смт.Воловець, Закарпатська область


15 травня 2014 р.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку ч.1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

м. Київ - 2013


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 № 1/11-9332)


Авторський колектив:
Бровко Т. С., Гусева З. А., Деревянко В. В., Дніпрова О. М., Драган О. А., Квашніна Н. І., Коломоєць Г. А., Корнієнко А. В., Куртова Л. А., Лебединська О. В., Лимаренко Д. О., Липецький О. П., Литовченко О. В., Маринич В. Л., Мачуський В. В., Наровлянський О. Д., Осадчук І. В., Пепельжи Г. М., Ребрина А. А., Руденко І. В., Сіманець В. В.,                Тараканова А. П., Тинкован Т. В., Філіпенко Н. Б., Шталтовна Т. М.ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………………5
Навчальна програма «Бісероплетіння»
(авт. Т. С. Бровко, І. В. Осадчук) ………………………………………………..9
Навчальна програма «Етнолялька»
(авт. Л. А. Куртова, О. В. Лебединська) ….……………………………………12
Навчальна програма «Валяння вовни»
(авт. А. В. Корнієнко) .………………..................................................................15
Навчальна програма «Фітодизайн. Сухоцвіти»
(авт. О. М. Дунаєва) …………………………..…………………………………20
Навчальна програма «Петриківський розпис»
(авт. А. В. Корнієнко) ……………………….……………………………..……28
Навчальна програма «Малювання пластиліном»
(авт. І. В. Руденко) ………………………………………………………………32
Навчальна програма «Ліплення»
(авт. І. В. Руденко) …………….………………………………………………...37
Навчальна програма «Квілінг»
(авт. Т. В. Титкован, Т. М. Шталтовна) ..………………………………………42
Навчальна програма «Паперопластика»
(авт. Н. Б. Філіпенко, З. А. Гусева) …..………………………………………...45
Навчальна програма «Орігамі»
(авт. В. В. Сіманець, Н. І. Квашніна)…………………………………………...49
Навчальна програма «Конструювання повітряних зміїв»
(авт. О. П. Липецький, В. В. Мачуський) ……………..……………………….52
Навчальна програма «Авіамоделювання»
(авт. О. П. Липецький, В. В. Мачуський) ……………………………………...57
Навчальна програма «Народний танець»
(авт. А. П. Тараканова) ………………………………………………………….62
Навчальна програма «Сучасний танець»
(авт. Г. М. Пепельжи) …………………………………………………………...66
Навчальна програма «Спорт на відпочинку»
(авт. В. Л. Маринич) ………………………..…………………………………...70
Навчальна програма «Здоровим будь!»
(авт. В. Л. Маринич) …………………………………………………………….75
Навчальна програма «Футбол»
(авт. Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина) …………………………………………79
Навчальна програма «Волейбол»
(авт. Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина) …………………………………………85
Навчальна програма «Настільний теніс»
(авт. Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина, В. В. Деревянко) ..…………………….88
Навчальна програма «Зірниця»
(авт. Г. А. Коломоєць) …………………………………………………….…….94
Навчальна програма «Лікарські рослини»
(авт. О. А. Драган) ………………………………………………………...….....99
Навчальна програма «Юні зоологи»
(авт. О. А. Драган) ……………………………………………..………………103
Навчальна програма «Юні гідробіологи»
(авт. Д. О. Лимаренко) ……………………….….…………………………….108
Навчальна програма «Юний турист»
(авт. О. Д. Наровлянський) .…………………………………………………...111
Навчальна програма «Юні журналісти»
(авт. О. В. Литовченко) ……………………………………………………......114


ВСТУП

Поліпшення стану здоров'я підростаючого покоління, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності дітей, створення можливостей для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей забезпечує організоване оздоровлення та відпочинок. Зміна видів діяльності, авангард традиційних та інноваційних форм роботи в канікулярний період посідають особливе місце в системі соціально-виховних впливів, що спрямовані на розв’язання завдання організації змістовного дозвілля дітей та молоді, створення сприятливого соціального середовища для розвитку юних особистостей.
У період кардинальних й динамічних змін, які відбуваються у нашому суспільстві, все більшої актуальності набуває проблема оновлення концептуальних засад і технологій оздоровлення й відпочинку сучасних дітей. Нині ключова ідея організації і здійснення оздоровлення та відпочинку дітей полягає в єдності оздоровчого і виховного процесів, оздоровчого характеру і педагогічної спрямованості заходів.
Неабиякого значення нині набуває виховний компонент діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, що детермінує перспективне й поточне планування оздоровчо-виховного процесу. Щоб сьогодні стати помічником-наставником у формуванні особистості дитини, необхідно усвідомити цінності нового часу, зрозуміти нові виміри, які переорієнтовують професійну й суспільну увагу з об'єктивного на суб'єктивне. Відтак, усе більшої актуальності набуває дитиноцентризм – явище, виплекане соціокультурними змінами, що передбачає максимальне наближення до сутності й конкретних здібностей, майбутньої життєвої траєкторії дитини як об'єкта власної активності. 
Без сумніву, в кожному закладі функціонує особлива соціально-виховна система, що обумовлено його традиціями чи географічним розташуванням. Однак провідним завданням ефективних оздоровчо-виховних програм має стати самоствердження підростаючої особистості в ситуації вибору. Відповідно головними орієнтирами будуть: індивідуальність дитини, максимальне врахування її потреб у творчості.
На жаль у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку переважно проводяться розважальні заходи. Проте, з позиції педагогічної доцільності, для гармонійного розвитку дитини важливо спрямувати її яскраві емоції у русло прагнення до творчої активності та самовдосконалення.
Перебування дитини у середовищі закладу оздоровлення та відпочинку стає для неї певним випробуванням на зрілість. У новому оточенні дитина прагне проявити всі здібності, сили, вміння, кращі риси характеру. Окрім цього, дитина оцінює свою позицію у малій групі, вчиться організовувати цікаве й змістовне дозвілля серед ровесників. З огляду на це, сьогодні заклад оздоровлення та відпочинку покликаний стати сприятливим соціально-виховним середовищем, в якому дитина здатна успішно засвоїти суспільно й особистісно цінну модель позитивної, творчої поведінки. Оздоровлення та відпочинок буде особливо значущим для дитини, коли вона матиме змогу обрати бажану для себе соціальну роль і у такий спосіб відчує вагу й цінність свого існування, випробує свої сили, здібності у новій ситуації життєдіяльності, навчиться швидко адаптуватися до нових умов, набуде новий статус і позитивний соціальний досвід.
Враховуючи зазначене, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку доцільно створити оптимальні умови для дитячої самодіяльності, зокрема гуртки за інтересами. Заняття в таких гуртках дають можливість розширити зону емоційного комфорту вихованців, збільшити спектр спілкування, міжособистісних стосунків дитини, в т. ч. різновікової взаємодії; створити ситуації, в яких дитина здатна досягти позитивного результату (так звані ситуації успіху).


Заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук Ж. В. Петрочко


Збірку програм підготував авторський колектив

Автор
Навчальна програма
Бровко Тетяна Сергіївна, Осадчук Ірина Володимирівна, керівники гуртка  «Країна бісеру» ДП УДЦ «Молода гвардія».
Бісероплетіння
Драган Ольга Анатоліївна, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Лікарські рослини
Юні зоологи
Дунаєва Олена Миколаївна, керівник гуртка-методист центру дитячої творчості ДПУ «МДЦ «Артек».
Фітодизайн. Сухоцвіти
Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу змісту позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
Зірниця
Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу змісту позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
 Ребрина Анатолій Арсенович, доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Хмельницького національного університету.
Футбол
Волейбол
Коломоєць Галина Анатоліївна, науковий співробітник відділу змісту позашкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
 Ребрина Анатолій Арсенович, доцент кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Хмельницького національного університету.
 Деревянко Вікторія Василівна, начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основ здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
Настільний теніс
Корнієнко Анна Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.
Валяння вовни Петриківський розпис
Куртова Лариса Андріївна, Лебединська Оксана Володимирівна, керівники гуртка «Етнолялька» ДП УДЦ «Молода гвардія».
Етнолялька
Лимаренко Дмитро Олександрович, методист інформаційно-методичного відділу Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Юні гідробіологи
Липецький Олександр Петрович, науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.
Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії діяльності позашкільних закладів.
Конструювання повітряних зміїв
Авіамоделювання
Литовченко Олена Віталіївна, старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.
Юні журналісти
Маринич Вікторія Леонідівна, науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПН України.
Спорт на відпочинку Здоровим будь!
Наровлянський Олександр Данилович, заступник директора Українського державного центру туризму та екскурсій учнівської молоді.
Юний турист
Пепельжи Галина Миколаївна, керівник гуртка «Сучасні танці» ДП УДЦ «Молода гвардія».
Сучасний танець
Руденко Іраїда Володимирівна, науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.
Малювання пластиліном Ліплення
Сіманець Віра Василівна, Квашніна Наталя Іванівна,  керівники гуртка  «Орігамі» ДП УДЦ «Молода гвардія».
Орігамі
Тараканова Аліса Павлівна, методист в/к Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
Народний танець
Тинкован Тетяна Вікторівна, Шталтовна Тетяна Миколаївна, керівники гуртка «Сувенірна майстерня квілінгу» ДП УДЦ «Молода гвардія».
Квілінг
Філіпенко Наталія Борисівна, Гусева Зоя Анатоліївна, керівники гуртка  «Паперові витівки» ДП УДЦ «Молода гвардія».
Паперопластика

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Бісероплетіння»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним з популярних видів декоративно-ужиткового мистецтва є бісероплетіння, яке знайомить дітей з основами загальної композиції, особливостями структури візерунку, формами і кольорами образотворчих мотивів в орнаментах, поняттями ритму і симетрії, способами створення орнаментів.
Навчальна програма реалізується в гуртку декоративно-ужиткового спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей від 7 до 16 років.

Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дитини засобами бісероплетіння.

Завдання програми:
ознайомити з основами декоративно-ужиткового мистецтва;
навчити різним технікам плетіння бісеру;
формувати образне, просторове мислення;
розвивати кмітливість, винахідливість і стійкий інтерес до справи;
сприяти вихованню працьовитості, уміння доводити роботу до кінця;
виховати любов до рідної країни, її природи і людей.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Кожне заняття містить в собі теоретичну частину і практичне виконання завдання. Теоретичні відомості – це пояснення нового матеріалу, інформація пізнавального характеру. Основну увагу на заняттях приділяється практичним роботам: самостійному складанню схем, оформленню виробів з бісеру.
Програма передбачає завдання для індивідуального і колективного виконання. Колективна робота здійснюється над великими виробами декоративного характеру, призначеними для прикраси житлового, навчального приміщення, участі у конкурсах та виставках.
Виховання і навчання в гуртку здійснюється «природним шляхом» у процесі творчої роботи. Діти отримують від керівника ту інформацію, ті приклади, які необхідні їм для здійснення власного задуму й власних, відповідних віку, уявлень про світ. Всі вироби, що виготовляються дітьми, функціональні: ними можна грати, їх можна використовувати в побуті, їх можна подарувати друзям і рідним.
Особлива увага приділяється створенню в дитячому колективі доброзичливої, творчої атмосфери, що сприяє виявленню індивідуальності кожного.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми
Кількість годин
Теоретичні заняття
Практичні заняття
Усього
1.      
Вступ
1
-
1
2.      
Створення бісерного виробу
1
1
2
3.      
Види технік плетіння
0,5
2,5
3
4.      
Плоскі фігурки
0,5
1,5
2
5.      
Об’ємні іграшки
0,5
1,5
2
6.      
Біжутерія. Техніка низання прикрас
1
3
4
7.      
Підготовка робіт для виставки
-
1
1
8.      
Підсумок
1
-
1

Разом
5,5
10,5
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (1 год.)
Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях. Ознайомлення з властивостями і можливостями такого матеріалу, як бісер.
2. Створення бісерного виробу (2 год.)
Теоретична частина. Порядок розроблення виробу, матеріали, інструменти, пристосування. Композиція, орнамент і колір у виготовленні бісерних виробів.
Практична частина. Створення бісерних робіт поелементно. Квітка «Фіалка», оса.
3. Види технік плетіння (3 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення з основними техніками бісероплетіння. Техніка рівнобіжного плетіння. Голчата техніка плетіння. Петельна техніка низання. Техніка низання дугами. Ознайомлення із схемами виготовлення робіт та послідовністю виконання (задум, ескіз, вибір матеріалів та спосіб виготовлення).
Практична частина. Відпрацювання техніки рівнобіжного плетіння: гострі  пелюстки, квітка «Волошка», овальні пелюстки, квітка «Троянда». Відпрацювання голчатої техніки плетіння: «Гілочка з ягідками». Відпрацювання петельної техніки низання: «Червона калина». Відпрацювання техніки низання дугами: «Мак польовий».
4. Плоскі фігурки (2 год.)
Теоретична частина. Основні техніки бісероплетіння, які використовуються при виконанні плоских фігурок: паралельне, петельне та голчате плетіння. Правила виконання окремих деталей виробу. Правила складання схем виробів.
Практична частина. Виготовлення окремих деталей. Збір елементів. Слоненя. Кріт. Зайченя. Рибка. Метелик. Мишеня. Пташка. Риба-кістка. Мавпеня. Сова. Папуга. Вертуха. Оса. Божа корівка. Полуниця. Скорпіон.
5. Об’ємні іграшки (2 год.)
Теоретична частина. Основні техніки бісероплетіння, які використовуються при виконанні об’ємних фігурок: паралельне, петельне та голчате плетіння. Правила виконання окремих деталей виробу.
Практична частина. Виготовлення окремих деталей. Збір елементів. Мишеня. Крокодил. Ящірка. Джміль. Змія. Рибка.
6. Біжутерія. Техніка низання прикрас (4 год.)
Теоретична частина. Історія створення бісерних прикрас. Аналіз зразків робіт (кольє, браслети, сережки, та ін..). Вибір бісеру і бусинок. Кольорова гама. Види застібок. Складання схем для виготовлення прикрас.
Практична частина. Ланцюжок у «хрестик». Ланцюжок в одну нитку. «Драбинка». Ланцюжок «у сім бусин». Ланцюжок із квіточок. Мозаїка. Плетіння гаманця-підвіски.
7. Підготовка робіт для виставки (1 год.)
Практична частина. Оформлення виставкового стенду. Правила оформлення робіт для виставки.
8. Підсумок (1 год.)
Теоретична частина. Обговорення результатів виставки, підведення підсумків, нагородження.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:
- основи загальної композиції;
- особливості структури візерунку;
- форми і кольори образотворчих мотивів в орнаментах;
- різновиди бісеру;
- способи та техніки плетіння з бісеру;
- прийоми й правила безпечної роботи з голкою та дротом;
- найменування технологічних операцій, необхідних для виготовлення виробів.
Вихованці мають вміти:
- вибирати бісер в залежності від завдань;
- правильно застосовувати матеріали для плетіння бісером;
- плести по схемам.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
«Етнолялька»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головним компонентом гри є іграшка. Вона відіграє важливу освітню, розвивальну та організаційну роль. Іграшка є фактором психічного розвитку дитини, вона забезпечує поступове здійснення дитиною всіх видів діяльності. Народна лялька – це, в першу чергу, оберіг родини, могутній талісман та символ зв’язку між поколіннями.
Навчальна програма реалізується в гуртку декоративно-ужиткового спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.

Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дитини засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

Завдання програми:
ознайомити з таким видом народної творчості, як народна іграшка;
навчити виготовляти українську народну іграшку;
формувати естетичний смак;
виховувати  шанобливе ставлення до народних традицій, національну свідомість.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

На заняттях гуртка використовуються різні методи навчання: словесні, наочні, практичні. Кожне заняття містить теоретичну і практичну частини, передбачає завдання для індивідуального і колективного виконання.
З кожним наступним заняттям дітям пропонуються більш складні завдання. Таким чином, діти опановують весь технологічний процес виготовлення іграшки: від вибору моделі (за малюнком), підбору матеріалу, до самостійного виготовлення шаблонів і готової іграшки.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми
Кількість годин

Теоретичні заняття
Практичні заняття
Усього


1.      
Вступ
1
-
1

2.      
Народні традиції в декоративно-ужитковому мистецтві
1
2
3

3.      
Лялька-мотанка – унікальне явище української культури
1
2
3

4.      
Обрядові та ігрові ляльки
1
2
3

5.      
Відображення національної культури в оздобленні ляльки-мотанки
1
2
3

6.      
Підготовка виставкових робіт
-
2
2

7.      
Підсумок
1
-
1


Разом
6
10
16

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (1 год.)
Ознайомлення з завданнями гуртка, режимом роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях.
2. Народні традиції в декоративно-ужитковому мистецтві (3 год.)
Теоретична частина. Символіка елементів одягу національного костюма. Символіка кольорів у віночку. Головний убір, як соціальний статус дівчини. Елементи українського національного костюма. Особливості вишивки, головного убору в різних областях України.
Практична частина. Виготовлення українського віночка. Виготовлення сорочки, спідниці, запаски.
3. Лялька-мотанка – унікальне явище української культури (3 год.)
Теоретична частина. Лялька-мотанка – іграшка, оберіг, сувенір. Історія походження народної ляльки. Матеріали, з яких виготовляють ляльки. Солярний хрест – знак Сонця.
Практична частина. Виготовлення  ляльки-сувеніру. Виготовлення парної ляльки з ниток, «багаторучниця». Виготовлення вузликової ляльки. Намотування солярного хреста.
4. Обрядові та ігрові ляльки (3 год.)
Теоретична частина. Ігрова та обрядова лялька в житті дитини. Лялька-мотанка – альтернатива сучасним іграшкам.
Практична частина. Виготовлення ляльки-веснянки, ляльки-травниці, ляльки-долі, нерозлучниці.
5. Відображення національної культури в оздобленні ляльки-мотанки (3 год.)
Теоретична частина. Елементи оздоблення. Символічне значення елементів оздоблення.
Практична частина. Виготовлення намиста, оздоблення сорочки та спідниці.
6. Підготовка виставкових робіт (2 год.)
Підготовка робіт до презентації, формування композицій, підпис робіт.
7. Підсумок (1 год.)
Анкетування дітей. Обмін враженнями.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:
- історію походження народної ляльки;
- символіку кольорів при оздобленні виробу;
- елементи українського народного костюма;
- територіальні особливості ляльок.
Вихованці мають вміти:
- готувати матеріали до роботи;
- враховувати колір в композиції;
- виготовляти прості вироби;
- майструвати національні прикраси.

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук