смт.Воловець, Закарпатська область


19 червня 2013 р.

Довідка про наслідки контролю за веденням гурткової документації в ЦПРДТ протягом 2012-2013 року

Довідка
про наслідки  контролю за веденням гурткової документації
в ЦПРДТ протягом 2012-2013 року


На виконання річного плану роботи  ЦПРДТ, виконання плану роботи нарад при директору    протягом квітня  вивчався стан ведення гурткової документації.
Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у позашкільних навчальних закладах до переліку обов’язкової документації належать журнали обліку планування та обліку роботи гуртка.  Журнали гурткової роботи введені у номенклатуру справ Центру, мають свій номер та знаходяться у спеціально відведеному місці.
Перевірка ведення документації керівників  гуртків  була  спрямована на аналіз  їх роботи щодо ведення журналів гурткової роботи:  записів по всіх розділах журналу згідно правил ведення журналів  гурткової роботи, правильності написання  конспектів занять, відкритих занять. Також було перевірено документацію керівника гуртка – розробки занять, матеріали по роботі гуртків, посібники, методична та інша література.
Результат перевірки дозволяє зробити висновок про те, що журнали гурткової роботи керівники гуртків ведуть для кожного гуртка та кожної групи окремо на весь навчальний рік.  В них вони спланували календарні плани на перше і друге півріччя  відповідно до програм, за якими  працюють  гуртки. Кожен керівник гуртка веде облік  роботи гуртка, відвідування учнів та подає  відомості про його  членів. Журнали гурткової роботи  ведуть  особисто керівники гуртків.
Є деякі порушення  у веденні журналу у таких керівників гуртків як Піньо Т.В., Щур А.С., Гулович Л.В. В цих працівників є виправлення.
 Деякі керівники гуртків у розділі «Облік відвідування»  не вживають таких  умовних  позначень як спізнився – «сп», був відсутній з невідомої причини – «нб», був відсутній з поважної причини – «пов», був хворий – «хв.».
 Всі плани роботи гуртків затверджені директором як на перше так і на друге півріччя. Також кожен керівник  написав основний зміст та завдання гуртка на рік, який рівень занять та рік навчання  (згідно навчального плану) та яку програму використовує. На кожне заняття керівники гуртків  складають  окремі  плани - конспекти, в яких записують тему, зміст і методи роботи.
У розділі «Облік роботи гуртка»після кожного заняття керівники записують тему і зміст заняття, його тривалістьиа розписуються у відповідній графі про проведене заняття.
У розділі «Масова і суспільно – корисна робота гуртка» записуються проведені масові заходи, виконана суспільно – корисна робота, участь у масових заходах, конкурсах, фестивалях, виставках.
У розділі «Список закінчених робіт» керівники записують  роботи, які виконали учні під час гурткового заняття і які знаходяться у класі, або були відправлені на обласну чи Всеукраїнську виставку.
Журнали керівників гуртків зберігаються у ЦПРДТ.
 У розділі « Висновки та зауваження до роботи гуртка та ведення журналу» методистом робились записи та вказувались помилки при заповнені журналів.
На даний час, керівники виправили ці зауваження.
В кінці навчального року, а саме до 1 червня,   кожен гурток повинен прозвітувати про свою роботу відповідно оформивши матеріали про звіт.
Також  кожен керівник гуртка має  відповідні матеріали для роботи гуртка – посібники, розробки занять, відеопродукцію, роздатковий матеріал, карти, схеми, різні методичні матеріали, зошит по самоосвіті  та ін..

Рекомендації:
1.     Керівникам гуртків необхідно при заповненні журналів гурткової роботи не допускати виправлень та підтирань.
2.     При вибутті чи прибуття учня в гурток робити відповідні відмітки у відповідній графах «дата вступу в гурток» та «Дата та причини вибуття з гуртка».
3.     При заповненні графи «Відомості про членів гуртка» записувати повністю адреси учнів.
4.     При заповненні сторінки «Облік відвідування»  та «Облік роботи гуртка» записи у  обидвох сторінках повинні співпадати. На один місяць відводити одну сторінку.
5.     Провести звіти гуртків оформити відповідні матеріали .
6.     Керівникам гуртків спланувати роботу на літній період.

Методист                                                                                             М.Рудейчук

18.04.2013 року

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук