смт.Воловець, Закарпатська область


9 вересня 2013 р.

Програма гуртка «Пізнайко – мандрівник»

Грабинська Любов Дмитрівна методист

«Пізнайко – мандрівник»
(Програма туристсько-краєзнавчого гуртка
початкового рівня)

Пояснювальна записка
Закон України «Про позашкільну освіту», Програма розвитку туристсько-краєзнавчої роботи в навчально-виховних закладах  Волинської області на 2005-2010 роки передбачають розгортання широкої мережі гуртків, творчих об’єднань учнівської молоді, клубів за інтересами.
Програма «Пізнайко – мандрівник» розроблена відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді і спрямована на активне залучення школярів до туризму і краєзнавства як одного з найважливіших напрямів позашкільної освіти.
Програма є своєрідною моделлю туристсько-краєзнавчої діяльності з гуртківцями першого року навчання і орієнтована на оволодіння дітьми обов’язковим мінімумом туристсько-краєзнавчих знань, умінь, навичок.
Мета програми: забезпечення гуртківців базовими знаннями з основ туризму, краєзнавства, орієнтування; розвиток їх пізнавальної активності; виховання здорової, творчої, соціально активної, всебічно розвиненої  особистості; підготовка вихованців до занять в гуртку основного рівня.
Програма має загальнорозвиваюче спрямування і розрахована на заняття в творчих об’єднаннях початкового рівня впродовж одного року навчання  з  учнями   3-5  класів. На її реалізацію відведено 144 години з 4-годинним тижневим навантаженням керівника гуртка.
Навчально-тематичний план програми складається з 3-х розділів:
1.     Світ навколо нас – 48 год.
2.     Вчимось орієнтуватись – 48 год.
3.     Ми – юні туристи – 48 год.
Головний принцип побудови програми: від простого – до складного, від конкретного – до загального. Дитина пізнає навколишній світ від найближчого, найріднішого оточення – сім’ї до більш широких понять: рідний край, Батьківщина. Теми подано у відповідній послідовності за складністю їх опанування. Кожен розділ завершується проведенням масового заходу (екскурсія, змагання, похід тощо) з метою закріплення набутих знань, умінь, навичок.
Програма має практичну спрямованість. Переважну кількість  годин   відведено   на   практичні   заняття,   які сприяють фізичному розвитку дітей, загартовують їх організм, вчать орієнтуватись, розвивають спостережливість,  привчають  до  самообслуговування,  формують  моральні якості.
При складанні програми автором враховано вікові особливості вихованців, обсяг їх знань, досягнень науки і педагогічної практики.
Програма є орієнтовною і може слугувати основою для творчих пошуків педагогів, дає змогу керівникам гуртків творчо підходити до планування та подання матеріалу з кожної теми відповідно до конкретних умов та наявних можливостей.
Реалізація програми дозволить створити передумови для успішного вивчення гуртківцями програмного матеріалу в творчих об’єднаннях основного рівня.
Програма рекомендована для позашкільних та загальноосвітніх закладів.
Навчально-тематичний план
Назва розділу, теми

Кількість годин

разом
теорія
практика
у приміщенні
на місцевості
1
Світ навколо нас (48 год.)
1.1.  Моя маленька Батьківщина
10
4
2
4
1.2.  Наше рідне місто (село)
12
6
2
4
1.3.  Пізнаємо і вивчаємо рідний край
24
12

12
1.4.  Абетка юного краєзнавця
2
2


2
Вчимось орієнтуватись (48 год.)
2.1.Значення орієнтування у житті людини
2
2


2.2.Способи визначення сторін горизонту
14
6

8
2.3.Орієнтування за місцевими ознаками
6
2
4

2.4.План, карта місцевості
10
2
4
4
2.5.Орієнтування за допомогою компаса і карти
12
4

8
2.6.Загальні відомості про спортивне орієнтування
2
2


2.7.Абетка юного орієнтувальника
2
2


3
Ми – юні туристи (48 год.)
3.1.Туризм – спорт, пізнання, здоров’я, відпочинок
2
2


3.2.Спорядження туриста
12
4
4
4
3.3.Вчимось долати природні перешкоди
10
2

8
3.4.У похід: “За здоров’ям – з рюкзаком”
22
10
4
8
3.5.Абетка юного туриста
2
2


Разом:
144
64
16
64

Зміст програми

І. Світ навколо нас (48 год.)
1.1.   Моя маленька Батьківщина (10 год.)
Моя сім’я. Сімейні традиції. Моя родина. Родовід. Наш будинок.
Наша школа. Наша вулиця.
Практичні заняття
         Складання схеми “Дерево роду”
         Мандрівка вулицями мікрорайону школи
1.2.   Наше рідне місто (село) (12 год.)
Моє місто (село) – моя гордість. Походження назви населеного пункту. Історія міста (села). Пам’ятки історії, культури, природи міста (села).
Практичні заняття
Оглядова екскурсія в межах населеного пункту.
         Практична робота “Відшукай об’єкт на карті міста (села)”.

1.3.   Пізнаємо і вивчаємо рідний край (24 год.)
Поняття “рідний край”. Легенди і перекази про Волинь. Мій край   на карті України. Символіка рідного краю. Література про Волинь.
Природа рідного краю. Охорона природи. Правила поведінки на природі.
Версії про походження назви Волинь. Відомості про історичне минуле краю від найдавніших часів до наших днів.
         Пам’ятки природи, культури, історії рідного краю. Видатні постаті Волині.
Практичні заняття
         Екскурсія в музей (краєзнавчий, історичний, природничий тощо).
         Подорож до пам’яток історії та культури рідного краю.
Мандрівка у царство природи (відвідування мальовничих куточків природи населеного пункту).

1.4.   Абетка юного краєзнавця (2 год.)
Поняття про краєзнавство. Значення  краєзнавчих досліджень. Як проводити і фіксувати найпростіші краєзнавчі дослідження. Опис краєзнавчого об’єкту. Словничок юного краєзнавця.

ІІ. Вчимось орієнтуватись (48 год.)
2.1.    Значення орієнтування у житті людини (2 год.)
Загальне поняття про орієнтування. Походження слова “орієнт”. Орієнтування у просторі і часі у житті людини.

2.2.   Способи визначення сторін горизонту (14 год.)
Сторони горизонту. Компас – прилад для визначення сторін горизонту. Сонце – небесний компас. Поняття про азимут. Поняття про опис маршруту “легенду”.
Практичні заняття
Визначення за допомогою компаса сторін горизонту. Опис свого місцезнаходження відносно навколишніх предметів. Вправи на розвиток просторової орієнтації. Рух за вказаним напрямом горизонту. Рух по місцевості за легендою. Складання легенди маршруту.

2.3. Орієнтування за місцевими ознаками (6 год.)
Орієнтування за небесними світилами, ознаками місцевих предметів,   природних факторів.
Практичні заняття
Конкурс-гра “Знайди північ за місцевими ознаками”.

2.4. План, карта місцевості (10 год.)
План і карта, їх подібність і відмінність
Практичні заняття
Топографічне лото. Топографічний диктант. Складання найпростіших схем місцевості. Складання плану класної кімнати
2.5. Орієнтування за допомогою компаса і карти (12 год.)
Правила роботи з картою на місцевості. Способи орієнтування карти.
Практичні заняття
Визначення на карті свого місцезнаходження. Рух на місцевості з орієнтуванням за картою. Гра “Віднайди скарб”.
Змагання з орієнтування за допомогою компаса і карти між учасниками гуртка.

2.6. Загальні відомості про спортивне орієнтування (2 год.)
Орієнтування як вид спорту. Основи спортивного орієнтування.

2.7.   Абетка юного орієнтувальника (2 год.)
Складання словничка юного орієнтувальника.

ІІІ. Ми – юні туристи (48 год.)

3.1.     Туризм – спорт, пізнання, здоров’я, відпочинок (2 год.)
Хто такі туристи. Атрибути туриста. Правила, закони туристів. Туризм як спосіб пізнання світу, зміцнення здоров’я та активного відпочинку. Види  туризму, їх особливості. Поради туристам – початківцям.

3.2.   Спорядження туриста (12 год.)
Особисте та колективне туристське спорядження. Правила укладання рюкзака. Порядок встановлення намету.
Практичні заняття
Укладання рюкзака. Встановлення і зняття намету.

3.3.   Вчимось долати природні перешкоди (10 год.)
Природні перешкоди та способи їх подолання.
Практичні заняття
Туристські веселі старти
Туристська естафета

3.4.   У похід: “За здоров’ям – з рюкзаком” (22 год.)
Похід – перший крок на шляху наукових досліджень. Послідовність підготовки до походу. Порядок  проведення походу. Правила безпеки, поведінки під час мандрівки.
Туристський бівуак. Туристське багаття.
Гігієна туриста. Надання першої долікарської допомоги.
Туристські звання, розряди.
Практичні заняття
Гра “Зберись у турпохід”. Навчально-тренувальний  похід “За здоров’ям – з рюкзаком”. Посвята в туристи.
Усний журнал – звіт про похід.

3.5. Абетка юного туриста (2 год.)
Складання словничка туристських термінів. Пам’ятка юному туристу.

Прогнозований результат

В результаті  реалізації програми вихованці будуть знати:
-         основні туристсько-краєзнавчі поняття, терміни, передбачені програмою;
-         основні фізико-географічні дані про населений пункт, про Волинь;
-         віхи історії рідного краю;
-         туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю;
-         способи орієнтування на місцевості;
-         основи туристської підготовки (способи подолання природних перешкод, порядок підготовки туристського походу);
-         правила безпеки, поведінки в поході, на екскурсії, в природі;

будуть вміти:
-         проводити краєзнавчі спостереження, найпростіші краєзнавчі дослідження;
-         орієнтуватись на місцевості;
-         володіти туристськими навичками: встановлення намету, укладання рюкзака, розпалювання багаття;
-         долати найпростіші природні перешкоди;
-         надавати першу медичну допомогу;
-         виявити інтерес до певного напряму туристсько-краєзнавчої діяльності в гуртку основного рівня.


Список рекомендованої літератури
1.     Антонович П. Коротенька історія Волині. – Луцьк. – 1992
2.     Бардин А. Азбука туризма. - М. – 1985
3.     Веремчук В.В. Рідний край. Науково-публіцистичне видання. – Луцьк: Медіа. – 2004
4.     Вовк П.К., Терлецький В.К., Ященко П.Т. Незаймана краса Волині. – Львів: Каменяр. – 1989
5.     Ганопольський В. Уроки туризму. – К.: Ред.загальнопед. газ. – 2004
6.     Географія рідного краю. Волинська область. Навчально-методичний посібник для учнів і вчителів середньої школи. – Луцьк. – 1991
7.     Грицишина Т. Маленькі туристи. – К.: Ред.загальнопед. газ. – 2004
8.     Грицюк Л.К., Завацька Л.А., Семенов О.С. Ігри та розваги в навчально-виховному процесі з учнями. – Луцьк: Ред.вид.відділ ВДУ. – 1998
9.     Ігри, що допомагають навчитися правильно орієнтуватись у просторі // Позакласний час. – 2006. - № 15-16. – с.90-92
10.           Как найти дорожку? – К.: Веселка. – 1988
11.           Карманный справочник туриста. – М.: Профиздат. – 1982
12.           Киричук М. Волинь – земля українська. – Луцьк: Надстир’я. – 1997
13.           Ковальчук Г.Г., Коробчук С.А. Стежина. Волинська читанка. – Луцьк: Вежа. – 1997
14.           Костриця М.Ю., Дубовик М.С. Туристський похід вихідного дня. – К.: Здоров’я. – 1989
15.           Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. – К.: Вища школа. – 1995
16.           Кравчук П.А. Рекорди Волині. – Любешів: Ерудит. – 1999
17.           Лукашевич М. Подорожуємо по Волині. Фотопутівник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня. – 2006
18.           Наш край в курсі вивчення історії України: Навчальний посібник для вчителів. Упорядник С.Ю.Рибчинчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня. – 2004
19.           Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006р. № 237
20.           Природа Волині очима юних краєзнавців. Науково-популярний збірник. – Луцьк: Медіа. – 2000
21.           Рощин А.Н. Ориентирование на местности. – К.: Вища школа. – 1982
22.           Спутник туриста. – К.: Здоров’я. – 1983
23.           Толстіхін Л. Орієнтир – це означає схід // Орієнтир. – 1997. – № 1. – с.4-6
24.           Туризм – отдых, спорт, познание / Сост. П.П.Кувин. – К.:Реклама. – 1983

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук