиці побутові
15 шт.
Лінійка  500 мм
15 шт.
Лобзики
5 шт.
Надфілі  (набір)
5 шт.
Молоток
1 шт.
Плоскогубці
 5 шт.
Напилки (набір)
1 шт.
Ніж канцелярський
15 шт.
Обладнання

Столи учнівські
15 к-тів
Таблиці і плакати

Техніка безпеки
1 к-т
Алгоритми виконання моделей
1 к-тНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Авіамоделювання»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дитяча технічна творчість є дією з наймасовіших форм залучення учнівської молоді до творчості. Вона спрямована не тільки на ознайомлення вихованців із різноманітним світом техніки, розвиток їхніх здібностей,а й на трудове виховання та політехнічну освіту.
Авіамоделювання – поширений вид технічної творчості. Це одне з улюблених занять учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, що допомагає ознайомитись  зі світом авіації. 
Навчальна програма реалізується в гуртку науково-технічного напряму дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 10 до 16 років.

Мета програми: виховання творчої особистості учнів, поглиблення знань з природничо-математичних дисциплін та формування і розвиток технічного мислення, творчої уяви, необхідних для виготовлення літаючих авіамоделей, створення умов для самореалізації дітей у практичній діяльності.

Основними завданнями програми є формування таких компетентностей:
пізнавальна – ознайомлення з історією авіації, основами моделювання та конструювання літаючих моделей;
практична – формування вмінь та навичок конструювання та виготовлення літаючих моделей, набуття практичного досвіду роботи з різноманітними інструментами та матеріалами;
творча – формування технічного мислення, розвиток конструкторських здібностей, навичок виготовлення літаючих моделей як за кресленнями, так і власної конструкції.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Теоретична  частина має бути присутня на кожному занятті у вигляді бесіди, але не повинна займати більше 1/3 від часу проведення заняття. Головна увага має бути зосереджена на теоретичних питаннях, пов’язаних із поясненням фізичних умов польоту авіамоделей і технологічних прийомів конструювання та виготовлення моделі. Особливу увагу слід приділяти техніці безпеки, проводити вступний та поточний інструктажі при роботі з інструментами та під час запуску літаючих моделей.
Практична робота передбачає виготовлення авіамоделей різного рівня складності із застосуванням доступних матеріалів.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми
Кількість годин
Теоретичні заняття
Практичні
заняття
Усього
1.      
Вступ
0,5
0,5
1
2.      
Українські авіаконструктори та їх внесок у світову авіацію. Типи літаючих моделей
0,5
0,5
1
3.      
Найпростіші літаючи моделі планерів
0,5
1,5
2
4.      
Модель планера
0,5
2,5
3
5.      
Контурна модель-напівкопія «літака»
0,5
2,5
3
6.      
Модель літака з гумовим двигуном на дальність польоту
0,5
2,5
3
7.      
Виготовлення літаючих моделей за вибором або власної конструкції
0,5
1,5
2
8.      
Підсумок
-
1
1

Разом
3,5
12,5
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття. Техніка безпеки (1год.)
Теоретична частина. Ознайомлення дітей з метою роботи гуртка та розкладом занять. Техніка безпеки роботи з інструментами та під час запуску моделей.
Практична частина. Демонстрація авіамоделей, показові запуски.
2. Українські авіаконструктори та їх внесок у світову авіацію. Типи літаючих моделей (1 год.)
Теоретична частина. Історичні відомості про авіацію. Видатні українські конструктори й учені І. Сікорський, О. Антонов, С. Корольов та їх внесок у світову науку. Авіамоделювання - поширений вид технічної творчості. Сучасні типи літаючих моделей та їх конструктивні особливості. 
Практична частина. Ознайомлення з матеріалами та інструментами, необхідними для виготовлення найпростіших літаючих моделей.
3. Найпростіші літаючи моделі планерів (2 год.)
Теоретична частина. Літаючи моделі планерів найпростішої конструкції. Будова моделі планера. Основні елементи. Поняття про креслення та шаблон. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення моделі.
Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів. Прийоми роботи з кресленнями та шаблонами. Виготовлення літаючої моделі планера. Оздоблення моделей. Регулювання і запуски моделей (найпростіші літаючи моделі планерів виготовленні в техніці «орігамі» з використанням паперу та картону)
4. Модель планера (3 год.)
Теоретична частина. Загальні відомості про планер. Основні елементи планера та їх призначення. Особливості конструкції моделі планера на дальність польоту «класичної» схеми. Побудова шаблонів крила, стабілізатора і кіля за кресленнями. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення моделі планера.
Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів. Прийоми роботи з шаблонами та кресленням. Виготовлення моделі планера. Основні елементи моделі (крило, стабілізатор, кіль – виготовлені з картону або пінопластових панелей для стелі, фюзеляж – дерев’яна рейка 3х3 мм або пластикова трубка, клей ПВА, для балансування використовуємо гумку для стирання, скотч). Оздоблення моделей. Регулювання і запуски моделей.
5. Контурна модель-напівкопія «літака» (3 год.)
Теоретична частина. Загальні відомості про модель планера. Вибір прототипу для виготовлення контурної моделі-напівкопії «літака». Основні елементи моделі та їх призначення. Побудова шаблонів крила, стабілізатора, кіля і фюзеляжу за кресленнями. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення моделі планера.
Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів. Прийоми роботи з шаблонами та кресленням. Виготовлення моделі планера. Основні елементи моделі. Оздоблення моделей відповідно до прототипу. Регулювання і запуски моделей.
6. Модель літака з гумовим двигуном (3год.)
Теоретична частина. Загальні відомості про літак. Основні елементи літака та їх призначення. Особливості конструкції моделі літака на дальність польоту. Повітряний гвинт для літаючої моделі. Авіамодельний гумовий двигун. Побудова шаблонів крила, стабілізатора і кіля за кресленнями. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення моделі літака.
Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів. Прийоми роботи з шаблонами та кресленням. Виготовлення моделі літака. Основні елементи моделі (крило, стабілізатор, кіль, гвинт – виготовлені з картону або пінопластових панелей для стелі, фюзеляж – дерев’яна  рейка або пластикова трубка, 3х3 мм, гумовий двигун з 2-3 гумових кілець, елемент для кріплення повітряного гвинта - плоска з жерсті, металевий дріт діаметром 1,5 мм для виготовлення вісі повітряного гвинта, клей ПВА, скотч). Оздоблення моделей. Регулювання і запуски моделей.
7. Виготовлення літаючих моделей за вибором або власної конструкції (2 год.)
Теоретична частина. Креслення літаючої моделі планера або літака власної конструкції. Основні елементи. Побудова шаблонів за розробленими кресленнями. Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення авіамоделей.
Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів. Прийоми роботи з шаблонами так кресленням. Виготовлення літаючої моделі власної конструкції. Оздоблення моделей. Регулювання і запуски моделей.

8. Підсумок (1 год.)
Підбиття підсумків роботи гуртка. Виставка кращих моделей. Змагання на дальність польоту моделей планерів та літаків з гумовим двигуном на проходження дистанції до 20 метрів.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:
- правила безпеки праці в приміщені гуртка та під час проведення запуску літаючих моделей;
- основні терміни, положення та закони з тем теоретичного курсу програми;
- порядок виготовлення моделей;
- інструменти і матеріали для побудови літаючих моделей.

Вихованці мають вміти:
- організовувати робоче місце;
- обирати за кресленнями моделі необхідні матеріали та інструменти;
- визначати порядок виконання робіт, послідовність операцій;
- використовувати необхідні інструменти для виготовлення моделей;
- проектувати та виготовляти найпростіші літаючі моделі;
- запускати та регулювати літаючі моделі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Рожков В.С. Авиамодельний кружок. / В.С. Рожков – М.: Просвещение, 1989 -157 с..
2. Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям / Биковська О.В., Лихота С.О. та ін ­К: «Грамота», ­ 2007.­ Випуск 1 ­ С.188-200
3 www.modelka.com.ua

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА АВІАМОДЕЛЮВАННЯ

Основне обладнання
Кількість
Матеріали

Пінопласт (для покриття стелі 50х50х5мм)
10 наб.
Рейки 3х3мм,
50 шт.
Клей ПВА
10 шт.
Дріт металевий 1,5мм
5 м.
Скотч різнокольоровий
4 наб.
Нитки №10-30
5 шт.
Гума авіамодельна (1,5-2мм)
15 м.
Картон А-4
15 наб.
Інструменти та приладдя

Ножиці побутові
15 шт.
Лінійка  500мм
15 шт.
Лобзики
5 шт.
Надфілі  (набір)
5 шт.
Молоток
1 шт.
Плоскогубці
5 шт.
Напилки (набір)
1 шт.
Ніж канцелярський
15 шт
Обладнання

Столи учнівські
15 к-тів
Таблиці і плакати

Техніка безпеки
1 к-т
Алгоритми виконання моделей
1 к-т


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Народний танець»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поширеною формою танцювальної діяльності в умовах дитячого оздоровчого закладу є  хореографічні гуртки, зокрема народного танцю.
Народний танець є одним із дієвих засобів естетичного виховання дітей, залучення підростаючого покоління до загальнолюдських цінностей. Він сприяє вихованню високої внутрішньої культури особистості, її високих морально-етичних якостей, гармонійному формуванню фізичного апарату дитини.
Завдяки своїй доступній формі народні танці є першою сходинкою ознайомлення дітей з хореографічним мистецтвом, невід’ємною частиною дозвілля і можуть бути прикрасою будь-якого масового заходу: збір дітей біля вогнища, фестивалі народної творчості, календарні народні свята, конкурси серед аматорських колективів, концерти тощо.
Навчальна програма реалізується в гуртку хореографічного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.

Мета програми - формування у дітей особистісно-ціннісного ставлення до хореографічного  мистецтва, виховання художніх інтересів, культури здоров’я.

Завдання програми:
дати дітям початкову хореографічну підготовку;
формувати сценічні виконавські навички;
виховувати культуру виконання рухів і точної передачі національного стилю і характерних особливостей танцю;
пропагувати здоровий спосіб життя, змістовний та активний відпочинок.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Для організації роботи гуртка необхідно підготувати музичний супровід, визначити вимоги до зовнішнього вигляду вихованців гуртка. Навчання у гуртку проводяться з урахуванням вікових особливостей дітей та підлітків, рівнем їх підготовки, індивідуальних особливостей.
Керівником гуртка може бути фахівець-хореограф або педагоги, обізнані з основами хореографії.

Орієнтовний план проведення занять в гуртку народного танцю:

Вправи екзерсису класичної системи танцю для розвитку танцювальної техніки - 10 хв.
Вивчення елементів народно-сценічного танцю - 10 хв.
Вивчення і повторення етюдів народно-сценічного танцю - 10 хв.
Вивчення композиції танцю - 15 хв.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми
Кількість годин
Теоретичні заняття
Практичні заняття
Усього

1.  
Вступ
1
-
1

2.  
Хореографія як вид мистецтва. Відомості з народознавства
2
-
2

3.  
Елементи та вправи народного танцю
-
5
5

4.  
Танцювальні рухи, танці
-
7
7

5.  
Підсумок
1
-
1


Разом
4
12
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (1год.)
Комплектування групи. Визначення рівнів підготовки учасників. Танцювальне мистецтво народів України. Музичне оформлення танців.
2. Хореографія як вид мистецтва. Відомості з народознавства (2 год.)
Жанри і види хореографії. Історія розвитку українських танців. Основні жанри українських народних танців: хороводи, побутові, сюжетні. Сценічний український костюм та манера виконання рухів українських танців у різних регіонах України. 
3. Елементи та вправи народного танцю (5 год.)
Практичні вправи, необхідні для оволодіння правильною постановкою тіла, голови, ніг, рук, виробленню координації рухів, уміння орієнтуватися на сценічному майданчику, набуття танцювальності.

Вправи біля станка
Постановка ніг, корпусу, рук.
Позиції ніг – 1, 2, 3.
Позиції рук – підготовча, 1, 2, 3.
Напівприсідання по 1, 3 позиціям.
Батман тандю вбік, вперед, назад по 1, 3 позиціям.
Ронд де жамб партер (півколо) по 1 позиції.
Батман тандю жете вбік, вперед, назад.
Піднімання на півпальці по 1, 2, 3 позиціям.
Вправи на середині
Колективно-порядкові вправи:
Марширування в різних ритмічних малюнках.
Па марше (танцювальний крок).
Па дегаже (зв’язуючий рух).
Стрибки:
Соте по 1, 2, 3 позиціям.
Шанжман де п’є по 3 позиції.
Вправи для рук:
Перше пор де бра – переведення рук з підготовчої позиції в 1, з 1 в 3, з 3 в 1, з 1 в підготовчу.
Друге пор де бра – переведення рук з підготовчої позиції в 1, з 1в 2, з 2 в підготовчу.
Уклін для хлопчиків, для дівчат.
Основні положення в танцях.
4. Танцювальні рухи, танці (7 год.)
Рухи: Потрійний танцювальний крок. Залітний крок. Крок з підстрибуванням. Основний гуцульський дрібний крок. Чосанка. Увиванець. Притупи (на вибір). Бігунець. Тинок. Вихилясник. Вірьовочка. Припадання.
Танці: «Козачок», «Веснянка», «Гопак», «Тропотянка», «Гуцулята».
5. Підсумок (1 год.)
Показовий виступ або академічний концерт.  

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:
         - складові танцю;
     - правила використання позицій ніг та рук;
     - характерні особливості виконання танців різних регіонів України.

Вихованці мають вміти:
     - розбиратися в характері та ритмах музичного твору;
     - розрізняти танці різного походження;
- координувати рухи;
     - виконувати структуру танців.

ЛІТЕРАТУРА

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Айрис пресс, Рольф. - М., 1999.
2. Василенко К. Ю. Український танець: Підручник, - К.: ІПК ПК, 1997.
3. Васильева Т. К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: ТОО «Диамант», 1997.
4. Камін В. О. Народно-сценічний танець у дитячому хореографічному колективі. Методичні рекомендації МОН України, ІЗМН.-К.: 1996.
5. Методика викладання класичного танцю в школі: Методичні рекомендації / Укл. Л. Ю. Цветкова. - К.: ІЗМН, 1998. - 76 с.
6. Тараканова А. П. Система хореографічного виховання в школах і позашкільних закладах, МОН України, ІЗМН. - К.

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук