смт.Воловець, Закарпатська область


10 вересня 2007 р.

Методичні рекомендації щодо створення та діяльності еколого - туристичного об”єднання у Центрі позашкільної роботиМетодичні рекомендації 
щодо створення та діяльності еколого - туристичного об”єднання у Центрі позашкільної роботи

    Сучасна молодь вступає в життя не тільки в період бурхливого розвитку науки і техніки, але і її негативних наслідків. Тому дуже важливо навчити дитину осмислювати те, що відбувається в довкіллі. 
 Саме таким напрямком  у навчанні  і вихованні здорової нації може служити  розвиток екологічного туризму. Екологічна освіта, туризм та виховання у позашкіллі реалізується через мережу гуртків, творчих об'єднань, де учнівська молодь залучається до дослідницької роботи в галузі екології, практичної природоохоронної діяльності через участь у масових заходах, акціях, конкурсах також через організацію туристичних походів та екскурсій. 
Еколого – туристичні   обєднання  - це відносно нова форма організації учнівської молоді у колектив однодумців, який створюється для виконання конкретних природоохоронних завдань. Організація еколого- туристичних  обєднань - шлях до формування екологічного мислення у старшокласників через участь у проектах, розробці нових туристичних маршрутів. 
Метою еколого - туристичного об'єднання є: 
• збереження довкілля; 
• покращення стану здоров'я учнівської молоді; 
• підвищення рівня екологічної освіти; 
• зниження антропогенного тиску на оточуюче середовище;
·         виявлення місць  проростання рослин, які занесені до Червоної книги та їх охорона;
·         удосконалення навичок дослідницької та пошукової роботи;
·         організація здорового відпочинку ;
·         розробка нових туристичних маршрутів;
·         створення екологічних стежок;


Серед комплексних інноваційних підходів до організації еколого-туристичного напрямку в  освіті і вихованні школярів є реалізація еколого- туристичних  проектів, які б сприяли розвитку туризму та рекреації  і одночасно охороні навколишнього середовища,  у рамках яких здійснюється діяльність таких обєднань. 
Реалізація методу проектів веде до зміни позиції керівника екотуроб'єднання :З носія готових знань він стає організатором пізнавальної та практичної діяльності вихованців, що дозволить  вести і профорієнтаційну роботу серед старшокласників у освітніх закладах. 

Завдання керівника еколого-туристичного обєднання:

- вибирати проект, здійснювати самотестування (актуальність, ефективність, можливість); 
- сформувати проблему у досить відкритій формі; 
- визначати терміни та критерії оцінювання; 
- прогнозувати кінцевий результат. 

Життєвий цикл еколого - туриститчного проекту включає наступні етапи: 
• Вивчення проблеми та визначення мети проекту. 
• Аналіз проблеми. 
• Пошук альтернативних рішень. 
• Вибір найкращого рішення. 

Розробка та реалізація екологічно- туристичних дитячих проектів в повній мірі дозволяє впроваджувати в систему позашкільної освіти елементи еколого-економічної освіти відповідно до концепції збалансованого розвитку природи та суспільства. Формувати світогляд тих, кому незабаром доведеться створити нове суспільство, яке буде стійким та збалансованим ,таким, що стабільно розвивається за умови збалансованої економіки, природи та суспільних відносин.

Методкабінет ЦПРДТ,

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук