смт.Воловець, Закарпатська область


12 листопада 2012 р.

ПРОГРАМА театрального гурткаПРОГРАМА
театрального  гуртка

Пояснювальна записка
Театра́льне мисте́цтво — вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії акторів перед глядачами.
Театральне мистецтво є синтетичним за своєю природою. Його твори містять у собі практично всі інші мистецтва: літературу, музику, образотворче  мистецтво, хореографію й  ін.;  а також використовують численні досягнення найрізноманітніших наук. Так, наприклад, наукові розробки психології лягли в основу акторської й режисерської творчості.
Головним носієм театральної дії є актор, у творчості якого втілена суть театру: здатність захоплювати глядачів художнім видовищем безпосередньо, що протікає в них на очах життя, творчим процесом її втілення. Акторський образ створюється на основі п'єси і її тлумачення режисером — постановником спектаклю. Проте актор залишається самостійним художником, здатним лише йому одному доступними засобами відтворити на сцені живий людський образ, передати складність і багатство людської психології.
Характерною особливістю театрального мистецтва є його неповторність у часі: кожен спектакль існує тільки в момент його відтворення.

Театр завжди був і залишається могутнім засобом ідейного, морального, естетичного та етичного виховання людини.
Театральне мистецтво пропонується дітям як невичерпне джерело гуманізму, пізнання, творчого спілкування.

Мета програми : в доступній формі ознайомити учнів з історією театрального мистецтва, розвивати інтерес до драматичного театру, допомогти дітям засвоїти елементарні принципи акторського аналізу драматичного твору, а також познайомити їх з особливостями різних театральних жанрів, життям і творчою діяльністю видатних драматургів різних епох.
Головне завдання:  розвивати у дітей та молоді здатність проявляти творчу ініціативу та вміння застосовувати отримані знання на практиці.
Учнів потрібно вчити розуміти театр і закладати бажання ділитися цим розумінням з друзями, уміти радіти разом з товаришами новим надбанням, які відкриває мистецтво театру.
Діти повинні оволодіти практичними навичками гри на сцені, освоїти основи акторської майстерності, сценічної мови, руху, гриму.
Програма передбачає проведення як комплексних занять (що включають матеріали зі сценічної мови, аналізу тексту, майстерності актора та ін.), так і тематичних (урок гриму, танець, сценічний бій).
Програма побудована за принципом індукції (від простішого до складнішого), а також включає методику роботи над літературною основою сценічного матеріалу, постановочної діяльності, навчання дітей основ сценічної майстерності, оформлення вистави, теорії театру.
На заняттях театрального гуртка планується здійснити постановку уривків з п’єс різних авторів або мініатюри, інсценівки.
Програма розрахована на дітей середнього та старшого шкільного віку основного рівня.
Тематичний план занять на рік
Назва теми
Кількість годин

разом
теорія
практика
1
Вступ
2
2
Сценічна мова
14
3
Сценічний рух
16
4
Майстерність актора
14
5
Основи гриму
6
6
Етюдна робота
14
7
Робота з уявними предметами
16
8
Робота з текстом
12
9
Теорія театру
2
10
Робота над епізодами
12
11
Музичне оформлення
2
12
Художнє оформлення
4
13
З’єднувальні репетиції
4
14
Генеральні репетиції
4
15
Підготовка до виступів. Виступи
12
16
Перегляд та
обговорення
вистав
2
17
Індивідуальні заняття
4
Всього
144

Програма занять.
1. Вступ
Перевірка акторських здібностей дітей. Обговорення плану роботи на рік. Мета, завдання театру. Правила поведінки та інструктаж із техніки безпеки.

2. Сценічна мова
Дикція. Чіткість вимови звуків. Артикуляція мовного апарату. Вправи для губ, язика, скоромовки.
Постановка правильного дихання. Найбільш поширені вади сценічної мови, їх виправлення. Індивідуальні заняття.

3. Сценічний рух
Правильна постава тіла. Хода. Залежність ходи від характеру, статі та віку сценічного героя. Сценічна свобода. Вправи на сценічну свободу руху. Сценічні падіння, їх види. Сценічні ляпаси. Сценічна переноска важких предметів.

4. Майстерність актора
Акторська увага. Вправи для розвитку акторської уваги. Акторська уява. Вправи д ля розвитку акторської уяви. Сценічна віра. Вправи для опанування сценічної віри. Сценічне ставлення й оцінка подій. Сценічна дія. Домашня робота актора над роллю. Театральні ігри для комплексного розвитку акторської майстерності.

5. Основи гриму
Грим і макіяж. Театральний грим молодого обличчя. Елементи казкового гриму.

6. Етюдна діяльність
Етюди. Актор грає тварину. Етюди з безсловесною дією. Етюди з прочитаного матеріалу. Етюди на визначені завдання осіб. Етюди на визначену тему. Етюди на імпровізацію.

7. Робота з уявними предметами
Робота з уявною голкою. Робота з уявною кулькою. Робота з уявним склом. Етюди одиночні з уявними предметами.

8. Робота з текстом
Читання постановочного матеріалу для колективу. Визначення першого враження. Визначення теми, ідеї. Аналіз художніх особливостей матеріалу. Логічний аналіз тексту. Дійовий аналіз тексту. Розбивка тексту на епізоди.


9. Теорія театру
Театральні терміни. Театр — мистецтво синтетичне. Театр — мистецтво колективне. Види театрів.

10. Робота над епізодами
Визначення головної події кожного епізоду. Визначення основних завдань кожної дійової особи в епізоді. Пошук і визначення виразних мізансцен. Засвоювання тексту.

11. Музичне оформлення
Визначення характеру музичного оформлення. Запис музичного оформлення.

12. Художнє оформлення
Визначення характеру художнього оформлення. Виготовлення костюмів, реквізиту, елементів декорації.

13. З’єднувальні репетиції
Мета таких репетицій — об’єднати в єдине ціле сценічне втілення матеріалу, музичне й шумове оформлення, технічне обслуговування та ін.

14. Генеральні репетиції

Перегляд та аналіз готового до показу глядачам матеріалу.

15. Підготовка до виступів.
Виступи Періодично виступати перед глядачами у школі та на інших майданчиках. Брати участь у театральних конкурсах. Брати участь у заходах школи, міста.

16. Перегляд та обговорення вистав
Здійснювати колективні відвідування вистав обласного театру, інших професійних або аматорських колективів. Проводити дискусійний аналіз переглянутих вистав.


В результаті занять учні повинні знати:
-          Історію театру;
-          Основи акторської майстерності;
-          Основи гриму;
-          Основи постановочної роботи;
-          Здіснювати музичне та художнє оформлення спектаклів.

В результаті занять учні повинні вміти:

-          Володіти  прийомами сценічної мови,
-          Володіти сценічним рухом і застосовувати   ці знання на практиці при постановці п’єси;
-          Володіти прийомами акторської гри
-          Створювати мініатюри на сцені
-          Працювати з текстом у вигородках.
-          Працювати з музичним оформленням, декораціями;
Використана література.

Білоусов М. Актор у театрі, Держвидав. образотворчого мистецтва, К.: 1960
1.      Крижацький Т. Поради керівнику драматичного гуртка, «Мистецтво», 1955.
2.      Курбас Л. Літературний спадок, К.: «Мистецтво», 1988.
3.      Марченко Т. Мистецтво бути глядачем, вид. К.: «Мистецтво», 1966. Мар'яненко І. Сцена, актори, ролі. К.: «Мистецтво»,1964.
4.      Славський Р. Мистецтво пантоміми, вид. К.: «Мистецтво», 1962 Український драматичний театр, т. 1,2. К., 1967.
5.      Хорал В. Зарубіжний прогресивний театр. Тов. К.: «Знання», 1963
6.      Чайковський Д. Шляхи розвитку режисури як професії. К.: «КДІК», 1997.
7.      Василько В. С. Микола Садовський і його театр. К., 1962.
8.      Вінок спогадів про Заньковецьку: Збірник. К.,1950.
9.      Від романтизму до натуралізму в французькому театрі: Збірник. 1989.
10.  Хорал В. Зарубіжний прогресивний театр сьогодні. К.: «Знання», 1963.
11.  Брудний Д. Бесіди про театр. Л.: 1983.
12.  Збірник спогадів про Марка Лукича Кропивницького. К., 1965.
13.  Коваленко П.Т. Шляхи на сцену. К., 1964.
14.  Кухаркін А. В. По той бік розквіту. (Буржуазне суспільство: культура та ідеологія.)-К.: «Політвидав», 1984.
15.  Мар'яненко І. О. Сцена, актори, ролі. К., 1964.
16.  Молодий театр («Ґенеза, завдання, шляхи»). Упорядник М. Лабінський. К.: «Мистецтво», спілка театральних діячів України., 1991.
17.  Білоусов М. Актор у театрі. Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. К.: 1960.
18.  Саксаганський П. К. Думки про театр. К.: 1955.
19.  Український драматичний театр. К.:1967. т. 1,2.
Хрестоматія з теорії драми. К.: 1988
Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук