смт.Воловець, Закарпатська область


Наші нагороди

ЦПРДТ, Воловець, Закарпаття

День захисту дітей

ЦПРДТ, Воловець, Закарпаття

Хореографічний гурт "Ренесанс"

ЦПРДТ, Воловець, Закарпаття

Виставка "Українська народна іграшка"

ЦПРДТ, Воловець, Закарпаття

Фольклорно-етнографічний гурт

ЦПРДТ, Воловець, Закарпаття

11 січня 2017 р.

Звернення до читачів


Ведуча  сайту- блогу, методист Центру   Марія Рудейчук:

 Шановні читачі!
Уважно прочитайте дане повідомлення.  Від зацікавлених педагогів  приходить багато листів з проханням надати Вам ту чи іншу інформацію, поділитися планами, надіслати сценарії свят чи конспекти занять гуртків. Вибачте, будь ласка, я не можу Вам  допомогти, так як
я вже не працюю в даній установі.
Дякую всім, хто був з нами весь час існування блогу. Дякую всім, хто так високо цінував  мою роботу та роботу наших педагогів. Щасти вам.

8 серпня 2014 р.

Методика підготовки та проведення масових заходів у закладах освіти


Педагогічна майстерність неможлива без активного застосування різноманітних форм виховної роботи. Форма виховання - це спосіб організації виховного процесу, що відображає внутрішній зв'язок його елементів і характеризує взаємовідносини педагогів і вихованців. Ефективність організаційних форм залежить від умілого використання методів досягнення визначених цілей. Форми організації виховного процесу мають бути оригінальними, творчими, науково обґрунтованими, майстерно сконструйованими. В основу їх класифікації в педагогіці покладено передусім кількість учасників виховної дії. Відповідно форми організації виховних заходів поділяють на три групи: масові, групові та індивідуальні.
Групові форми роботи  - це діяльність гуртків, екскурсії, походи, класні виховні години тощо. Індивідуальні форми виховної роботи - це читання художньої літератури, колекціонування, гра на музичних інструментах, вишивання, малювання та ін.
У цій статті ми зупинимось на методиці підготовки та проведення масових заходів. 
До масових форм виховної роботи належать: тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, конференції, предметні тижні, зустрічі з видатними/цікавими людьми, огляди, конкурси, виставки, відзначення традиційних народних свят, кінофестивалі, тематичні вечори та інші.
Досконало підготовлені та майстерно проведені масові заходи є ефективною формою виховної роботи. Вони сприяють створенню піднесеного, радісного настрою у вихованців, формуванню в них організаторських здібностей, розвитку пізнавальних інтересів, практичних умінь і навичок. Завдяки їм і педагоги мають змогу виявити свій професіоналізм, комунікативні, креативні і конструктивні уміння і навички. Ефективність масових заходів залежить не лише від вдало обраної форми проведення а й від методів і прийомів його підготовки, врахування вікових та індивідуальних особливостей вихованців, дотримання правил техніки безпеки.
При підготовці та проведенні масових заходів у навчальних закладах варто дотримуватися такого алгоритму:
-  визначити мету проведення свята. Мета - це передбачення результатів діяльності з урахуванням реальних можливостей і потреб. Визначення мети забезпечує перспективний творчий характер процесу підготовки масового заходу;
- визначити форму проведення масового заходу (традиційне чи календарне свято, виставка, театралізоване дійство тощо);
-  узгодити тему, форму та план проведення заходу з адміністрацією закладу;
-  створити сценарій. До написання сценарію варто залучати вихованців (учнів), при потребі, - батьків, колег. Перед написанням сценарію необхідно опрацювати літературні джерела, ресурси бібліотек, Інтернету з даної теми;
- підготувати перелік ігор, розваг тощо;
-  підготувати перелік концертних номерів;
- проаналізувати ресурси часу проведення масового заходу - святкове дійство повинно тривати не більше 45 хвилин, через кожні п'ять хвилин бажано змінювати форму діяльності, щоб зосереджувати увагу глядачів;
-  вибрати оригінальну назву заходу;
-  залучити максимально можливу кількість вихованців (учнів) до підготовки та проведення заходу;
-  розподілити доручення та ролі;
- здійснити аналіз матеріальних ресурсів та вирішити фінансово-економічні завдання (придбання костюмів, ігрового реквізиту, подарунків, квітів та ін.);
-                 провести необхідну кількість репетицій заходу та генеральну репетицію;
-                 забезпечити оформлення сцени,  зали та  інших приміщень;
-                 забезпечити звуковий супровід заходу;
-                 організувати чергування в роздягальні, коридорах та інших місцях.
Готуючись до проведення масового заходу, варто врахувати класичні закони драматургії, які були визначені ще Арістотелем:
а) увертюра (емоційний настрій, створення святкової атмосфери, очікування чогось незвичайного);
б) зав'язка (повідомлення, що відбуватиметься і як саме);
в) основна частина (складові елементи масового заходу);
г) кульмінація (найвищий емоційний підйом);
д) фінал;
е) післядія (колективний аналіз проведеного  масового заходу).
Під час проведення масових заходів доцільно використовувати такі підсилювальні чинники, як костюми, декорації, світлові ефекти, перевтілення персонажів, ігри, гумористичні сценки, жарти, інсценовані пісні.
При використанні ігрових моментів під час проведення масових заходів варто дотримуватися таких правил:
1. При виборі ігор ретельно аналізувати їх зміст та методику проведення, ураховувати інтереси і можливості учасників заходу, їх вікові та індивідуальні особливості.
2. Важливим етапом у підготовці і проведенні гри є пояснення її змісту і правил. Пояснення повинне бути лаконічним, послідовним, без зайвих слів. Воно має такі складові: назва гри, роль учасників та місця їх розташування, хід гри, мета гри, її правила.
3. Пояснюючи гру, слід розташувати учасників на тих позиціях, з яких розпочнеться гра.  Якщо гравці стали в колону, ведучому теж потрібно бути разом з ними (а не в середині), щоб ні до кого не бути повернутим спиною.  Якщо гравці вишикувались у колони, то організатор має знаходитися збоку від них.
4. Не можна розміщувати гравців навпроти світла. Ведучий  гри має стояти боком або лицем до світла.
5. Свої особливості притаманні командним рухливим іграм. Так, важливою умовою їх організації є об'єднання гравців у рівноцінні команди. Об'єднання в команди можна проводити різними методами - такими, як розрахунок  на «перший-другий», за бажанням дітей тощо.
6. Головним у проведенні рухливих ігор є дозування фізичних навантажень, які мають бути оптимальні і не викликати перевтоми.
7. При  включенні ігор у  розважальну програму необхідно стежити, щоб ігри чергувалися за настроєм, змістом, інтенсивністю рухливості тощо.
8. Важливим моментом у проведенні гри є своєчасно організований початок. Гру можна почати за  умовним сигналом. Для цього використовуються музика, слово, інші засоби художньо-емоційної виразності.
9. Роль ведучого гри полягає в тому, щоб уважно стежити за її ходом, поведінкою окремих гравців, корегувати їхні дії  в разі порушення правил.  Якщо учасники проходять усі  ігрові етапи, дотримуючись визначених правил, - наступає фінал гри, а потім вітання переможців і підбадьорення тих, хто програв.
Отже, гра повинна бути зрозумілою для учасників, викликати у них захоплення, створювати ситуацію успіху та хороший настрій, розширювати знання та навички, набуті раніше.
Проаналізувавши все вище сказане, можемо зробити висновки, що результативність заходу залежить від актуальності обраної теми; відповідності змісту виховного заходу обраній темі; практичної спрямованості заходу; врахування інтересів та запитів дітей та шкільної молоді; лаконічності, зрозумілості, доступності, чіткості, ретельної підготовки  заходу.
Успіх масового заходу значною мірою залежить від ведучого. Складовими його успіху є:
-                 уміння ввійти в контакт з учасниками дійства;
-                 урахування вікових та індивідуальних особливостей учасників та глядачів;
-                 знання матеріалу з даної теми та загальна ерудиція;
-                 висока культура мовлення і поведінки;
-                 педагогічний такт;
-                 здатність творчо розв'язувати нестандартні ситуації.
Використані літературні джерела:
1. Бех І.Д. та ін. Основні орієнтири виховання учнів 1- 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма. - Тернопіль, Навчальна книга - Богдан, 2008.
2. Дюнченко Н.П. Мистецтво гри (теорія і практика ігрової діяльності в умовах дозвілля).- К., 1999.
3.  Максимюк С.П. Педагогіка. -  К., 2005.
4. Максимова Г., Седих Т. Технология массового мероприятия.//Вкладка в БШ № 26(186), 2007.

Л.Москаленко,
методист НМЦ громадянського виховання,
виховних технологій та позашкільної освіти
ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка
В.Кузьменко,
методист ДЮЦ Дарницького району м.Києва

5 червня 2014 р.

Співпраця школи і позашкільного навчального закладу - один з аспектів реалізації творчої, свідомої особистості учня


Позашкільна діяльність розглядається сьогодні як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва. Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву природних здібностей.
Центр позашкільної роботи взаємодіє з різними організаціями, товариствами, вищими навчальними закладами, батьківською громадськістю, але найбільш дієвою є співпраця з загальноосвітніми навчальними закладами району.
Найважливіший аспект у забезпеченні творчого співробітництва – це планування роботи як короткострокове так довгострокове.
Так, в нашому закладі на початку року розроблено план спільних районних масових заходів, з адміністрацією шкіл укладено договори про надання приміщень та ведення контролю за роботою гуртків. Так гуртки Центру працюють у В.Ворітській, Скотарській, Гукливській, Завадській загальноосвітніх школах. Всього на базах шкіл займається 11 гуртків, до навчання в яких залучено 198 дітей.
Для підвищення фахової майстерності педагогів – організаторів шкіл функціонує районне методичне об»єднання, а для керівників шкільних музеїв проводяться семінарські заняття. Під час такої творчої співпраці йде обмін формами роботи, залучення педагогів шкіл до участі в масових та виховних заходах закладу, надання їм методичної допомоги та консультацій щодо планування виховної діяльності, організації виховної роботи з учнівським колективом. В цьому році методичне об’єднання педагогів –організаторів відбулося в Жденіївській ЗОШ І-ІІІ ст., а семінар для керівників шкільних музеїв проведено в істрико-краєзнавчому музеї Н.Ворітської ЗОШ І-ІІІ ст..
Для успішного керівництва шкільними учнівськими організаціями, їх ефективної роботи при Центрі створено районну асоціацію лідерів учнівського самоврядування «Європа+», в якій лідери шкіл мають можливість проявити свої організаторські здібності, навчитися основним якостям лідера навчаючись у школі «Лідер» та в подальшому забезпечити активність шкільних організацій . В минулому навчальному році започатковані районні конкурси «Учень року» та «Педагог-організатор року», які проводиться один раз у два роки.
Крім того у Центрі позашкільної роботи педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл надаються консультації з питань виховної роботи, організації масових заходів, та багатьох інших питань виховної роботи. У методичному кабінеті Центру зібрана методична література з питань виховної роботи.
Можна сказати, що співпраця педагогічного колективу Центру з освітніми навчальними закладами базується на принципах сучасної педагогіки. У конкретній діяльності педагогів позашкільників та школи є створення єдиного виховного простору. Для цього визначені спільні завдання:
- виявлення інтересів дітей;
- сприяння розвитку творчої індивідуальності;
- створення умов для реалізації вихованцями їхнього творчого
потенціалу,
- формування громадської спрямованості їхньої особистості;
- збагачення досвіду соціальної діяльності. та інші.
Для роботи з обдарованою молоддю району, залучення їх до участі у різноманітних проектах, конкурсах, виставках, фестивалях у Центрі створено районний банк даних обдарованих дітей.
Протягом року було проведено цілий ряд масових заходів, в яких активну участь взяли учні загальноосвітніх шкіл.
Це такі масові заходи як «Скарбниця талантів Воловеччини», конференція учнівської Молоді «Моя Батьківщина – Україна», конкурси дослідницьких робіт «Історія міст і сіл», «Моя Батьківщина –Україна», виставки, відкриті конкурси «Мої права», «Зимові фантазії», «Знай і люби свій край», «Країна юних майстрів», «Дари осені», «Замість ялинки – новорічна композиція», районна виставка «Воскресни, писанко!», юних фотолюбителів «Моя Україно!», малюнка «Зоологічна галерея». Проведено форум лідерів «Новорічно-різдвяні зустрічі» та інші. Організовано і проведено районні конкурси екскурсоводів шкільних музеїв, команд учнівського самоврядування загальноосвітніх шкіл, читців поезій Т.Г.Шевченка.
Про участь учнів шкіл у масових заходах, та їх досягнення свідчить моніторингова таблиця, яка оприлюднена на нараді з заступниками директорів  шкіл.
Отже, основними напрямками зміцнення взаємозв’язків педагогів шкіл і позашкільних закладів є :
1. Створення умов для використання школою творчого потенціалу позашкільних закладів у справі розвитку індивідуальності вихованця, його інтересів та творчих здібностей.
2. Спільний пошук шляхів активізації творчої діяльності дітей як у школі, так і у вільний від уроків час.
3. Координація дій, яка забезпечує повноцінний диференційований підхід до формування професійних намірів учнів.
4. Спільні дії по створенню умов для впровадження позитивного досвіду щодо соціалізації дитячої особистості.
5. Спільне стимулювання розвитку духовно-моральних якостей особистості дитини, інтелектуальних здібностей, трудових якостей і вмінь.
Спільна діяльність педагогів Центру позашкільної роботи і педагогів шкіл має бути спрямована на те, щоб якомога більше вільного часу дитини використовувалось для її гармонійного розвитку, професійному навчанню, розвитку творчих здібностей та нахилів.

Директор ЦПРДТ   Тетяна ТидірІнші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук