смт.Воловець, Закарпатська область


14 листопада 2012 р.

ПРОГРАМА ГУРТКА КВІЛІНГУ

Програма є авторською, її зміст побудовано на основі досвіду роботи по впровадженню техніки квілінгу у заняття гуртка "Розвиток творчої уяви". Робота переможця І Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

 ПРОГРАМА
ГУРТКА КВІЛІНГУ
Початковий, основний рівень
Керівнику гуртка, студії, творчого об'єднання: програма гуртка квілінгу / автор: Пашинська Т.П./.- Здолбунів, 2011.- 22с.
Рецензенти:
Дяченко С.П. - директор СЮТ, член методичної ради;
Гринюк Р.Р. - керівник гуртків СЮТ, член методичної ради;
Шолудько О.М. - керівник гуртків СЮТ, член методичної ради.
Схвалено та затверджено на засіданні  методичної  ради СЮТ (протокол №2 від 02.09.2010р.)
Рекомендовано до друку методичною радою СЮТ (протокол №3 від 05.01.2011р.)
Пояснювальна записка
Легко помітити, як відрізняється від звичайного, життя тих дітей, які відвідують позашкільні навчальні заклади. Їм пощастило у дитинстві пізнати радість відгадування таємниць світу, випробувати свої здібності, знайти нову модель використання будь-якого предмета, створити своїми руками щось нове.
У позашкільній діяльності дитина, не просто відтворює те, що засвоює. Завдяки своїй унікальності та неповторності, вона розвиває, доповнює знання й навички, вдосконалює їх, а разом і себе. Саме у цьому полягає закон творчої поведінки і особливість методики позашкільного педагогічного процесу, яка відбувається на обов'язковому заохоченні різнобічного творчого самовиявлення дитини, багатстві вражень, створенні оптимальних особистісних стосунків, котрі є джерелом продуктивної творчої діяльності дітей. Гурткова робота дає дитині шанс на самовияв, на прояв своїх ініціатив з подальшим впровадженням їх у практику. На сьогодні до числа найбільш актуальних  проблем позашкільної освіти належить проблема змістовного наповнення навчальних програм, а також залучення до гурткової роботи якнайбільшого числа учнівської молоді. Тому, поряд із значною кількістю технік  роботи з папером, ми пропонуємо для засвоєння і вивчення такий вид творчості, як квілінг (Quilling), що представляє собою старовинну техніку обробки паперу - паперову філігрань або папероскручування.
Чому було обрано саме роботу з папером? Універсальність паперу важко переоцінити. Папір знаходить примінення майже у всіх областях діяльності людини. Творчість - не виключення. Папір - дуже виразний та піддатливий матеріал. З нього можна створити цілий світ. Існує багато видів паперової творчості. В нашій країні найбільш відома паперова творчість орігамі, проте це лише однин з напрямків серед народних паперових мистецтв, дуже цікавим  видом роботи з папером виявився квілінг.
Ця техніка базується на закручуванні і моделюванні за допомогою спеціального інструмента (намоточна котушка) паперових смужок шириною від 3мм до 10мм.
Короткий екскурс в історію виникнення квілінгу
У квілінга довга  історія: філігранна обробка паперу була відома ще древній єгиптянам, які використовували у якості матеріалу папірус, а також це мистецтво було відоме на Середньому Сході і в Китаї.
У Франції та Італії паперова філігрань починаючи з 16ст., використовувалась монахами для прикрашання священних образів, як  замінник золотої та срібної філіграні.
Наприклад, відомо, що в європейських монастирях 18 ст. техніка папероскручування використовувалась при декоруванні предметів релігійного культу та виготовленні медальйонів. Закручуючи на кінчик пташиного пера (на англійській мові даний вид творчості називається "quilling" - від слова "quill" або "пташине перо") папір з позолоченими краями, середньовічні майстрині досягали  такого результату, що навіть при близькому розгляді філігранні паперові вироби виглядали,   як вироби виготовлені з чистого золота.
З країн центральної Європи дане мистецтво розповсюдилося в Англію, де спочатку активно практикувалося в багатих будинках часів Стюарта, щоб потім утвердитися майже до вікторіанського періоду. Спеціалізовані журнали представляли техніку квілінга і різноманітні проекти з докладними описами та поясненнями: класичні предмети для декору, скарбнички, кошики, коробочки для предметів вжитку, навіть проводились навчальні курси по квілінгу в самих елітних школах.
З Англії квілінг перекочував в Північну Америку разом з колонізаторами. Починаючи кінця з 19ст. популярність квілінга поступово знизилася, майже до повного забуття, щоб у наші дні знову відродитися в більш сучасній формі. У цієї техніки багато прихильників у цілому світі. В Англії в 1983 році був створений "Квілінг союз Англії", справжня корпорація квілінга, а по її ініціативі в 1992 році був організований Перший Міжнародний фестиваль квілінга. На даний час цей вид творчості розповсюджений в Європі, Азії, Америці, але поступово полонить своєю неповторністю і красою Україну та Росію, адже за допомогою простого паперу та  не хитрих прийомів можна створити справжні шедеври.
По всьому світу відомі приклади декоративного примінення паперу.  В наші дні папероскручування широко відоме і популярне як хобі в країнах Європи, особливо в Англії та Германії. Та найширше розповсюдження це мистецтво отримало на Сході.  Багаті традиції тонкої графіки і пластики дали квілінгу нове життя. Взагалі то, квілінг - це можливість побачити незвичні можливості звичайного паперу. Потрібно відмітити, що східна школа квілінгу дещо відрізняється від європейської. Європейські роботи, як правило, складаються з невеликої кількості деталей, вони лаконічні та нагадують мозаїку, прикрашають листівки та рамочки. Європа зажди поспішає, тому любить швидкі техніки. Східні ж майстри створюють витвори мистецтва, що нагадують шедеври ювелірного мистецтва.
З вищесказаного можна зрозуміти, що  квілінг дуже цікава та доступна техніка, яка може використовуватись у будь якій сфері творчої діяльності людини. Вироби в стилі квілінгу можуть служити як: окремі експонати, елементи оздоблення, прикраси, іграшки, сувеніри і т.п. Дану техніку можна використовувати при вивченні окремих тем до гурткових навчальних  програм, а можна використовувати цілу навчальну програму, адже об'єм матеріалу для вивчення величезний. Безсумнівним залишається факт, що квілінг не тільки цікавий, а ще й має неабияке значення для розвитку творчих здібностей  особистості.
Слід відмітити основні навчальні функції техніки квілінгу:
1.       Пізнавальна - дає змогу учням отримувати нові знання, отримувати нові практичні вміння та навички.
2.       Виховна - сприяє формуванню вміння раціонально використовувати час та матеріали для виконання робіт.
3.       Розвивальна - формує творче мислення, вміння міркувати, робити розрахунки, ескізи, викликає інтерес і потребу в інших знаннях та вміннях.
4.       Евристична - дає змогу самостійно  творити, використовувати нові техніки та способи виготовлення виробів, оволодівати новими прийомами діяльності.
Не зайвим буде вказати на велике значення техніки квілінгу як дидактичного засобу навчання у гуртку, що:
§  розвиває моторику рук
§  розвиває сприйняття, почуття
§  розвиває естетичний смак
§  розвиває спостережливість, увагу, уяву
§  сприяє розвитку всіх розумових процесів
§  ініціює творче мислення, фантазію
§  підвищує рівень художньо-естетичного сприймання
§  збагачує життєвий та художній досвід, емоційну сферу
§  сприяє ознайомленню з довкіллям, новими матеріалами, інструментами
§  сприяє опануванню різних типів практичної роботи
§  розвиває здатність правильно складати план виконання робіт, особливо при виготовленні великих форм
§  стимулює пошукову діяльність, здатність виконувати завдання  різними способами.
Отже, навчання техніці квілінг в навчальному процесі позашкільного закладу дозволяє формувати  компетентності вихованця.
1.       Пізнавальна: оволодіння знаннями про папір, його виробництво, види, властивості, способи конструювання з паперу;
2.       Практична: формування вмінь і навичок роботи з папером; виготов-лення виробів у різних техніках, застосування основних прийомів роботи;
3.       Творча: формування творчої особистості, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; задоволення потреби особистості у творчій  самореалізації;    
4.       Соціальна: виховання культури праці; формування дружніх стосунків у колективі; відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги.
Вивчення  курсу квілінгу за даною програмою тісно пов'язане з такими курсами як оригамі, паперопластика, витинанка, паперова аплікація, моделювання виробів з паперу.
Мета курсу не просто навчити гуртківців виготовляти картинки, панно та декоративні вироби і сувеніри, а й показати дітям їх творчі можливості, стимулювати їх до власної творчої діяльності до самовираження та самовдосконалення.
Програма є авторською, її зміст побудовано на основі досвіду роботи  по впровадженню техніки квілінгу у заняття гуртка "Розвиток творчої уяви". Матеріали по впровадженню техніки квілінгу у гурткові заняття освоювалися протягом 3 років. Програма є орієнтовною. Теми й розподіл годин за темами вказано орієнтовно. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в її зміст та розподіл годин за темами, враховуючи інтереси гуртківців, стан матеріально-технічної бази закладу, у разі необхідності переставляти порядок тем і доповнювати їх.
Програма по квілінгу розрахована на роботу гуртка за двома рівнями навчання: початковий рівень - 2 роки (144 та 216 годин на рік відповідно); основний рівень - 1 рік навчання (216 годин на рік). Кількісний склад навчальної групи становить 10-15 учнів.
Гуртки початкового рівня створюються для учнів середнього шкільного віку (10-12 років). На опрацювання навчального матеріалу відводиться 144 год (4 год на тиждень). На заняттях учні ознайомлюються з історією винаходу паперу, його властивостями, основними етапами розвитку квілінгу. Вивчаються прості  форми  та моделі на їхній основі. Шляхом застосування техніки квілінг діти опановують елементарні гео-метричні поняття, способи папероскручування, основні сюжетні лінії, основні види квілінгу. Вивчаються різні техніки та види квілінгу: простий, складний, комбінований, об'ємний, трьохвимірний.  Матеріал подається здебільшого у формі розповідей, пояснень та бесід. Велика увага приділяється формуванню практичних умінь та навичок.
Гуртки основного рівня створюються для учнів 12-14 років, хоча віковий склад учнів може коливатися і в ширших межах. Програма розрахована на 216 годин на рік. Основний рівень передбачає глибоке ознайомлення з історією квілінгу, видами  паперу (гофрований папір та картон) та іншими сучасними матеріалами для квілінгу. На цьому рівні вивчаються  складніші  форми квілінгу з гофрованого паперу та картону.  На основі базових форм складаються елементи моделей та моделі різного  рівня складності. Вдосконалюються різні  техніки квілінгу та його види: об'ємний, комбінований, трьохвимірний,  гофрований.
На заняттях рекомендовано використовувати  посібники, роздатковий матеріал, технологічні картки (схеми-малюнки), мультимедійні презентації, звуковий супровід,  розробляти власні проекти.
За структурою програма кожного рівня складається з 11- 12 розділів, змістове наповнення яких ускладнюється на кожному рівні:
Вступне заняття;
Квілінг: історія й сучасність;
Інструментарій для квілінгу;
Класичний квілінг;
Сучасні техніки квілінгу;
Виготовлення  сувенірів і декору;
Моделі в техніці квілінгу для практичного використання;
Створення моделей, композицій і проектів на  різну тематику;
Підготовка  виставки;
Проведення виставки;
Екскурсії, конкурси, свята, виставки;
Підсумкове заняття.
Протягом занять учні ознайомлюються з видатними майстрами квілінгу з різних країн світу, опановують їхній досвід, залучаються до виготовлення власних моделей, усвідомлюють важливу роль квілінгу в науково-технічній, художній і соціальній сферах діяльності людини.   Виготовлення виробів здійснюється в техніці квілінгу з поєднанням інших технік обробки паперу: паперопластики , оригамі, аплікації, витинанки та ін.
Програма дає можливість майже на кожному занятті реалізувати навчально-виховні завдання: формування творчої особистості, дружніх стосунків, відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги, творчого використання національних традицій.
Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надається значна перевага. Хоча у ході вивчення  та засвоєння програмного матеріалу учні працюють колективно, особлива роль  в оволодінні курсом відводиться самостійній та індивідуальній роботі учнів, насамперед, при виготовленні авторських моделей, конструкцій, проектів. Теми подано в порядку зростання складності матеріалу. Окремі теми (об'ємні конструкції, авторські моделі) розглядаються на різних рівнях навчання залежно від їхньої доступності опанування учнями.
На перших заняттях приділяється значна увага оволодінню навич-ками точного складання та різання паперу, акуратності при вирізанні кола, овалів та інших контурів, ознайомленню з папером різних видів та його властивостями.
Повторення раніше вивченого матеріалу дасть можливість гуртківцям глибше засвоїти програму, стимулювати розвиток пам'яті, а дітям, які щойно прийшли, швидше адаптуватися до роботи в гуртку. Щоб учні краще усвідомили, яке значення в їхньому подальшому житті буде мати навчання в гуртку, на  заняттях варто проводити творчі виставки.
Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюється під час проведення узагальнюючих занять, перевірочних бесід, виконання учнями практичних робіт, участі у конкурсах, виставках різних рівнів, а також на підсумкових заняттях.
На заняттях застосовуються різноманітні методи навчання: поясню-вально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація); репро-дуктивні (відтворювальні); проблемно-пошукові (проблемне викладання матеріалу, узагальнюючі заняття). Велика увага приділяється індивідуальному підходу до кожного гуртківця. Під час занять для мотивації навчання використовуються: сюжетно-рольові ігри, ігри-змагання та ігри-конкурси, розвиваючі ігри, "мозкові штурми" тощо. Програма передбачає проведення екскурсій, конкурсів, вікторин, виставок.
Початковий рівень
Перший рік навчання
Навчально-тематичний план
Розділ, тема
Кількість годин
усього
теоретичні
практичні
1.
Вступне заняття. Мета та завдання роботи гуртка. Основні теоретичні поняття. Організаційні питання
4
4
-
2.
Найпоширеніші традиційні в Україні вироби з паперу
6
2
4
3.
Робота з папером. Умовні позначки при виготовленні виробів з паперу
4
2
2
4.
Аплікація з паперу:
10
2
8

-    площинна аплікація
5
1
4

-    об'ємна аплікація
5
1
4
5.
Квілінг: історія й сучасність.
Основи техніки квілінгу:
18
9
9

-    матеріали та інструменти;
2
2
-

-    техніка;
6
3
3

-    основні форми
8
4
6
6.
Види квілінгу. Ознайомлення з авторськими роботами вітчизняних майстрів
8
8
-
7.
Виготовлення виробів у техніці простого квілінгу
16
4
12
8.
Виготовлення виробів у техніці складного квілінгу
18
4
14
9.
 Виготовлення виробів у техніці комбінованого квілінгу
18
4
14
10.
Традиції  та атрибути різних свят. Виготовлення сувенірів до свят
12
2
10
11.
Виготовлення експонатів на виставки
20
4
16
12.
Екскурсії, конкурси, вікторини
8
-
8
13.
Підсумкове заняття. Проведення виставки
2
-
2

Всього
144
45
99
Зміст програми
1. Вступне заняття (4 год)
Цілі, мета та завдання курсу. Ознайомлення з основними термінами: творчість, виріб, візерунок, декор, зображення, контур, модель, силует. Правила поведінки в закладі, правила техніки безпеки, організаційні питання.
2. Найпоширеніші традиційні в Україні вироби з паперу (6 год)
Історія винайдення паперу. Поняття про оригамі, витинанку, паперопластику. Історія виникнення та розвитку мистецтва виготовлення виробів з паперу методом витинанки, оригамі, паперопластики.
Практична робота: виготовлення простих виробів методом витинанки "Квіткова гірлянда", виготовлення простих виробів методом оригамі "Кораблик", "Жабка".
3. Робота з папером. Умовні позначки при виготовленні виробів з паперу (4 год)
Властивості паперу та основні прийоми роботи з ним. Умовні позначки при виготовлення виробів з паперу: графічні лінії, лінії згину, лінії розрізу, лінії склеювання.
Практична робота: виготовлення простих іграшок зі смужки паперу "Котик", "Курчатко", виготовлення іграшок з конуса "Песик", "Буратіно".
4.Аплікація з паперу (10 год)
Види аплікації: предметна, сюжетна, тематична. Аплікація площинна та об'ємна. Способи виготовлення аплікацій. Етапи виготовлення аплікацій з паперу.  Підбір матеріалів за якістю, текстурою, кольором. Поняття про текстуру, колір, колорит, контраст, ажур.  Культура і естетика під час виготовлення аплікацій. Правила техніки безпеки при роботі з ножицями.
Практична робота: виготовлення аплікацій: "Букет квітів", "Подарунок до свята", "Пори року".  Аналіз виконаних робіт.
5. Квілінг: історія й сучасність. Основи техніки квілінгу (18 год)
Історія виникнення квілінгу. Сучасні тенденції квілінгу. Основи техніки квілінгу: необхідні матеріали, інструментарій, основні квілінгові форми. Техніка безпеки при нарізуванні смужок паперу та складанні основних форм.
Практична робота: нарізування паперових смужок різного розміру, складання основних квілінгових форм, створення квілінгових "петельчатих" форм, складання технологічної картки із зразками форм.
6. Види квілінгу. Ознайомлення з авторськими роботами вітчизняних майстрів  (8 год)
Ознайомлення з видами квілінгу. Ознайомлення з авторськими роботами вітчизняних майстрів. Показ слайдів "Мистецтво папероскручування". Обговорення побаченого. Бесіда по пройденому матеріалу для закріплення.
7. Виготовлення виробів у техніці простого квілінгу (16 год)
Ознайомлення з прийомами виготовлення виробів у техніці простого квілінгу. Поняття про схеми виготовлення виробів. Принцип складання схем. Конструювання  виробів за схемами. Прийоми створення виробів у техніці простого квілінгу.
Практична робота:  ознайомлення із схемами, створення власних схем, виготовлення виробів за схемами "Квіти для мами", "Букет", "Метелики", виготовлення аплікацій технічного змісту за допомогою квілінгових форм, виготовлення  плоских фігурок тварин, створення власних конструкцій. Аналіз  виконаних робіт.
8. Виготовлення виробів у техніці складного квілінгу  (18 год)
Ознайомлення з прийомами виготовлення виробів у техніці складного квілінгу. Виготовлення виробів за схемами. Прийоми створення виробів у техніці складного квілінгу. Виготовлення виробів на каркасі.
Практична робота: виготовлення виробів "Об'ємні квіти", об'ємних фігурок тварин на каркасі, виготовлення вітальних листівок, панно "Космічні фантазії", композиції "Підводне царство". Аналіз виконаних робіт.
9. Виготовлення виробів у техніці комбінованого квілінгу (18 год)
Ознайомлення з прийомами виготовлення виробів у техніці комбінованого квілінгу. Демонстрація готових робіт їх обговорення. Прийоми  створення виробів у техніці комбінованого квілінгу. Ознайомлення зі схемами робіт. Виготовлення корпусних виробів.
Практична робота: виготовлення виробів "Жар-птиця", "Трояндове деревце", виготовлення  корпусного виробу "Котик-Мурчик". Виготовлення виробів за власним задумом. Аналіз виконаних робіт.
10. Виготовлення сувенірів до свят (12 год)
Ознайомлення з традиціями та атрибутами різних свят. Бесіда "Які подарунки та сувеніри дарують до свят?"
Практична робота: виготовлення сувенірів "Різдвяні віночки", "Новорічний подарунок", "Великодній кошик", "Любій матусі!", виготовлення вітальних листівок, виготовлення виробів "Ялинка", "Сніжинки", "Підсвічник", "Писанка", "Дзвіночки".
11. Виготовлення експонатів на виставки (20 год)
Ознайомлення з планом проведення виставок творчості учнівської молоді та їх тематикою, правилами проведення та вимогами до виробів.
Алгоритм роботи над виготовленням виставкових експонатів.
Практична робота: виготовлення виробів - експонатів до виставок різних рівнів.
12. Екскурсії, конкурси, вікторини (8 год)
Правила поведінки під час екскурсії, інструктаж. Проведення екскурсій  в салон сувенірів і подарунків. Проведення конкурсів та вікторин для визначення рівня засвоєння знань гуртківцями.
13. Підсумкове заняття. Проведення виставки (2 год)
Підведення підсумків роботи за рік.  Організація виставки робіт гуртківців.
Практична робота: захист гуртківцями своїх виставкових робіт. Визначення кращих робіт.
Другий рік навчання
Навчально-тематичний план
Розділ, тема
Кількість годин
усього
теоретичні
практичні

Вступне заняття. Мета та завдання курсу. Правила техніки безпеки при роботі з інструментами.
3
3
-

Повтор тем за минулий навчальний рік. Класичний квілінг. Ознайомлення з авторськими роботами світових майстрів
18
9
9

Декорування предметів технікою простого квілінгу
21
6
15

Декорування предметів технікою складного квілінгу
21
6
15

Виготовлення святкових сувенірів та подарунків
24
9
15

Виготовлення виробів  за допомогою поєднання різних видів квілінгу
27
9
18

Виготовлення експонатів на  виставки
27
9
18

Моделі в техніці квілінгу для практичного використання
24
6
18

Створення авторських моделей, композицій і проектів на  різну тематику
27
9
18

Екскурсії
12
-
12

Проведення вікторин, конкурсів
9
3
6

Підсумкове заняття. Проведення виставки
3
1
2

Всього
216
70
146
Зміст програми
1.    Вступне заняття. Мета та завдання курсу (3 год)
Цілі, мета та завдання курсу. Організаційні питання. Правила техніки безпеки при роботі з інструментами.
2.    Повтор матеріалу за минулий навчальний рік.
Класичний квілінг.
Ознайомлення з авторськими роботами світових майстрів (18 год)
Повторення основних правил користування інструментами для квілінгу та прийомів виготовлення виробів технікою квілінгу. Основи класичного квілінгу, ознайомлення з авторськими роботами світових майстрів, обговорення робіт. Огляд літератури та відеоматеріалів по квілінгу.
Практична робота: виготовлення виробів в техніці квілінгу за зразком: сюжетної аплікації "Осінні квіти",  композиції "На водоймі". Аналіз виконаних робіт.
3.    Декорування предметів технікою простого квілінгу (21 год)
Ознайомлення з основами декору та прийомами декорування.
Практична робота: декорування предметів технікою простого квілінгу: предметів вжитку у побуті, рамочок для фото, скарбничок, подарункових упаковок, вазочок. Аналіз виконаних робіт.
4.    Декорування предметів технікою складного квілінгу (21 год)
Прийоми декорування різних предметів. Матеріали для декорування, поєднання при декоруванні предметів різних технік.
Практична робота: декорування предметів технікою складного квілінгу: сувенірів, подарункових упаковок, вазочок, скарбничок. Аналіз виконаних робіт.
5.    Виготовлення святкових сувенірів та подарунків (24 год)
Обговорення традицій святкування різних свят, ознайомлення з атрибутами свят  різних країн. Особливості оздоблення сувенірів та подарунків, прийоми роботи, матеріали та засоби.
Практична робота: виготовлення  подарунків: "З днем народження!", "Зі святом 8 Березня!",  "З Новим роком!", "З Великоднем!", виготовлення сувенірів: "Ваза з квітами", "Дерево бажань", "Підсвічник", "Казкова хатинка", виготовлення листівок ускладненого зразка. Аналіз виконаних робіт.
6. Виготовлення виробів  за допомогою поєднання різних видів квілінгу (27 год)
Повторення основних видів квілінгу. Ознайомлення з роботами, в яких    поєднані різні види квілінгу. Огляд літератури та відео матеріалів. Ознайомлення з прийомами виготовлення виробів за допомогою поєднання різних видів квілінгу. Конструювання технічних моделей в техніці квілінгу.
Практична робота: виготовлення виробів за зразком: декоративного панно "Райський сад", композиції "Місто майбутнього", світильника, створення конструкцій за власним задумом. Аналіз виконаних робіт.
7. Виготовлення експонатів на  виставки (27 год)
Ознайомлення з планом проведення виставок творчості учнівської молоді та їх тематикою, правилами проведення та вимогами до виробів.
Алгоритм роботи над виготовленням виставкових експонатів.
Практична робота: виготовлення виробів - експонатів до виставок різних рівнів.
8. Моделі в техніці квілінгу для практичного використання (24 год)
Корисні речі з паперу у побуті. Моделі в техніці квілінгу для практичного використання в діяльності людини,  ознайомлення з прийомами їх виготовлення. Демонстрація готових моделей.
Практична робота: виготовлення виробів: кошиків, підставок, ключниць, серветниць, скарбничок, фруктовниць, кашпо, іграшок. Аналіз виконаних робіт.
9. Створення авторських моделей, композицій і проектів на різну тематику  (27 год)
Проведення тренінгу  по висуненню ідей авторських моделей методом "мозкового штурму". Обговорення тематики виробів. Алгоритм роботи над створенням авторської моделі. Розробка схем та проектів моделей.
Практична робота: виготовлення авторських моделей на різу тематику. Аналіз виконаних робіт.
10. Екскурсії (12 год)
Інструктаж по правилам проведення екскурсій. Проведення екскурсій в музеї, на виставки.
11. Проведення вікторин, конкурсів  (9 год)
Проведення вікторини "Чудеса з паперу", конкурсу "Кращий гуртківець".
12. Підсумкове заняття. Проведення виставки (3 год)
Підведення підсумків роботи за рік. Проведення виставки робіт гуртківців.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
У процесі реалізації даної програми учні мають:
1) знати:
§  основні відомості про папір, історію його винайдення, способи  виготовлення та види обробки;
§  короткі відомості про історію виникнення та розвитку мистецтва обробки паперу  (витинанка, оригамі, паперопластика);
§  історію виникнення та розвиту мистецтва папероскручування або квілінгу;
§  основні види квілінгу, основи техніки квілінгу: матеріали, інструменти, основні квілінгові форми;
§  правила користування інструментами та матеріалами; правила техніки безпеки;
§  правила організації робочого місця та робочого часу;
§  способи  та прийоми виготовлення виробів з паперу в техніці квілінгу різних видів;
§  умовні позначки при виготовленні виробів з паперу;
§  читати схеми, працювати за схемами та складати їх;
§  основи  декорування та дизайну виробів;
§  правила участі у виставках різних рівнів;
§  правила роботи над авторськими роботами, проектами;
 2) уміти:
§  користуватися інструментами, працювати з різними видами паперу;
§  використовувати різні техніки обробки паперу (витинанка, оригамі, паперопластика);
§  читати схеми, працювати за схемами, складати схеми виготовлення власних виробів;
§  виготовляти паперові аплікації різних видів;
§  виготовляти вироби в техніці квілінгу різних видів за схемами та зразками;
§  виготовляти вироби в стилі квілінг за власним задумом;
§  декорувати предмети побуту технікою квілінгу;
§  виготовляти вироби практичного застосування у техніці квілінгу;
§  застосовувати одержані знання в різних видах діяльності;
§  дотримуватись акуратності, чіткості при виконанні робіт.
У разі успішного (якісного засвоєння знань та умінь)  та результативного (участь у виставках різних рівнів) навчання гуртківці будуть відзначені грамотами станції юних техніків, міської ради та відділу освіти.
Основний рівень
Навчально-тематичний план
Розділ, тема
Кількість годин
усього
теоретичні
практичні

Вступне заняття. Мета та завдання курсу. Правила техніки безпеки при роботі з інструментами
3
3
-

Гофрований папір та картон. Способи гофрування паперу. Виготовлення виробів з гофрованого паперу у техніці простого квілінгу
24
6
18

Виготовлення виробів з гофрованого паперу у техніці складного квілінгу
24
6
18

Виготовлення виробів з гофрованого картону у техніці комбінованого квілінгу
27
9
18

Виготовлення  виробів у техніці трьохвимірного 3Д квілінгу
27
9
18

Виготовлення експонатів на  виставки
30
9
21

Моделі в техніці квілінгу для практичного використання
27
6
21

Створення авторських моделей, композицій і проектів на  різну тематику
30
9
21

Екскурсії
12
-
12

Проведення  вікторини  та конкурсу «Кращий гуртківець»
9
3
6

Підсумкове заняття. Проведення виставки робіт гуртківців
3
1
2

Всього
216
61
155
Зміст програми
1.Вступне заняття. Мета та завдання курсу (3 год)
Мета і завдання роботи гуртка. Організаційні питання. Правила техніки безпеки при роботі з інструментами.
2. Гофрований папір та картон. Способи гофрування паперу. Виготовлення виробів з гофрованого паперу у техніці простого квілінгу (24 год)
Поняття про гофрований папір та картон. Способи гофрування паперу і картону, прийоми роботи з гофрованим папером. Демонстрація виробів з гофрованого паперу.
Практична робота: виготовлення виробів з гофрованого паперу у техніці простого квілінгу за схемами: "Ящірка", "Сонечко", "Метелик", "Рибка", виготовлення аплікацій з гофрованого паперу у техніці квілінгу. Аналіз виконаних робіт.
3.Виготовлення виробів з гофрованого паперу, картону у техніці складного квілінгу (24 год)
Прийоми виготовлення виробів з гофрованого паперу у техніці складного квілінгу. Демонстрація готових виробів.
Практична робота: виготовлення виробів з гофрованого картону у техніці складного квілінгу за схемами та зразками: панно "Мирний космос", композиції "Поляна казок", сувеніру "Хатинка-вертинка",  картини "Польові квіти",  іграшки "Папуга". Аналіз виконаних робіт.
4. Виготовлення виробів з гофрованого картону у техніці комбінованого квілінгу (27 год)
Прийоми виготовлення виробів з гофрованого картону у техніці комбінованого квілінгу. Демонстрація готових виробів.
Практична робота: виготовлення виробів: фігурки тварин, птахів, казкових персонажів, іграшки "Лялька Барбі", годинника,  підвіски "Ангели", новорічної ялинки, іграшок на ялинку. Аналіз готових робіт.
5. Виготовлення  виробів у техніці трьохвимірного квілінгу (27 год)
Поняття про трьохвимірність. Прийоми виготовлення  виробів у техніці трьохвимірного квілінгу. Демонстрація готових робіт.
Практична робота: виготовлення трьохмірних виробів: фігурок людей, тварин та казкових персонажів,  сувеніру "Кошик з фруктами", композиції  "Різдвяні символи", панно "На іншій планеті", амфор, ваз. Аналіз виконаних робіт.
6. Виготовлення експонатів на  виставки (30 год)
Ознайомлення з планом проведення виставок,  з Положенням про виставки, алгоритмом виготовлення виробів.
Практична робота:  виготовлення експонатів на виставки різних рівнів.
Аналіз виконаних робіт.
7. Моделі в техніці квілінгу для практичного використання (27 год)
Розширення поняття про корисні речі з паперу у житті людини. Демонстрація виробів різних авторів.
Практична робота: виготовлення виробів у техніці квілінгу з гофрованого паперу та картону практичного застосування: вази, серветниці, підставки, скриньки, кошика, кашпо, фруктовниць.    
8. Створення авторських моделей, композицій і проектів на  різну тематику (30 год)
Алгоритм створення авторських моделей, композицій і проектів у техніці квілінгу на різну тематику.
Практична робота: виготовлення  авторських виробів, проектів.
9. Екскурсії  (12 год)
Інструктаж по правилах проведення екскурсій. Екскурсії в музеї, на виставки, в салони декору.
10. Проведення вікторини та конкурсу "Кращий гуртківець" (9 год)
Організація та проведення конкурсу "Кращий гуртківець". Нагородження переможців.
11. Підсумкове заняття. Проведення виставки робіт гуртківців (3 год)
Підсумки робота за навчальний рік. Організація та проведення виставки робіт гуртківців. Визначення кращих гуртківців їх відзначення.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
У процесі реалізації даної програми учні мають:
1)  знати:
§  відомості про папір, історію його винайдення, способи  виготовлення та види обробки;
§  історію виникнення та розвитку мистецтва обробки паперу  (витинанка, оригамі, паперопластика);
§  історію виникнення та розвиту мистецтва папероскручування або квілінгу;
§  світових майстрів квілінгу;
§  основні види квілінгу, основи техніки квілінгу: матеріали, інструменти, основні квілінгові форми;
§  правила користування інструментами та матеріалами;правила техніки безпеки;
§  правила організації робочого місця та робочого часу;
§  способи  та прийоми виготовлення виробів з гофрованого паперу та картону в техніці квілінгу різних видів;
§  прийоми поєднання різних технік обробки паперу при виготовленні виробів;
§  умовні позначки при виготовленні виробів з паперу;
§  алгоритм роботи зі схемами (читати схеми, працювати за схемами та складати їх);
§  основи кольорознавства та композиції;
§  правила участі у виставках різних рівнів;
§  алгоритм роботи над авторськими роботами, проектами;
2) уміти:
§  користуватися інструментами, працювати з різними видами паперу;
§  використовувати різні техніки обробки паперу (витинанка, оригамі, паперопластика);
§  читати схеми, працювати за схемами, складати схеми виготовлення власних виробів;
§  виготовляти вироби в техніці квілінгу різних видів з гофрованого паперу та картону за схемами та зразками;
§  виготовляти вироби в техніці квілінгу з гофрованого паперу та картону за власним задумом;
§  виготовляти вироби у техніці трьохвимірного квілінгу;
§  виготовляти вироби практичного застосування в техніці квілінгу;
§  застосовувати одержані знання в різних видах діяльності;
§  дотримуватись акуратності, чіткості при виконанні робіт
Бібліографія:
1.       Д. Чиотти. Оригинальные поделки из бумаги/ Д.Чиотти. - М.:  Мир книги, 2007.    
2.       Д. Чиотти. Узоры из бумажных лент/ Д.Чиотти. - М.: Мир книги, 2009.
3.       Зайцева А. Искусство квилинга. Магия бумажных лент/А.Зайцева. -  М.: Эксмо, 2009.
4.       Уолтер Х. Цветы из бумажных лент. Практическое руководство/Х.Уолтер. - Москва, 2009.
5.       Уолтер Х. Популярный квилинг. Цветы. Птицы. Животные из бумажных лент /Х.Уолтер. - М.: Ниола - Пресс, 2008.
6.       Уолтер Х. Узоры из бумажных лент/ Х. Уолтер. - Москва, 2009.
7.       Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям. Випуск 1.- К.: Грамота, 2007.
8.       Богатеева З. Чудесные поделки из бумаги /З.Богатеева. - М.:  Просвещение, 1991.
9.       Веремійчик І. Граючись, вчимося / І.веремійчик. - Тернопіль: Мальва, 2002.
10.    Сухаревська О. Іграшки з гофрованого паперу/ О.Сухаревська.- Полтава, 1999.
11.    Мейстер Н. Бумажная пластика/ Н.Мейстер. - М.: Астрель, 2001.
12.    Афонькин С., Афонькина Е. Игры и фокусы с бумагой /С. Афонькин, Е. Афонькина. - М.: Рольф Аким, 1999.
13.    Волобуєва Т. Розвиток творчої компетентності школярів /Т.Волобуєва.- Харків: Основа, 2005.
14.    Заброцький М. Основи вікової психології / М.Заброцький. - Тернопіль: Навчальна книга  - Богдан, 2006.
15.    Бородянец В. Создание комфортного психологического климата занятий в обьединениях детского технического творчества / В.Бородянец // Доп. образование и воспитание. - 2008. -№2.
16.    Давидюк Н. Керівнику гуртка, студії, творчого об'єднання / Н. Давидюк. - Рівне:РОІППО,2009.
Джерело: Острів знань
Автор: Пашинська Тетяна Павлівна, методист Здолбунівської районної станції юних техніків

Інші cайти Центру

Як ви оцінюєте наш сайт

Розробка сайту- блогу та дизайн Марії Рудейчук